Przejdź do głównej zawartości

Komuniści w Dąbrowie Górniczej | Młodzi w Polityce

Sojusz Lewicy Demokratycznej już jawnie brata się z Komunistyczną Partią Polski. Jest to zachowanie skandaliczne, a sama działalności KPP była już rozpatrywana pod kątem łamania prawa. Jednakże wydarzenia z 1 maja przelały czarę goryczy.

1 maja 2017 roku w uroczystościach z okazji Święta Pracy prezydent Dąbrowy Górniczej, Zbigniew Podraza [SLD], oraz radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej stanęli ramię w ramię z działaczami Komunistycznej Partii Polski, spadkobierczyni KPP z lat 1918 – 1938 (została rozwiązana przez Komitern) oraz SDKPiL, która odwołuje się także do idei PPR oraz PZPR. Z ludźmi z partii, która na swoim koncie ma już wyroki za naruszanie art. 256 par.1 KK, który mówi wprost: „Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Podobny obraz

Jak zapewnia rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej, miasto nie organizowało tych uroczystości, a prezydent Podraza był jedynie gościem. Nie da się jednak zaprzeczyć, że prezydent miasta będąc obecnym dał niejako legitymację dla działania. Podziękował członkom KPP za organizację tego wydarzenia. KPP odwołuje się do leninizmu, co było widoczne na uroczystości – przyniesione zostały flagi z wizerunkami Lenina, oraz socjalizmu (sierp i młot). 

Znalezione obrazy dla zapytania dąbrowa górnicza z lotu ptaka

Głównymi nurtami politycznymi KPP jest m.in. marksizm – leninizm, co jest bardzo ładną nazwą dla stalinizmu, który, jak wiemy, niósł śmierć i zniewolenie zamiast obiecanej wolności i sprawiedliwości. Tak więc czy działanie takich partii jest legalne? A tym bardziej, czy moralne jest uczestnictwo w obchodach prezydenta miasta, który kilka lat wcześniej nadał rondu, które leży w sąsiedztwie do pomnika Czerwonych Sztandarów imię Żołnierzy Wyklętych?

Znalezione obrazy dla zapytania Zbigniew Podraza

Niemal natychmiast po wydarzeniach dąbrowski oddział Polski Razem (dawniej Polska Razem Jarosława Gowina) wraz z sekcją młodzieżową, oddziałem śląskim Młodej Prawicy zwołali konferencję prasową przed Urzędem Miasta. W jej trakcie Aleksander Wencel, szef śląskiej „Młodej Prawicy” wraz z dąbrowskim działaczem, także członkiem tych organizacji, Michałem Budnym zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez KPP, poprzez propagowanie komunistycznych symbolów. Szczegóły mają zostać doprecyzowane w najbliższych dniach.

Znalezione obrazy dla zapytania aleksander wencel

Co ciekawe, SLD z którego wywodzi się prezydent Podraza stoi po stronie „obrońców demokracji”. Mamy tutaj klasyczny przykład podwójnej moralności. Czyż komunizm, z którego działaczami ramię w ramię stał prezydent Podraza był ustrojem demokratycznym?

Andrzej Mandryka

Komentarze