Przejdź do głównej zawartości

Za życiem | Młodzi w Polityce

4 listopada 2016 roku Sejm przyjął program "Za życiem". Program, mający na celu wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin, dotyczyć ma m.in.: wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, opieki lub rehabilitacji dzieci, wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej.
Przewiduje także jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł dla kobiety, która urodzi dziecko ciężko i nieodwracalnie upośledzone albo cierpiące na nieuleczalną chorobę. Dzieci do 18. roku życia ze stwierdzonym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie ich rozwoju lub w czasie porodu, mogłyby korzystać ze świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej poza kolejnością.


Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz powiedział, że świadczenie w wysokości 4 tysięcy złotych to tylko jedna z form pomocy przewidzianej w
projekcie. Przypomniał, że do końca roku powstanie program, który zapewni kompleksową opiekę.
Program, jak zapewnił, będzie dotyczył wszystkich osób z niepełnosprawnościami, również dorosłych.

Podczas posiedzenia sejmowej komisji, poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uściński zaproponował, by 4 tys. zł zapomogi dostawały także kobiety, które urodzą dziecko z gwałtu.
Jednak ta propozycja wywołała skrajne reakcje.
"Wyścig o tytuł rzeźnika kobiet trwa" - skomentowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Partii Razem. "A za niepełnosprawne z gwałtu to ile będzie? A ze zbiorowego? Tak chcemy załatwiać ludzkie tragedie?" - oburzała się dziennikarka Agnieszka Gozdyra.
Odrzucone natomiast zostały poprawki opozycji, w których proponowano np., by świadczeniem w wysokości 4 tys. zł objęte były wszystkie dzieci z określoną niepełnosprawnością, bez względu na moment jej powstania, a
także, aby oprócz świadczenia z programu Rodzina 500 plus, przyznawany był także zasiłek rehabilitacyjny w wysokości 500 zł dla każdego niepełnosprawnego dziecka.

Osobiście uważam, że projekt trochę za szybko został zaprezentowany, przez co mogą pojawiać się opinie mówiące o próbie zażegnania sporu wywołanego przez projekt ustawy o zakazie aborcji, który wzbudził wiele kontrowersji i wyprowadził ludzi na ulicę. Oprócz tego dowiadujemy się, że rząd zaproponuje jakieś dodatkowe rozwiązania w kwestii wsparcia rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci.

Dlatego myślę, że projekt powinien być przedstawiony jako jedna całość z zapowiadanymi późniejszymi rozwiązaniami.

Michał Góral


Komentarze