Przejdź do głównej zawartości

Posty

Ustrój Czech w pigułce | Młodzi w Polityce

Najnowsze posty

Putin - od zera do bohatera | Młodzi w Polityce

Władimir Władimirowicz Putin to człowiek powszechnie znany. W Rosji to on pociąga za wszystkie sznurki, opozycja nazywa go carem, a on mówi o sobie „przyjaciel ludu”. Jednak jak to się stało, że wicemer Petersburga, nie będąc nawet członkiem partii, został najważniejszym człowiekiem na Kremlu?

Od zera do bohatera
Władimir Putin urodził się w rodzinie robotników, w której tradycja stała na pierwszym miejscu, od zawsze wpajano mu miłość do ojczyzny a on sam wpoił sobie miłość do pieniędzy i władzy, w książce „Putin, człowiek bez twarzy” autorka podaje, że w szkole jako jedyny miał zegarek. Powiązany z KGB zastępca mera Petersburga, wielki oligarcha, który od zawsze władał ludźmi, szef FSB w latach 1999- 2000, doradca Prezydenta Borysa Jelcyna, dwukrotny premier i trzykrotny prezydent Federacji Rosyjskiej. Do 2008 nie miał legitymacji partyjnej nie licząc tej z ZSSR i do dzisiaj twierdzi, że jedyne co posiada to mieszkanie i przyczepa typu „Wołga”.  Na Kremlu panuje niczym Car.


Stalin – Pu…

Zmiana w sprawie „zmiany” | Młodzi w Polityce

Transseksualizm to jedno z zaburzeń tożsamości płciowej, w którym identyfikacja płciowa nie zgadza się z płcią morfologiczną. Przyczyny tego zjawiska pozostają nieznane, rozpatruje się rolę czynników genetycznych, endokrynologicznych, neurorozwojowych i środowiskowych. Taką definicję transseksualizmu przeczytamy na polskiej Wikipedii. Niedługo jednak definicja ta zostanie zmieniona także tutaj. 


Osiemnastego czerwca bowiem opublikowane zostało ICD-11, najnowsze wydanie klasyfikacji chorób i zaburzeń, tworzone przez Światową Organizację Zdrowia. Jest to o tyle ważne, że choć transseksualizm nie jest może zjawiskiem bardzo powszechnym, nie należy do wyjątków. Różne szacunki wskazują na miliony osób transseksualnych, a to czy ich kondycja klasyfikowana jest jako zaburzenie, czy choroba bezpośrednio wpływa na jakość ich życia. Od dawna wskazywało się na korelację trans płciowości i stanów depresyjnych, jednak badania przeprowadzone w Meksyku jasno pokazały, że to brak akceptacji ze strony…

Błaszczak - nowe porządki | Młodzi w Polityce

W ciągu ostatnich kilku miesięcy głośno w mediach mówiło się o planowanej reformie systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Kwestia ta stała się jedną z głównych osi konfliktu pomiędzy prezydentem Dudą a byłym już ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem. Teraz zwierzchnik wojskowych i Mariusz Błaszczak osiągnęli porozumienie. Jak zapowiadana reforma zmieni polską armię? Czy nowe kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej poradzi sobie z problemami naszej armii?
Obecnie wojsko funkcjonuje na podstawie reformy systemu dowodzenia z 2014 roku. Jej podstawowymi założeniami było stworzenie stanowisk Dowódcy Generalnego i Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Rolę Sztabu Generalnego oraz jego Szefa ograniczono do funkcji planistyczno-doradczych. Zlikwidowano także stanowiska dowódców rodzajów Sił Zbrojnych. Obecna władza od początku zarzucała systemowi z 2014 roku rozmaite błędy (posłowie PiS zaskarżyli go nawet do Trybunału Konstytucyjnego, który jednak odrzucił go ze względów f…

Rasizm – skąd się wziął? | Młodzi w Polityce

Przypadłość dzisiejszej Rzeczypospolitej to wszędobylny rasizm. Według powszechnego rozumienia jest to zespół poglądów, który tworzy przeświadczenie o wyższości pewnej rasy nad inną. Ta “wyższa” rasa dąży do dominacji nad tą uznaną powszechnie za "niższą”. 
Historia tej doktryny, uznawanej dzisiaj za nieetyczną, zaczyna się w XIX wieku, kiedy Joseph Arthur de Gobineau w swojej pracy pt. “Esej o nierówności ras ludzkich” sprzeciwił się egalitaryzmowi. W tym celu sformułował tezę o istnieniu rasy wyższej od innych, czyli rasy aryjskiej mającej wywodzić się od Ariów, których potomkowie obecnie zamieszkują Afganistan, Iran i Indie. Jego koncepcje, pochwycili nazistowscy teoretycy rasizmu, m.in. Alfred Rosenberg (na zdjęciu poniżej), jednak w III Rzeszy zachodziło wiele nieścisłości, przykładowo, za "podludzi" uznano europejskich Słowian podczas braku dyskryminacji niewywodzących się z Azji Węgrów oraz Estończyków.

Rasizm a religia

W Stanach Zjednoczonych Kościół katolicki ni…

Skąd wziął się feminizm? | Młodzi w Polityce

Czym obecnie jest feminizm w Polsce? Jakie postawy kształtuje on pośród różnych społeczności? O jakie ideały walczą współczesne feministki? Jaki wpływ wywiera idea feminizmu na sytuację społeczno – prawną kobiet w Polsce?
Feminizm jest ideologią i ruchem społecznym związanym z równouprawnieniem kobiet. Jednym z podstawowych założeń feminizmu jest dążenie do emancypacji kobiet i równouprawnienia płci, zarówno pod względem formalnym, jak i faktycznym.
Trzeba przyznać, że pytania o feminizm wydają się o tyle aktualne, iż obecny rząd za pomocą swojej skrajnie mizoginicznej polityki usilnie dąży do zdeprawowania pewnych postaw tudzież poglądów, które w mojej opinii są silnie zakorzenione pośród wielu Polek. Tak też hasło „feminizm” od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości zaczęło stawać się coraz bardziej popularne i powszechnie stosowane przez polityków, którzy w znacznej mierze zapomnieli o problemach, z jakimi obecnie muszą mierzyć się m.in. kobiety.


Aby dobrze zrozumieć samą ideę …

Aborcja - polityczny bumerang | Młodzi w Polityce

Kilka dni temu pojawiła się informacja, że Sejm powróci do prac nad ustawą „Zatrzymaj aborcję”. Po kilkudziesięciotysięcznym „Czarnym Proteście” zorganizowanym 23 marca złożono obietnicę, że projekt ustawy nie zostanie rozpatrzony w I półroczu 2018 roku. Zapewnienia dotrzymano; posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się 2 lipca. 
Ustawa „Zatrzymaj aborcję” przewiduje usunięcie jednej z przesłanek do przeprowadzenia legalnej aborcji w Polsce, jaką jest moment, w którym występuje duże prawdopodobieństwo nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. W takim przypadku przerwania ciąży można dokonać aż do momentu osiągnięcia przez płód zdolności do życia poza ciałem matki. W Polsce jest to zazwyczaj od 25. do 27. tygodnia ciąży. 
Argumentacją zwolenników projektu jest to, że około 90% legalnych aborcji dokonuje się właśnie z tego powodu, mimo że nie ma on bezpośredniego wpływu na życie matki i powstał przy dobrowolnym stosunku, wię…