Przejdź do głównej zawartości

Posty

"Chciałbym, aby mój program był programem warszawiaków". | Młodzi w Polityce

Najnowsze posty

Następca JOW-ów — system STV | Młodzi W Polityce

Większość Polaków o pojęciu Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (JOW) usłyszało w 2015 roku, kiedy to znany muzyk rockowy Paweł Kukiz postanowił wystartować w wyborach prezydenckich i jako jeden ze swoich głównych punktów programu postulował ich wprowadzenie. Według niego system ten „oddaje państwo obywatelom” i rozbija monopol partii politycznych. Ciekawą alternatywą dla JOW-ów, jak i obecnego systemu proporcjonalnego jest mniej znany system STV. Który jest lepszy? Zapraszam do lektury.
Obecny system Aktualnie w Polsce mamy system proporcjonalny- w całej Polsce znajduje się 41 okręgów wyborczych, z każdego wybiera się od 7 do 20 posłów- w zależności od wielkości danego okręgu. Aby dostać się do Sejmu należy znajdować się na liście partii, która uzyskała wynik minimum 5%, przekraczając tym samym próg wyborczy, bądź koalicji, dla której próg wynosi 8% oraz uzyskać odpowiednio dużą ilość głosów. W obecnym systemie dochodzi do wielu patologii- przykładowo, posłem, który otrzymał najmniejs…

Relacje Polski z Izraelem | Młodzi w Polityce

Podczas kampanii wyborczej w 2015 roku przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości obiecali „twardą” politykę zagraniczną, nieustępliwość w walce o pozycję Polski na arenie międzynarodowej oraz tak zwane „wstawanie z kolan”, czyli zakończenie służalczej polityki wobec Unii Europejskiej czy Niemiec. Zwolennicy partii rządzącej twierdzą, że obietnice składane 3 lata temu zostają spełniane, a Polska w końcu jest traktowana w godny sposób. Przeciwnicy „Dobrej zmiany” zajmują stanowisko zupełnie przeciwne, ich zdaniem Polska straciła wszystkich sojuszników w Europie i zostały nam tylko Węgry, a obecna polityka zagraniczna wkrótce doprowadzi do PolExitu. Coraz więcej osób patrzy na ten problem zupełnie inaczej, zawiedzeni wyborcy PiS czy narodowcy są zdania, iż obecny rząd wcale nie wstał z kolan, jak było to obiecane, lecz dalej prowadzi serwilistyczną politykę tym razem w stosunku do Ukrainy, USA czy Izraela. W artykule pragnę przybliżyć relacje obecnej władzy z Izraelem.
Relacje Polska - Izra…

Ustrój Rosji w pigułce | Młodzi w Polityce

Federacja Rosyjska jest niezwykle interesującym państwem. W swojej historii przeszła ona wiele przemian, zarówno tych ustrojowych, jak i gospodarczych czy społecznych. Rosja, zanim dotarła do obecnego momentu, była monarchią feudalną, stanową, absolutną, konstytucyjną oraz panował w niej realny socjalizm. W jakim momencie jest teraz?Pierwsza demokratyczna konstytucja Rosji została przyjęta w 1993 roku – już dwa lata po rozpadzie Związku Radzieckiego. Owa ustawa zasadnicza przeszła w 2008 roku nowelizację. Wprowadziła ona zmiany w postaci przedłużenia kadencji prezydenta z 4 do 6 lat oraz Zgromadzenia Federalnego z lat 4 do 5. Ponadto zmiana nadała parlamentowi większe kompetencje w kwestii kontroli rządu Federacji Rosyjskiej (premier został zobowiązany do corocznego sprawozdania przed izbą niższą).  Ustrój terytorialny Federacja Rosyjska, jak sama nazwa może podpowiedzieć, jest państwem federalnym, składającym się z 22 republik, dziewięciu krajów, 46 obwodów, trzech miast wydzielony…

Jak to się zaczęło? — PSL | Młodzi w Polityce

Polskie Stronnictwo Ludowe jest najstarszą istniejącą partią w Polsce i jedną z najstarszych formacji politycznych w Europie. Zapraszam na artykuł o historii Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli od Stronnictwa Ludowego, przez okres komunizmu, aż po dziś dzień. O powstaniu pierwszej polskiej partii ludowej możemy mówić już w roku 1895, kiedy to na ziemiach Galicji, która w tamtym czasie była pod austriackim zaborem, powstało Stronnictwo Ludowe. Głównym ich celem było uzyskanie przez Polskę niepodległości wraz z wprowadzeniem reform, których mottem przewodnim było: "Ziemia, władza i oświata dla ludu".

Dzięki temu, że budziło ono ogromne zaufanie wśród mieszkańców tego regionu, podobne ugrupowania zostały założone na ziemiach zaboru pruskiego i rosyjskiego. Ugrupowania te zdecydowały się w 1904 roku na założenie Polskiego Związku Ludowego. Przeciwdziałał on germanizacji Polaków na ziemiach polskich należących do Niemiec.

W 1915 roku Polski Związek Ludowy połączył się z ugrupo…

Jak będzie? — Opole | Młodzi w Polityce

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że wybory samorządowe odbędą się za niecałe dwa miesiące, czyli w niedzielę 21 października. Wybierać będziemy wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także radnych do gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Dziś przyjrzyjmy się jednak, jak wygląda sytuacja w Stolicy Polskiej Piosenki  Opolu.


Przenieśmy się więc do jednego z najpiękniejszych miast w Polsce. Opole to wyjątkowe miejsce, pod każdym względem. Pomimo że jest to najmniejsza stolica najmniejszego województwa, szczyci się mianem najstarszego i jednocześnie jednego z najurokliwszych miast w Polsce. Opole położone jest na Nizinie Śląskiej — pomiędzy Wrocławiem a Katowicami, przepływa przez nie rzeka Odra, a z granicą czeską dzieli je jedynie 50 km.

Opolanie to bardzo zróżnicowane społeczeństwo pod względem politycznym. Wykresy sprzed 3 lat wskazywałyby, że pierwszą preferencją mieszkańców byłaby Platforma Obywatelska. Dziś spokojnie można powiedzieć, że wyborcze aktualności z 2015 roku, znaczn…

Dostęp do broni — dobry pomysł? | Młodzi w Polityce

Cyklicznie wśród opinii publicznej pojawiają się dyskusje nad dostępem do broni palnej. Społeczeństwo jest mocno podzielone, jednak mimo to większość głosów przedstawia dwa antagonistyczne poglądy: utrzymanie ograniczeń w zakresie posiadania broni palnej oraz wolnościowe chęci zmian zasad obrony koniecznej i praw regulujących sprzedaż broni. Jaka jest prawda?

Argumenty za Część osób argumentuje obecne normy strachem przed terroryzmem i atakami z użyciem broni ostrej. Prawie co miesiąc słyszymy o kolejnych zamachach, a naszą uwagę w szczególności przyciągają wstrząsające nagłówki tabloidów opisujące strzelaniny w szkołach. Najbardziej intryguje fakt, że w wielu krajach o liberalnym prawie dotyczącym samoobrony arsenał jest łatwiej dostępny niż alkohol.

Ta dostępność powoduje, że osoby zdesperowane coraz chętniej sięgają po broń w celu popełnienia samobójstwa — już prawie 50% przypadków jest powiązanych z pistoletami i strzelbami. Łatwy akces do oręża oznacza również przyzwolenie na duż…

Czy w Polsce możemy czuć się bezpiecznie? | Młodzi w Polityce

Mówi się, że Polska to jeden z najbezpieczniejszych krajów w Europie, a aż 93% obywateli czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Jak jest naprawdę? Czy nasze poczucie bezpieczeństwa jest uzasadnione, a może powinniśmy zwiększyć naszą czujność? 

