Przejdź do głównej zawartości

Konstytucja RP | Młodzi w Polityce

Wstęp

W ostatnim czasie nasza ustawa zasadnicza była przedmiotem, któremu opinia publiczna poświęcała wiele uwagi.
Organizacje takie jak KOD i szeroko rozumiana opozycja niezwykle często uznawała działanie rządu PiS-u za niezgodne z najważniejszym dokumentem naszej młodej republiki.
Wobec sprawy TK stworzono pojęcie „kryzysu konstytucyjnego”.
Fakt unieważnienia wyboru kilku sędziów Trybunału przez nowo wybrany parlament został uznany przez frakcje niepochlebne Prawu i Sprawiedliwości za swoisty zamach na demokratyczne państwo prawa oraz Konstytucję RP.
 W takiej sytuacji, kiedy temat obowiązującej ustawy zasadniczej stał się bardzo popularny, warto zastanowić się, czy nasza konstytucja jest dobrym prawem i czy warto poświęcać jej aż tyle uwagi.

Znalezione obrazy dla zapytania obraz konstytucja 3 maja

Ustrój

Ogromnie ważnym zadaniem ustawy zasadniczej jest ustalenie ustroju państwa.
W artykule 4. konstytucja zawiera zasadę suwerenności narodu, stwierdza też, że w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje trójpodział władzy.
Jednak dalej rysuje nam się mniej ciekawy obraz państwa.
 Z trzech rodzajów władz najsilniejsza jest ustawodawcza-powierzona parlamentowi.
Parlament dzieli się na Sejm i Senat, z których to pierwsza izba dysponuje nieproporcjonalnie większym wpływem na politykę państwa.
Oprócz wydawania ustaw, legislatywa daje rządowi votum zaufania.
W ten sposób ma realny wpływ na władzę wykonawczą.
Polski ustrój pozwala na zawieranie ważnych dla społeczeństwa opinii ponad jego głowami przez posłów, którzy zapominają, kto  jest ich suwerenem.

Znalezione obrazy dla zapytania sejm


Oczywiście, polski parlament jest wybierany w demokratycznych wyborach, a nowo powołany premier to kandydat zwycięskiej partii, ale uprawnienia legislatywy pozwalają jej odwołać obowiązujący rząd i powołać nowy nawet w środku swojej kadencji, bez pytania wyborców o opinię.
Taka sytuacja miała miejsce np. w przypadku premiera Jana Olszewskiego, którego odwołano ze stanowiska, aby w ciągu jednej nocy zastąpić go Waldemarem Pawlakiem.
Ponadto, przez wiele lat wyniki wyborów nie pozwalały żadnej partii na objęcie samodzielnych rządów w państwie.
Wymuszało to zawieranie koalicji, przez co stworzenie porozumienia z innym ugrupowaniem mogło wymusić na partiach rezygnację z postulatów, które przedstawiali swoim wyborcom.
Przez to chęć objęcia władzy stawała się ważniejsza niż głos społeczeństwa, wyrażony w wyborach.
Destabilizuje to państwo, ponieważ partie mogą złamać rządząca koalicję i powołać nowego Prezesa Rady Ministrów, tak jak miało to miejsce w przypadku premiera Olszewskiego.
Częste zmiany osób kierujących sprawami państwa nie działają dobrze na sytuację kraju, obniża to jego pozycję oraz czyni je mniej atrakcyjnym dla inwestorów, w takiej sytuacji interes danego ugrupowania często przesłania mu rację stanu.
 Następną wadą systemu RP, którą widać szczególnie dobrze dzisiaj jest możliwość kompletnego ignorowania opozycji.
Obecnie PiS, może korzystać z kontroli nad prezydentem, parlamentem, a także analogicznie nad Radą Ministrów.
Posiadanie kontroli nad tymi instytucjami pozostawia kwestię słuchania opozycji dobrej woli rządzących, ponieważ partia kontrolująca parlament ma wpływ na praktycznie wszystkie sprawy w państwie.
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy prezydent i rząd pochodzą z innych partii. To wymusza pewną ich współpracę, choć jak pamiętamy z czasów koegzystencji Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska może być to trudne.
Ale zazwyczaj wygranie wyborów parlamentarnych pozwala zwycięskiej partii, lub koalicji na władanie krajem bez słuchania głosu mniejszości.
Ponadto izby polskiej legislatywy mają równe kadencje, są one kontrolowane przez jednakową większość parlamentarną, co uniemożliwia opozycji zachowanie wpływu na części wpływu na proces uchwalania prawa, poprzez kontrolę jednej z izb.
 Tak więc z pięknych haseł oraz idei zawartych w preambule Konstytucji RP pozostaje nam ponury przykład kraju, w którym interes polityczny danej opcji staje się ważniejszy od woli narodu-uznanego wcześniej za suwerena.
Niestety, ustawa zasadnicza nie zapobiegła nastaniu u nas partiokracji, gdzie o jasność, przejrzystość i szanowanie głosu mniejszości jest zwyczaj nie trudno.


