Przejdź do głównej zawartości

Reforma Edukacji | Młodzi w Polityce

Dnia 9 stycznia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą system oświaty w Polsce. Niewątpliwie jest on przygotowany w pośpiechu, ma wiele wad oraz niedociągnięć mimo zapewnień minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, oraz zostało skonsultowane z „ekspertami”. Mimo licznych protestów nie zrobiono w tej sprawie referendum, a ustawa przeszła bez problemu.. Jakie więc może przynieść skutki?
                                      


Zacznijmy od tego jak zostanie zmieniony system Polskiej Edukacji.
· nauka w szkole podstawowej zamiast 6 lat, będzie trwać 8,
· gimnazja do likwidacji,
· liceum nie będzie 3–letnie, jak teraz, ale 4–letnie,
· technikum przestanie być 4–letnie, a będzie 5–letnie,
· zamiast zasadniczej szkoły zawodowej będzie 3–letnia szkoła branżowa pierwszego stopnia, po niej 2–letnia branżowa drugiego stopnia



Zwolnienia
W przypadku likwidacji takiej ilości szkół bez przygotowania jest prawie pewne, że dojdzie do zwolnień nauczycieli na ogromną skalę. Z tego powodu związek nauczycieli demonstrował wiele razy, niestety nie zostali wysłuchani.

Nepotyzm
Są to jedynie przypuszczenia, ale przy takiej reformie na pewno zmieniona zostana kadra nauczycielska, oraz dyrektorzy szkół, Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo duże skłonności do takich zachowań (Bartłomiej Misiewicz, zmiany w wojsku) więc może chcieć obsadzić „swoich” na stanowiskach dyrektorów.

Źle napisany program nauczania
Wielu profesorów bardzo krytycznie wypowiada się na temat programów pisanych prze ministerstwo edukacji. Z opinii wynika, że program jest niespójny i chaotyczny. Mimo tak złych opinii Prawo i Sprawiedliwość nadal upiera się przy słuszności tej reformy i tego jak ma zostać ona przeprowadzona. Swoją dezaprobatę na temat podstawy programowej wyraziła Rada Języka Polskiego z przewodniczącym prof. dr hab. Andrzejem Markowskim na czele http://www.rjp.pan.pl                                            Wypowiedział się również Prof. Łukasz Turski,                       przewodniczący Rady Programowej Centrum Nauki         „Kopernik". Jego zdaniem „Reforma jest potrzebna, ale zupełnie inna”. Oprócz tego Rektorzy wystąpili w obronie gimnazjów. Krytykują zbyt szybkie tempo prac minister Anny Zalewskiej i obalają edukacyjne mity. Między innymi te, że kiedyś trudniej było zdać maturę, a czteroletnie liceum jest gwarancją wyższego poziomu nauczania.
Paweł K.

Komentarze