Przejdź do głównej zawartości

20-lecie Konstytucji RP | Młodzi w Polityce

Dzisiaj swoje 20 urodziny obchodzi nasza Konstytucja. Jak wygląda w obecnym kształcie? Jak wyglądały prace nad nią i wprowadzanie jej w życie? Czy potrzebuje zmian? O tym w tym artykule.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest najważniejszym aktem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, weszła w życie 17 października 1997. Składa się z preambuły i 13 rozdziałów, w tym z 243 artykułów.


Prace nad obecną Konstytucją zostały wymuszone przez upadek PRL-u, czyli zmianę ustroju (rozpoczęły się w 1989). Konstytucja PRL ze względu na wiele zmian i to, skąd się wywodziła, była niespójna oraz społecznie nieakceptowalna.

W kwietniu 1992 roku Sejm I kadencji poprzez uchwalenie ustawy o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej powołał do życia Komisję Konstytucyjną (miała ona przygotować ostateczną wersję nowej ustawy zasadniczej) oraz ustalił, że Konstytucja zostanie uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe, a także zostanie poddana pod głosowanie w referendum. 

Łącznie do Komisji Konstytucyjnej wpłynęło 8 projektów. Referendum Konstytucyjne odbyło się 25 maja 1997, frekwencja wyniosła 43% a Konstytucja została zatwierdzona 53% głosów.


W życiu codziennym nie każdy odczuwa to, jak bardzo ważna dla nas jest Konstytucja. W ostatnim czasie jest o niej bardzo głośno za sprawą obecnej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, który powinien dbać o przestrzeganie jej zasad. Konstytucja z pewnością potrzebuje zmian (żaden akt prawny nie jest doskonały; dwie takie zmiany miały już miejsce w roku 2006 i 2009, dotyczyły one możliwości ekstradycji obywatela polskiego na wniosek innego państwa lub sądowego organu międzynarodowego oraz rozszerzenia przesłanek biernego prawa wyborczego, a więc nie wpłynęły one aż tak na kształt ustawy zasadniczej).

W takim dniu, jak dzisiejszy nie powinniśmy być podzieleni, ponieważ Konstytucja powinna łączyć wszystkich polaków. Apeluję o to, aby była prowadzona kulturalna debata publiczna na temat potrzebnych zmian w konstytucji, tak aby w drodze consensusu zostały one wprowadzone w najbliższym czasie.

Pawel Zbanski

Komentarze