Przejdź do głównej zawartości

Wywiad z Panem Sylwestrem Śmiechem (PSL) | Młodzi w Polityce

Wywiad z Panem Sylwestrem Śmiechem

(Polskie Stronnictwo Ludowe)

Sylwester Śmiech - Asystent Społeczny Posła na Sejm RP Jana Łopaty, Pełnomocnik Marszałka ds. Młodzieży w Województwie Lubelskim, Redaktor Lublin.com.pl, Doktorant KUL, Członek Forum Młodych Dyplomatów.

(MwP – Młodzi w Polityce): Na czym polega Pana praca jako Pełnomocnika Marszałka Województwa Lubelskiego ds. Młodzieży?

(SŚ - Sylwester Śmiech): Przypada mi zaszczyt współkoordynowania Funkcji Pełnomocnika Marszałka ds. Młodzieży w Województwie Lubelskim wraz z moim serdecznym przyjacielem Aleksandrem Czechowskim. Działania, które wspólnie podejmujemy mają służyć wspieraniu oraz promocji inicjatyw młodzieżowych, promocji przedsiębiorczości środowisk akademickich. Chcemy być rozumnym reprezentantem młodzieży w województwie lubelskim. Oczywiście obaj pełnimy tę funkcję społecznie, nie pobierając za nią żadnych wynagrodzeń.

(MwP): Jakie inicjatywy podejmuje Pan na rzecz młodzieży?

(SŚ): Podczas swej aktywności społecznej i obywatelskiej bardzo często mam okazję współpracować z aktywnymi i zaangażowanymi młodymi ludźmi, którzy posiadają ogromny i wartościowy potencjał. Jest to bardzo ważne, aby te młode, ambitne osoby mogły czuć się odpowiedzialnymi współgospodarzami swoich wsi, miast, gmin, powiatów oraz województw. Wspólnie z wieloma młodymi osobami staramy się ograniczyć ten krzywdzący stereotyp osób młodych jako obojętnych i niezaangażowanych w życie swej ojczyzny. Jestem przekonany, iż poprzez aktywne wspieranie idei dialogu usystematyzowanego można wykorzystać pozytywne i wartościowe pokłady energii, które drzemią w młodych Polkach i Polakach. Zawsze miałem świadomość ogromnej ambicji i wartości osób młodych zaangażowanych- to motywowało i motywuje moją aktywność i zainteresowanie działalnością społeczną. Do swoich najważniejszych działań z zakresu wspierania polityki młodzieżowej mógłbym zaliczyć tworzony przeze mnie w telewizji internetowej Niezależny Lublin. Formuła programu jaka została przeze mnie zaproponowana pozwala na udział w moim programie partiom politycznym, fundacjom, stowarzyszeniom, kołom naukowym oraz grupom nieformalnym. Do dnia dzisiejszego w moim programie pojawiali się przedstawiciele następujących organizacji: Niezależne Zrzeszenie Studentów, Związek Młodzieży Wiejskiej, Inkubator Przedsiębiorczości, Ochotnicze Hufce Pracy, Bank Żywności, Koło Naukowe Studentów Politologii "Politea” KUL, Koło Hiszpańsko – Polskie przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Naukowe Studenckie Koło Samorządowców UMCS, Studenci dla Rzeczypospolitej, Korporacja Akademicka ASTREA LUBLINENSIS, stowarzyszenie SATEM, stowarzyszenie Słuchaj Patrz Pomagaj, Media i Młodzież. W debatach organizowanych w programie uczestniczyli również przedstawiciele partii politycznych: PiS, PO, PSL, TR, RN.Tematy, które są poruszane w moim programie są oczywiście bardzo różnorodne. Odbywają się dyskusje dotyczące obszarów wiejskich, rolnictwa, aktywności społecznej i obywatelskiej. Wiele uwagi poświęcam w programie dyskusji dotyczącej roli i znaczenia aktywności młodych liderów i liderek w życiu społecznym. Oczywiście prowadzimy również dyskusję polityczną dotyczącą wyborów czy bieżącej sytuacji politycznej. W programie spotykają się osoby z różnych środowisk, reprezentujące różne poglądy polityczne, co nie przeszkadza nam szukać porozumienia i kompromisu w obszarach, o których rozmawiamy. Chcę, aby głos młodych był słyszalny. Aby wizja i stanowisko młodego pokolenia było obecne w debacie publicznej. Dokładam starań, by poprzez przyjazną formułę programu wspierać dyskusję osób młodych. Myślę, iż praca w redakcji pozwala mi wspierać głos młodych liderów i liderek w debacie publicznej. Oczywiście moja aktywność nie sprowadza się tylko i wyłącznie do prowadzenia programu. Ponadto w swej aktywności społeczno - politycznej współpracuję w organizacji konferencji naukowych, klubów dyskusyjnych, wydarzeń kulturalnych oraz tworzeniu akcji charytatywnych. W swojej działalności społeczno – politycznej, zawsze kieruję się takimi wartościami jak honor, uczciwość, wolność i praworządność. Poprzez swoje działanie chcę pokazać nową jakość stylu politycznego, merytorycznego, profesjonalnego, nieagresywnego, pragmatycznego opartego na otwartości i szacunku dla drugiego człowieka.

