Przejdź do głównej zawartości

Imigranci - tak czy nie? | Młodzi w Polityce


Od niedawna do Europy napływa olbrzymia liczba imigrantów/uchodźców. Są to głównie muzułmanie, mieszkający w Syrii lub innych pogrążonych w wojnie krajach Azji. Czy powinniśmy ich przyjmować, czy podziękować i sprzeciwić się przywódcom Unii i najważniejszych państw członkowskich?

Opinia Dawida:
Moja opinia, jest krótka - nie przyjmujemy IMIGRANTÓW (czyt. socjalnych). Do Europy przybywa ok.  8 tysięcy osób dziennie, co w skali roku znaczy, że na Stary Kontynent przybędzie około 3 miliony osób. Jest przerażająca liczba osób, jednak pamiętajmy, że uchodźcy ( uciekający od wojny) to tylko 175 000 tys. osób. Jest to naprawdę mała liczba ludzi, i myślę, że powinniśmy przyjmować tylko i wyłącznie UCHODŹCÓW. Jeśli każdy kraj Unii Europejskiej miałby "ugościć" tyle samo osób, to na jedno państwo, przypadałoby 6000 osób. Jest to naprawdę mało i myślę, że nie zmieniłoby to nic w danym państwie. Uważam, że jeśli każde państwo miałoby przyjąć UCHODŹCÓW, to tylko i wyłącznie po bardzo dokładnej kontroli. Jeśli cokolwiek nie byłoby w porządku, z zachowaniem, z dokumentami danego człowieka, funkcjonariusze Policji czy Straży Granicznej powinni interweniować. Nie zapominajmy, także o terrorystach, wiem że odsetek terrorystów jest mały, ale trzeba zauważyć, że kilka natchnionych osób może wyrządzić naprawdę niewyobrażalne szkody. Moje zdanie, można zamknąć w jednym wyrażeniu: "Nie dla imigrantów, warunkowe Tak dla uchodźców".

Opinia Pawła:
Myślę, że wszystkie kraje europejskie (włącznie z Polską) powinny przyjąć imigrantów. Jednak nie socjalnych, a tych naprawdę uciekających przed wojną (z jednym wyjątkiem - ludzie w wieku poborowym powinni zostać odesłani, dla każdego rzeczą logiczna jest to ze to właśnie tacy ludzie powinni zostać w kraju i go bronić). Kolejną rzeczą, którą należałoby zrobić to "przeswietlenie" wszystkich uchodźców aby wyeliminować potencjalnych terrorystów.
Podjęcie takich kroków zdecydowanie pozwoliłoby na ograniczenie liczby imigrantów oraz (częściowo niepotrzebnych) kosztów.

Opinia Bartka:
Myślę, że większość osób ma zróżnicowanie poglądy ws. przyjmowania imigrantom. Powinniśmy przyjąć część imigrantom, ale nie na szkodę państwa. Nie powinni to być imigranci tzw. socjalni. Pomagajmy innym, ale żeby to się na naszym Państwie źle nie odbiło.

Opinia Antka:
Kryzys migracyjny ciągle się pogłębia. Kiedy Unia Europejska opracowała program podziału uchodźców między państwa członkowskie, myślano, że jest już po wszystkim. Taką formę przyjęła sama Unia jak i część społeczeństwa europejskiego. Urzędnicy UE oskarżają Polskę, iż nie chce ona przyjąć większej liczby "uchodźców", ale nikt w kuluarach unijnych nie mówi o przyjęciu setek tysięcy imigrantów z Czeczenii, czy uchodźców z Ukrainy. Nie zapominajmy o fakcie, iż tylko 6% ludzi przekraczających granice Unii Europejskiej to prawdziwi uchodźcy, którzy stracili wszystko ze względu na wojnę domową w swoim kraju, czy też z powodu niepewnej sytuacji politycznej. Pozostałe 94% ludzie którzy uciekają do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji czy Norwegii po to żeby uzyskać kosminczne świadczenia socjalne. W przypadku Niemiec imigrant dostanie dom bez wachania, nawet jeśli jego uposażenie majątkowe pozwala mu na osiedlenie się w Niemczech z jego wasłych środków. Jeśli chodzi o tych naprawdę poszkodowanych, to powinien zostać opracowany system segragacji, który pozwolił by na ucieczkę do Europy tym 200 tysiącom ludzi dotkniętych wojną. Miejsce nie jest aż tak istotne, ale na pewno nie może ono znajdować się w granicach Unii, bo będzie to otwarta droga do następnych konfliktów.


Komentarze