Znalezione obrazy dla zapytania posiedzenie rząduPrawa Obywatelskie

 Kolejnym ważnym celem konstytucji jest zagwarantowanie obywatelowi pewnych podstawowych praw.
Obecna ustawa zasadnicza wymienia faktycznie, iż obywatelowi przysługuje szereg praw, wyróżnia spośród nich prawa polityczne, osobiste, ekonomiczne, socjalne, a nawet socjalne.
Jednak obok nich wymienia powinności obywatela względem władzy, nie pasuje to zbyt to do wizji państwa, w którym obywatele kontrolują swoich rządzących.
Nie licuje to też z teorią kontraktu społecznego, bo zamiast społeczeństwa nadającego uprawnienia władzy, widzimy władzę mówiącą, co obywatel RP jest jej winien.
Zaś i te prawa gwarantowane przez ustawę zasadniczą nie są odpowiednio zabezpieczone.
Prawo do wolności słowa traci znaczenie, jeżeli ktoś dopuści się obrazy głowy państwa, jak np. Wojciech Cejrowski sądzony za nieprzychylne komentarze pod adresem Aleksandra Kwaśniewskiego i skazany na karę grzywny. Prawo do wolności prasy nie jest respektowane, podczas np. przeszukania redakcji gazety Wprost przez rządową agencję bezpieczeństwa. Prawo własności idzie w niepamięć, gdy na czyjejś działce państwowy inwestor chce wybudować drogę. Natomiast kiedy ktoś jest podejrzany o popełnienie przestępstwa czeka go proces przed sędzią nominowanym przez prezydenta, a nie jak np. w krajach anglosaskich przed Ławą Przysięgłych złożoną ze zwykłych obywateli i wybieranego w lokalnych wyborach sędziego.
 Widzimy więc, że i ten jakże ważny element naszej konstytucji nie został przez jej twórców potraktowany poważnie.

Znalezione obrazy dla zapytania sądPodsumowanie

Po przejrzeniu treści Konstytucji RP pod kilkoma względami jest to prawo wadliwe i wymagające zmiany, powoływanie się na konstytucję jako na autorytet opozycję jest niepoważne, ponieważ to ona dopuściła sytuację, iż PiS koncentruje w swoich rękach tak ogromną władzę i nie musi słuchać głosu mniejszości. Co ważniejsze, rząd PO-PSL w imię tego samego prawa ignorował głos ówczesnej opozycji. Obecnie to nie ludzie, ale prawo jest złe. Dlatego musimy podjąć dialog na rzecz napisania nowej ustawy zasadniczej. Mamy wiele dobrych wzorców do skorzystania, taki jak na przykład Konstytucja USA, gdzie władza została równo podzielona pomiędzy: prezydenta, Kongres i sądy, głos opozycji jest ważny, a prawa obywatelskie jasno i klarownie spisane.
 Miejmy nadzieję, że kraj który stworzył pierwszą konstytucję w Europie będzie w stanie na nowo pokazać, że serio traktuje sprawy własnej ustawy zasadniczej.


Znalezione obrazy dla zapytania american constitution preamble


               J.G

Komentarze