(MwP): Jakie działania powinny zostać podjęte w celu aktywizacji młodzieży?

(SŚ): Kwestia odpowiedzialnego wykorzystania potencjału młodego pokolenia w życiu społecznym, politycznym jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed Polską. Musimy pamiętać, że Polska będzie taka, jaką sobie zbudujemy, na jaką zapracujemy, dlatego tak ważne jest, aby młodzi ludzie czuli się współgospodarzami swojego kraju, dla którego chcą pracować i działać. Należy konsekwentnie i aktywnie wspierać inicjatywy młodzieżowe, partycypację społeczną, przejrzystość i praworządność w życiu publicznym. Oczywiście istotne jest, aby ważnego tematu aktywności młodzieżowej nie wykorzystywać do walki politycznej. Musimy pamiętać, iż młodzież jest naszym wspólnym dobrem. Winniśmy również budować dobry przykład naszą aktywnością i tworzyć politykę w sposób odpowiedzialny, w oparciu o takie wartości jak godność, szacunek, dialog, uczciwość, pamiętając, że polityka to służba i roztropna troska dla dobra wspólnego. Najwyższy czas, by polityka była uczciwa, a polityk nie kojarzył się z różnymi patologicznymi zjawiskami. W życiu publicznym potrzeba nam godności i autorytetu, dlatego bardzo istotne jest, aby debatę publiczną tworzyć w poczuciu najgłębszej odpowiedzialności. W moim przekonaniu Polsce potrzebna jest masowa aktywność w życiu publicznym ludzi kompetentnych, przedsiębiorczych, a przede wszystkim uczciwych, potrafiących szukać porozumienia w oparciu o wartości i działania programowe.

(MwP): Co sądzi Pan o działalności młodzieżowych rad?

(SŚ): Świadomość i zainteresowanie młodzieży dialogiem usystematyzowanym jak i funkcjonowanie młodzieżowych rad jest bardzo zróżnicowane. Znam grupy młodzieży, gdzie to zainteresowanie niestety jest niewielkie. Znam również takie organizacje i regiony, gdzie zainteresowanie dialogiem usystematyzowanym, aktywnością młodzieży w debacie publicznej, partycypacją społeczną jest ogromne. Wspaniałym przykładem aktywności młodzieżowej jest Młodzieżowa Rada Miasta Lublin, z którą współpracuję. Ta organizacja prezentuje jak najwyższe standardy polityki młodzieżowej. Młodzi liderzy m.in. tacy jak Tomasz Palmi, Kacper Szymczak, Patrycja Gliwka, Justyna Opoka, Elżbieta Gabryel i wiele innych - nie sposób tu wymienić wszystkie takie osoby, które skutecznie kreują i wspierają aktywność młodzieży w regionie. To dla mnie ogromne wyróżnienie, iż mogę mieć udział w tym procesie wspierania aktywności młodzieżowej. Jednak to zainteresowanie dialogiem młodzieżowym, jakie dziś mamy nie jest wystarczające, więc musimy dołożyć wszelkich starań, aby było ono obecne również w małych miasteczkach, wsiach, gdyż tam również jest dużo wartościowych i cennych osób, które powinniśmy aktywnie wspierać i promować oraz zachęcać do zainteresowania się sprawami publicznymi. Natomiast młodzieżowe rady warto traktować jako projekty edukacyjne, gdzie młodzi ludzie uczą się współpracy, dialogu, gdzie młode osoby tworzą własne projekty realizują pomysły.

