Przejdź do głównej zawartości

Czym jest ustawa o Sądzie Najwyższym? | Młodzi w Polityce

Koniec Demokracji i Wolnych Sądów W Polsce

Takie hasła głoszą ruchy sprzeciwiające się nowej ustawie o Sądzie Najwyższym. Ustawa została wczoraj przegłosowana po chaotycznej debacie, debacie która nie miała nic wspólnego z debatą parlamentarną.


Lecz czym faktycznie jest ustawa o Sądzie Najwyższym?

Zanim zacznę odpowiadać na to pytanie, należy przypomnieć czym jest i jakie są funkcje Sądu Najwyższego.

Przywołam tutaj artykuł 183 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 183.
  
1 Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania.

2 Sąd Najwyższy wykonuje także inne czynności określone w Konstytucji i ustawach.

3 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.

Przede wszystkim:

- Rozpatruje protesty wyborcze i decyduje o ważności wyborów i referendów

- Prowadzi sprawy dyscyplinarne sędziów mogąc wydalić ich z zawodu i pozbawić stanu spoczynku

- Decyduje o wiążącej interpretacji prawa i kasacjach prawomocnych wyroków

  

Nowa ustawa zakłada iż na mocy przepisów przejściowych ustawy Sejm będzie mógł ustalić jednorazowo Cały Skład Sądu Najwyższego.

Oznacza to że Prawo i Sprawiedliwość ma możliwość wprowadzić do SN sędziów im przychylnych którzy będą interpretować prawo na korzyść partii rządzącej.

Wcześniej powoływanie sędziów sądu najwyższego odbywa się na podstawie artykułu 179 Konstytucji — „ Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony”.


Dodatkowo przypominamy, że PiS pracuje nad ustawą o KRS

Wymiana sędziów następuje stopniowo, w miarę zwalniania się stanowisk sędziowskich, Prezydent powołuje na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa nowych sędziów wskazanych przez Sąd Najwyższy spośród doświadczonych prawników i profesorów prawa.
Stanowisk sędziowskich w SN jest obecnie 93, na które ostatni Prezydenci powołali następującą liczbę sędziów:

LECH KACZYŃSKI — 17
BRONISŁAW KOMOROWSKI — 16
ANDRZEJ DUDA — 9


Nie zdarzyło się dotąd by Prezydent odmówił powołania kandydata przedstawionego przez KRS na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego

Obecnie wybór sędziów wygląda w ten sposób:


Jeżeli Andrzej Duda podpisze ustawę to wybór sędziów będzie następował w ten sposób:


Osoby broniące tej ustawy idą z transparentem oczyszczania i pozbycia się kasty sędziów która rozrastała się przez lata. Kasta której nikt nie kontrolował. Prezydent zapowiedział że nie podpisze ustawy, jeżeli jego poprawki nie zostaną do ustawy o Krajowej Rady Sądownictwa uwzględnione (Stowarzyszenie sędziów Iustitia uznało propozycję za niekonstytucyjną) . Ustawa spotkała się z ogromną reakcją po obu stronach barykady. Przeciwnicy spotykają podczas łańcuchów światła — pokojowych, apolitycznych akcji organizowanych w całej Polsce, czy też pod sejmem gdzie od kilku dni Polacy walczą o niezależność sędziów.

Adam Górecki
W artykule wykorzystano grafiki Fundacji Court Watch Polska

Komentarze