Przejdź do głównej zawartości

Wyniki matur 2017 | Młodzi w Polityce

Świadectwo dojrzałości odbierze 78,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.
Jednego przedmiotu nie zdało 14,8 maturzystów co uprawnia ich do poprawki w sierpniu.

Wyniki zostały przedstawione w piątek podczas konferencji prasowej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - Marcina Smolika. Wyniki wgrywane były do systemu od czwartkowego wieczoru a maturzyści sprawdzić mogli sprawdzić je dopiero od wczesnych godzin piątkowego poranku, na stronie systemu informatycznego macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Znalezione obrazy dla zapytania marcin smolik

Oto wyniki z przedmiotów obowiązkowych:

W liceach egzamin pisemny z języka polskiego zdało 98 proc. maturzystów (średni wynik na obowiązkowym poziomie podstawowym to 59 proc. punktów, na rozszerzonym, wybieranym tylko przez chętnych - 52 proc.), z matematyki - 87 proc. (średni wynik na obowiązkowym poziomie podstawowym to 60 proc., na rozszerzonym - 47 proc.), a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego - 95 proc. (średni wynik na obowiązkowym poziomie podstawowym to 77 proc., na rozszerzonym - 65 proc.).

Znalezione obrazy dla zapytania matury

W technikach egzamin pisemny z języka polskiego zdało 96 proc. maturzystów (średni wynik na obowiązkowym poziomie podstawowym to 51 proc., na rozszerzonym wybieranym tylko przez chętnych - 36 proc.), z matematyki - 75 proc. (średni wynik na obowiązkowym poziomie podstawowym to 45 proc., na rozszerzonym - 17 proc.), a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego - 89 proc. (średni wynik na obowiązkowym poziomie podstawowym to 61 proc., na rozszerzonym - 46 proc.).

99 proc. licealistów którzy postawili krzyżyk przy języku francuskim na karcie wyborów przedmiotów maturalnych może dziś świętować zdany egzamin. W przypadku hiszpańskiego -98 proc., niemieckiego - 96 proc., rosyjskiego - 94 proc., włoskiego - 98 proc.

Średni wynik z francuskiego na poziomie podstawowym to 80 proc., rozszerzonym, czyli dla chętnych - 63 proc., z hiszpańskiego: podstawowy 78 proc., rozszerzony - 55 proc., niemiecki: podstawowy - 72 proc., rozszerzony - 63 proc., rosyjski: podstawowy - 67 proc., rozszerzony - 64 proc., włoski: podstawowy - 82 proc., rozszerzony - 68 proc. 

Podobny obraz

W technikach wyniki z języków obcych prezentują się następująco:

maturę z francuskiego zdało 73 proc., hiszpańskiego - 79 proc. niemieckiego - 93 proc., rosyjskiego - 91 proc., włoskiego - 94 proc.

W przypadku języków narodowych zdawanych przez maturzystów ze szkół dla mniejszości narodowych zdawalność z litewskiego, ukraińskiego i białoruskiego wyniosła 100 proc.

Do egzaminu maturalnego przystąpiło w maju tego roku 258 tys. tegorocznych absolwentów (165,9 tys. absolwentów liceów, 92,2 tys. absolwentów techników).

Musieli oni obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych: z polskiego i języka obcego. Abiturienci musieli też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru (zdawane są one tylko na jednym poziomie - rozszerzonym); chętni mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów. 

Znalezione obrazy dla zapytania matury

Średni wynik wszystkich tegorocznych maturzystów z egzaminu z biologii to 37 proc. możliwych do uzyskania punktów, z chemii - 41 proc., filozofii - 42 proc., fizyki - 40 proc., geografii - 31 proc., historii - 33 proc., historii muzyki - 47 proc., historii sztuki - 44 proc., informatyki - 33 proc., języka kaszubskiego - 74 proc., języka łacińskiego i kultury antycznej - 64 proc., języka łemkowskiego - 90 proc. (zdawała go jedna osoba w całym kraju)

I coś co nas czyli redakcje "Młodych w Polityce" smuci najbardziej to średni wynik z wiedzy o
społeczeństwie. Wynosi on bowiem 26 proc. Oznacza to iż średni maturzysta nie znał odpowiedzi na 3/4 pytań. Mamy nadzieję że nasza praca przypomina wszystkim młodym iż to oni są społeczeństwem, są częścią tego społeczeństwa i już przy najbliższych wyborach część z nas
będzie mogła o tym poświadczyć oddając głos. Dlatego do wyborów zachęcamy do przygotowań
by wybrać odpowiedzialnie i wiedzieć gdzie postawić krzyżyk.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu - takich abiturientów jest w tym roku 14,8 proc. Osoby, które chcą z tego prawa skorzystać, muszą do 7 lipca br. złożyć pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu do dyrektora macierzystej szkoły.

6,8 proc. nie zdało więcej niż jednego przedmiotu. Będą mogli poprawić wynik w następnym roku. Wśród nich 4,6 proc. to osoby, które nie zdały dwóch egzaminów, 1,6 proc. - nie zdało trzech egzaminów, 0,4 proc. - czterech, a 0,1 proc. - nie zdało wszystkich pięciu obowiązkowych egzaminów.

Pojawiło się 285 przypadków unieważnienia egzaminu. 56 z nich spowodowane było wniesieniem telefonu komórkowego lub korzystaniem z niego w trakcie trwania egzaminu. W 62 przypadkach stwierdzono niesamodzielność pisania egzaminu.

Maturzyści mogą odwołać się od uzyskanego wyniku matury. Postępowanie od tego roku będzie dwuinstancyjne. Wynik matury - kwestionowany przez maturzystę - będzie weryfikowany (tak jak dotąd) w okręgowej komisji egzaminacyjnej. Jeżeli maturzysta nadal będzie go kwestionować, będzie mógł się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Znalezione obrazy dla zapytania cke budynek

Pełne wyniki tegorocznych matur - uwzględniające wyniki z sesji dodatkowej czerwcowej i poprawkowej sierpniowej - CKE przedstawi we wrześniu.

Tym którzy zdali serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w aplikacji na studia a wszystkim pozostałym życzymy powodzenia przy następnych sesjach. Całej młodzieży życzymy natomiast by wszystko w życiu wam wyszło jak sobie tego marzycie, z maturą lub bez.

Adam Górecki

Komentarze