(MwP): Co według Pana ma na celu kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego?

(SŚ): Jako wykładowca mam zaszczyt współpracować z młodzieżą , prowadząc wykłady dotyczące historii i społeczeństwa obywatelskiego, dlatego ta tematyka jest mi bardzo bliska. Budowa społeczeństwa obywatelskiego jest długotrwałym procesem umacniania i promowania świadomości publicznej, poczucia wspólnoty oraz dbania o wspólne dobro. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego są uznawane za najlepsze podłoże rozwoju współczesnej demokracji. Stanowią one nie tylko wzmocnienie i urzeczywistnienie prawa obywateli do uczestnictwa w życiu publicznym, ale również umożliwiają właściwe wypełnianie ról społecznych oraz samorealizację we wszystkich sferach życia. Państwo konstytucyjne i praworządne powinno dopełniać społeczeństwo obywatelskie poprzez gwarantowanie mu podstawowych praw: prawa własności, wolności i równości wobec prawa. Odpowiedzialne i konsekwentne wspieranie procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjatywy wspierające praworządność, partycypację, czy też świadomość prawna społeczeństwa jest jedną z podstaw rozwoju demokracji.

(MwP) Jak oceni Pan tegoroczny budżet partycypacyjny w Lublinie? Czy nie uważa Pan, że każdy powinien mógł w nim brać udział, a nie tylko osoby powyżej 16 roku życia?

(SŚ): Jestem zwolennikiem idei budżetu obywatelskiego w miastach, a także funduszy sołeckich na obszarach wiejskich. Uważam, że taka forma aktywizacji społeczeństwa jest efektywna, ponadto stanowi ona istotny element budowy społeczeństwa obywatelskiego, a także lokalnej współpracy i poczucia wspólnoty. Natomiast czy w głosowaniu nad budżetem obywatelskim mogłyby brać udział osoby, które nie ukończyły 16 roku życia? Uważam że dyskusję na ten temat powinniśmy odbyć rozważając rację argumenty "za" i "przeciw". Ja sam nie miałbym nic przeciwko takiemu rozwiązaniu, natomiast ważne, aby osoby biorące udział w głosowaniu nad budżetem obywatelskim miały rozeznanie i wiedzę na temat projektów, sposobu głosowania, możliwości zgłaszania własnych propozycji i temu powinny służyć rzetelne konsultacje społeczne oraz kampanie informacyjne . Natomiast w przypadku Miasta Lublin Młodzieżowa Rada Miasta opracowała projekt "Masz pomysł - masz pomoc", który stanowi de facto młodzieżowy budżet obywatelski. Myślę, że taki projekt mógłby być skutecznym dopełnieniem budżetów obywatelskich również w innych miastach, oczywiście uwzględniając ich specyfikę i kwestie budżetowe. Korzystając z okazji pragnę zwrócić uwagę w kwestii funkcjonowania budżetu obywatelskiego na dość niską frekwencję w głosowaniu. Oczywiście jest ona rosnąca, jednakże,
powinniśmy w tej materii wymagać od siebie jak najwięcej i jak najaktywniej wspierać dyskusję dotyczącą propozycji projektów, zasad działania budżetu, aby budować świadomość społeczną i zachęcać mieszkańców wszystkich miast do jak najkreatywniejszego uczestnictwa w poczuciu wspólnoty i pracy na rzecz naszego wspólnego dobra.


Pan Sylwester Śmiech

Komentarze

 1. Zachęcamy do zapoznania się z dokonaniami Sylwestra :) pracownik naukowy, wykładowca, samorządowiec, działacz charytatywny i obywatelski :) a i oczywiście ma swój program w TV internetowej :) a za całą pracę w jako asystent posła i samorządowiec nie pobiera ani grosza publicznych pieniędzy

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pracownik naukowy, wykładowca powiadasz...

   http://i1.memy.pl/obrazki/7c38276330_zacny_tekst.jpg

   Takich peopli nam trzeba :D

   Usuń
 2. Super :) takich osób nam potrzeba w życiu publicznym

  OdpowiedzUsuń
 3. Jedna z najzdolniejszych osób z młodych w polityce

  OdpowiedzUsuń
 4. Mega aktywny i pozytywny człowiek! i super :) tak trzeba z zaangażowaniem :)

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz