Przejdź do głównej zawartości

Czy posłowie i senatorowie powinni mieć immunitet? | Młodzi w Polityce

Immunitet -  instytucja prawna, mocą której osoba z niej korzystająca nie podlega określonym przepisom, do przestrzegania których inne osoby są zobowiązane. Immunitet może też oznaczać ograniczenie odpowiedzialności prawnej danej osoby z tytułu pełnienia przez nią określonej funkcji. Immunitetem obejmowani są m.in. Posłowie i Senatorowie, jednak czy takowy przywilej powinien istnieć?

Opinia Dawida:
Uważam, że immunitet nie powinien funkcjonować. Posłowie i Senatorowie to "słudzy" wyborców, czyli obywateli, więc nie powinni mieć większych praw. Może zamiast tego powinni mieć tylko jakieś ulgi, na przykład -50% od kwoty mandatu płacą sami. Uważam też, że ludzie obrażający polityków, czyli swoich pracowników powinni odpowiadać i ponosić surowsze kary.

Opinia Pawła:

Uważam, że immunitet materialny powinien dalej istnieć dalej bez zmian. Zaś immunitet formalny powinien zostać znacznie ograniczony. Na przykład w przypadku Posłów i Senatorów powinien obowiązywać tylko w dni obrad parlamentu. Immunitet ma pomagać w pracy, a nie ułatwiać codzienne życie urzędników państwowych.

Opinia Bartka:

Parlamentarzysta musi mieć zapewnioną możliwość wyrażania własnych poglądów bez obaw, iż spotka się z wrogą reakcją swoich przeciwników. Posłom i senatorom przysługują dwa rodzaje immunitetu – materialny i formalny. Ten pierwszy powoduje, że parlamentarzysta nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za działania wchodzące bezpośrednio w zakres sprawowania funkcji. Oznacza to, że nie można go ukarać np. za wystąpienia w parlamencie. Natomiast immunitet formalny powoduje, że od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu parlamentarzysta nie może być, bez zgody Sejmu, w ogóle pociągnięty do odpowiedzialności karnej. I od lat toczy się dyskusja, czy ten drugi ma rację bytu. Dlatego uważam, że jeżeli immunitet jest tylko i wyłącznie wykorzystywany do pracy na rzecz Państwa to nie widzę nic przeciwko, aby nadal przysługiwał parlamentarzystom

Opinia Antka:
Immunitet dla posła czy senatora w polskiej Konstytucji jest określony jako pomoc dla owego parlamentarzysty, a nie jako dodatkowe uprawnienia. Można go używać w sytuacjach kryzysowych, kiedy poseł lub senator nie może w szybkim tempie dotrzeć na posiedzenie Sejmu, Senatu lub jakiejś parlamentarnej komisji. Podsumowując, immunitet jest potrzebny, ale uprawnienia które udostępnia immunitet powinny zostać dokładnie zweryfikowane i ewentualnie zmienione, w takim stopniu, aby nigdy nie dochodziło do nadużycia immunitetu.Komentarze