Przejdź do głównej zawartości

Nowelizacja ustawy o obrocie ziemią | Młodzi w Polityce

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego ma wejść w życie już 1 maja 2016 r. Będzie ona między innymi regulować obrót ziemią rolną.

Co ustawa ma na celu?

1 maja upływa obowiązujący od 2004 roku okres przejściowy na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców, który został wynegocjowany w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Obcokrajowcy mogliby więc kupować polską ziemię bez specjalnego pozwolenia MSWiA. Nowa ustawa ma nie dopuścić do takiej sytuacji. W Polsce, pomimo że ceny gruntów rolnych idą w górę, to i tak są one niższe niż na zachodzie, stąd obawa, że mieszkańcy zamożniejszych krajów będą wykupować ziemię polską.


Co dokładnie reguluje ustawa?

Ziemię będzie mógł kupić wyłącznie rolnik indywidualny, czyli osoba posiadająca kwalifikacje rolnicze, prowadząca gospodarstwo rolne do 300 hektarów i od co najmniej 5 lat mieszkająca na terenie danej gminy. Ponadto, jeżeli rolnik posiada więcej niż 20 hektarów, to dochód z działalności rolniczej musi wynosić co najmniej 25% całego dochodu.

Jeżeli chodzi o sprzedaż ziemi, to rolnik indywidualny będzie musiał uprawiać ziemię przez 10 lat od zakupu i nie będzie mógł jej sprzedać ani wydzierżawić. Jeżeli rolnik będzie chciał sprzedać nieruchomość rolną (każdą nieruchomość, która nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, niezależenie od położenia, zarówno na wsi, jak i w mieście) mniejszą niż 1 hektar, to prawo pierwokupu będą mieli dzierżawcy lub „sąsiad rolnik”.

Jeżeli rolnik będzie chciał sprzedać nieruchomość rolną większą niż 1 hektar to prawo pierwokupu przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych.

Natomiast jeśli rolnik będzie chciał zbyć gospodarstwo rolne (obszar nie mniejszy niż 1 ha użytków rolnych) będzie musiał ubiegać się o zgodę dyrektora ANR.

– Takie rozwiązanie nosi znamiona uznaniowości i jest wyjątkowo groźnym mechanizmem. O taką zgodę będzie się ubiegał każdy, kto zbywa nieruchomość rolną, także rolnik, chyba że zbycie ma nastąpić na rzecz innego rolnika. Ustawa pozbawia sprzedającego możliwości swobodnego wyboru nabywcy, a dodatkowo uprawionym do pierwokupu daje oręż w postaci żądania sądowego ustalenia ceny. Może to zablokować zbycie danej nieruchomości na wiele miesięcy, szczególnie, gdy dokuczliwy sąsiad graniczący ze zbywaną nieruchomością postanowi udowodnić nam swoje racje co do ceny – Mówi Cezary Pstrak, prawnik i ekspert Polskiej Federacji Ruchu Nieruchomości.

Wyjątków będzie bardzo niewiele. Oprócz rolników działkę mogą nabyć m.in gmina, Skarb Państwa, osoba bliska sprzedającemu oraz osoba dziedzicząca po zmarłym rolniku.

Jaki może być efekt wprowadzenie ustawy w takim kształcie?

Moim zdaniem ta ustawa bardzo negatywnie wpłynie na polskie rolnictwo i rynek ponieważ bardzo utrudni obrót ziemią. Można się będzie również spodziewać spadku liczby zawieranych transakcji oraz cen ziemi.

Paweł Kowalczyk

Komentarze