Za nasze bezpieczeństwo w Polsce odpowiada wiele instytucji, a także organizacji, do których należymy. Jedną z kluczowych i najważniejszych jest NATO. Do Traktatu Północnoatlantyckiego Polska dołączyła w 1999 roku, a w ciągu tych 19 lat udało się znacznie poprawić sytuację Sił Zbrojnych RP.  Co nam dało NATO? Przystąpienie Polski do tej organizacji spowodowało konieczność dostosowania się do standardów NATO. Przyspieszyło to proces transformacji Sił Zbrojnych, przez co m.in. wprowadzono cywilną kontrolę nad armią, zapoczątkowano reformę struktury organizacyjnej i modernizacji technicznej. W latach 1999-2013 dzięki uczestnictwie Polski w programie NSIP zrealizowano modernizację lotnisk, baz morskich, zbudowano stanowisko dowodzenia …

Oczy i uszy Rzeczypospolitej — historia służb specjalnych | Młodzi w Polityce

Tematyka tajnych służb od zawsze budziła ogromne emocje. Wiąże się to z tym, że stanowią one niewidzialny miecz oraz tarczę chroniące każde państwo przed wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami. Aby skutecznie spełniać te funkcje, oficerowie wywiadu oraz kontrwywiadu powinni dysponować odpowiednim sprzętem i możliwościami, często na granicy prawa. W cyklu artykułów dotyczących ogólno pojętej tematyki tajnych służb postaram się przybliżyć Wam sylwetki oraz metody działań poszczególnych agencji, działających w Polsce i za granicą. Pierwszy materiał poświęcam rysowi historycznemu kształtowania się służb w III Rzeczpospolitej, który ułatwi zrozumienie kolejnych artykułów. Zapraszam do lektury!

W okresie przemian 1989 roku wciąż aktywna była Służba Bezpieczeństwa. Ta podległa pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych instytucja w 1956 roku zastąpiła rozwiązany (z inicjatywy Władysława Gomułki) Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego. SB prowadziła aktywną inwigilację obywateli, szczególny n…

Polska Wisłą podzielona | Młodzi w Polityce

Na przestrzeni ostatnich dziejów naszego kraju w zbiorowej świadomości Polaków ukuło się pojęcie Polski A oraz Polski B. Dwóch odmiennych światów znajdujących odbicie w większości statystyk, map i wykresów. Jest to jednak krzywdzący podział, a rządy zdają się nie widzieć problemu. O przyczynach oraz rozwiązaniach tego zjawiska opowiem w swoim artykule.

Geneza pojęcia Choć powszechnie o dwóch Polskach mówimy dopiero od ostatnich kilkunastu lat, to geneza całego zjawiska ma korzenie znacznie wcześniej i należy zauważyć, że był to proces złożony. Tereny Polski wschodniej były od zawsze mniej zaludnione i nieco bardziej „dzikie", lecz w obliczu rewolucji przemysłowej, która dokonała się w XIX wieku, nie miało to kluczowego znaczenia. Owo znaczenie, które odcisnęło na tych terenach piętno po dziś dzień miały bowiem zabory, a konkretnie zaborcy. Gdy świat wszedł w nową erę maszyn i wielkiego przemysłu, tereny zaboru pruskiego zostały sprawnie zagospodarowane i niczym „grzyby po deszczu&…

Ustrój Indii w pigułce | Młodzi w Polityce

Zgodnie z obietnicą, opuszczamy dzisiaj Stary Kontynent i przenosimy się do bardziej egzotycznego kraju. Wielu z nas ma już pewną wiedzę na temat Chin, lecz niewiele kto orientuje się w tym, jak wygląda system polityczny ich największego regionalnego rywala – Republiki Indii. Zapraszam! 


Konstytucja Republiki Indii została uchwalona przez Zgromadzenie Konstytucyjne w listopadzie 1949 roku i weszła w życie już 26 stycznia 1950. Inspirowana była ustawami zasadniczymi wielu państw. Z konstytucji amerykańskiej zaczerpnięto m.in. federalną strukturę rząd, z francuskiej – idee wolności, równości i braterstwa, a z kanadyjskiej – podział władzy między rząd centralny a władze stanowe. Ustawa zasadnicza Indii składa się z preambuły, 448 artykułów oraz pięciu załączników, co sprawia, że jest to najdłuższy tego typu dokument na świecie. Była ona 101 razy nowelizowana, a ostatnia poprawka weszła w życie nieco ponad rok temu, czyli 1 lipca 2017 roku.
Zgodnie z konstytucją Indie to suwerenna, socjal…