Przejdź do głównej zawartości

Posty

Koniec Theresy May? | Młodzi w Polityce

Najnowsze posty

Populizm - zmora polityki | Młodzi w Polityce

W debacie politycznej, prasie, w radiu lub telewizji termin populizmu pada najczęściej w okresie przedwyborczym. Mówi się czasem wtedy, że to co głosi dana partia jest populistyczne. Co to jednak oznacza? Czy skrajny populizm ma szanse na sukces w obecnej sytuacji politycznej na świecie?
Pojęcie "populizm" wywodzi się z łacińskiego słowa"populus", które oznacza "lud". W istocie termin ten jest zjawiskiem politycznym, którego retoryka odnosi się do tzw. "woli ludu". Aspekt doktrynalny populizmu polega na uznaniu zasady, że żądania i wola ludu są wiążące i muszą być respektowane przez władzę państwową. Sama wola ludu jest też wystarczającym argumentem legitymizującym jakąś grupę rządzącą. Socjotechniczne polega na posługiwaniu się demagogią, czyli rzucanie haseł, które lud pokocha i uzna za właściwe. Ideologię tę charakteryzuje pogląd, że ludzie są jednorodnym organizmem. Dosyć często populiści stoją w opozycji do panującego porządku na świecie tu…

Zapomniane Kresy | Młodzi w Polityce

Mieszkańcy Kresów, potomkowie ofiar pogromów etnicznych na Ukrainie czy działacze kresowi od wielu lat upominają się o miejsca pamięci ofiar Ukraińskich bandytów, między innymi na Wołyniu, czy chociażby ich godny pochówek. Jednak przez lata słowa rodaków zza wschodniej granicy są ignorowane przez polskie władze, zarówno przez te liberalne jak i obecne, w których Kresowianie pokładali ogromne nadzieje ze względu na patriotyczny „płaszczyk” jaki obecna władza ubrała w 2015 roku. W poniższym artykule pragnę przybliżyć nierozwiązane od lat problemy Kresowian oraz brak reakcji ze strony polskich władz.

Problemy Kresowian Kresowianie mają wiele zarzutów odnośnie polityki prowadzonej wobec Litwy. Jako główny problem przedstawia się przedkładanie relacji z litewskimi władzami nad dobro naszych rodaków, którzy zachowali swą polskość i przekazują ją kolejnym pokoleniom, mającym coraz większe trudności by walczyć o polskość. Przykrym zjawiskiem, które możemy dostrzec głównie na Litwie jest ogran…

Wszystko jest upolitycznione | Młodzi w Polityce

To piękne jak władza – każda władza – cenzuruje obywateli. Wystarczy tylko powiedzieć, że są upolitycznieni. Takie działanie odczłowiecza jednak nie tylko zwykłych ludzi, ale też polityków. 
Zacznijmy od przykładu. Jak każdy wie, 10 stycznia 2017 roku prezydent Duda podpisał ustawę likwidującą gimnazja. W każdym innym państwie przy mniejszej zmianie prawa oświatowego doszłoby do strajku generalnego nauczycieli. W Polsce? Rodzice nie wysyłali dzieci do szkoły 10. dnia każdego miesiąca. Powód jest prosty – obawa o to, że taki strajk nauczycieli zostanie nazwany "upolitycznionym".
Jednak co nie jest upolitycznione? Teoretycznie w parlamencie można przegłosować dosłownie wszystko, więc wszystko może być polityczne. Sejm zajmował się przecież nawet stronami pornograficznymi...

Zarówno reforma edukacji, jak i protesty rezydentów, niepełnosprawnych czy jakichkolwiek innych grup społecznych są zazwyczaj wymierzone przeciw rządowi. Dlaczego? Bo rząd składa się z przedstawicieli więks…

Ustrój Czech w pigułce | Młodzi w Polityce

Dzisiejszy artykuł z cyklu „system polityczny w pigułce” poświęcony zostanie naszym południowym sąsiadom – Republice Czeskiej, czyli kolejnemu państwu Grupy Wyszehradzkiej, którego ustrój omawiamy. Aby nie przedłużać wstępu, zapraszam do czytania!

Czechy, jako niepodległe i samodzielne państwo, pojawiły się na mapie dość niedawno, bo dopiero 1 stycznia 1993 roku, po rozpadzie Czechosłowacji. Ciekawym jest to, że ich konstytucja została przyjęta przez Czeską Radę Narodową, tj. parlament, w grudniu 1992 r., czyli jeszcze przed formalnym pojawieniem się Czech jako niezależnego bytu państwowego. W życie weszła natomiast z dniem 1 stycznia, czyli w momencie uzyskania samodzielności przez naszego południowego sąsiada. Sposób przyjęcia konstytucji wzbudzał jednak kontrowersje i był krytykowany z kilku powodów. Po pierwsze, niektórzy uważali, że ustawa zasadnicza powinna powstać w nowym państwie, a nie jeszcze w części składowej federacji. Po drugie, krytykowano, że została ona przyjęta przez…

Putin - od zera do bohatera | Młodzi w Polityce

Władimir Władimirowicz Putin to człowiek powszechnie znany. W Rosji to on pociąga za wszystkie sznurki, opozycja nazywa go carem, a on mówi o sobie „przyjaciel ludu”. Jednak jak to się stało, że wicemer Petersburga, nie będąc nawet członkiem partii, został najważniejszym człowiekiem na Kremlu?

Od zera do bohatera
Władimir Putin urodził się w rodzinie robotników, w której tradycja stała na pierwszym miejscu, od zawsze wpajano mu miłość do ojczyzny a on sam wpoił sobie miłość do pieniędzy i władzy, w książce „Putin, człowiek bez twarzy” autorka podaje, że w szkole jako jedyny miał zegarek. Powiązany z KGB zastępca mera Petersburga, wielki oligarcha, który od zawsze władał ludźmi, szef FSB w latach 1999- 2000, doradca Prezydenta Borysa Jelcyna, dwukrotny premier i trzykrotny prezydent Federacji Rosyjskiej. Do 2008 nie miał legitymacji partyjnej nie licząc tej z ZSSR i do dzisiaj twierdzi, że jedyne co posiada to mieszkanie i przyczepa typu „Wołga”.  Na Kremlu panuje niczym Car.


Stalin – Pu…

Zmiana w sprawie „zmiany” | Młodzi w Polityce

Transseksualizm to jedno z zaburzeń tożsamości płciowej, w którym identyfikacja płciowa nie zgadza się z płcią morfologiczną. Przyczyny tego zjawiska pozostają nieznane, rozpatruje się rolę czynników genetycznych, endokrynologicznych, neurorozwojowych i środowiskowych. Taką definicję transseksualizmu przeczytamy na polskiej Wikipedii. Niedługo jednak definicja ta zostanie zmieniona także tutaj. 


Osiemnastego czerwca bowiem opublikowane zostało ICD-11, najnowsze wydanie klasyfikacji chorób i zaburzeń, tworzone przez Światową Organizację Zdrowia. Jest to o tyle ważne, że choć transseksualizm nie jest może zjawiskiem bardzo powszechnym, nie należy do wyjątków. Różne szacunki wskazują na miliony osób transseksualnych, a to czy ich kondycja klasyfikowana jest jako zaburzenie, czy choroba bezpośrednio wpływa na jakość ich życia. Od dawna wskazywało się na korelację trans płciowości i stanów depresyjnych, jednak badania przeprowadzone w Meksyku jasno pokazały, że to brak akceptacji ze strony…