Przejdź do głównej zawartości

Wage Gap | Młodzi w Polityce

W ostatnich latach coraz częściej słyszy się o „Wage Gap”, czyli luce płacowej pomiędzy dwoma płciami. Jest to zjawisko statystyczne, polegające na tym że średnie zarobki kobiet stanowią tylko 77% średnich zarobków mężczyzn. Na pierwszy rzut oka wydaje się to jawną i oburzającą dyskryminacją, przez co walka z tą luką jest jednym z czołowych postulatów organizacji feministycznych.

Podobny obraz


Feministki uważają, że za lukę odpowiedzialne są zakorzenione w społeczeństwie stereotypy, seksizm i mizoginia pracodawców, oraz pozostające w umysłach ludzi psychologiczne dziedzictwo długich wieków prawnej dyskryminacji kobiet, która miała miejsce przed współczesną epoką emancypacji. Lekarstwem na problem mają być zmiany w systemie edukacji likwidujące „tradycyjne modele zachowań”, oraz dokładna kontrola wynagrodzeń, tak aby pracodawcy nie mieli możliwości dyskryminować kobiet, a także kampanie zachęcające kobiety do większej determinacji w staraniu się o wyższe płace i lepsze prace, oraz przekonujące je do wybierania „męskich” kierunków na studiach, jak np. inżynieria, IT czy fizyka.

Jednak, skoro kobieta wykonuje tą samą pracę co mężczyzna za 77% ceny, to czemu nie pojawił się jeszcze żaden przedsiębiorca z pomysłem, aby założyć firmę zatrudniającą wyłącznie kobiety i zaoszczędzić na płacach, będących dla większości przedsiębiorstw największym wydatkiem, 23% pieniędzy?

Znalezione obrazy dla zapytania wage gap

Powodem tego jest to, że owa luka istnieje tylko na papierze. Różnica spowodowana jest innymi wyborami kobiet na drodze kariery, a nie żadną mityczną patriarchia. Najlepiej analizę tego problemu zacząć od różnic w wykształceniu. Bardzo mocno rzuca się w oczy dysproporcja płciowa na poszczególnych kierunkach studiów. Georgetown university wybrało 5 kierunków studiów z najwyższą średnią płacą dla absolwentów i 5 z najgorszą. Wyniki dla najlepiej płatnych kierunków były następujące:
  • Inżynieria Petrochemiczna – 87% mężczyzn
  • Farmaceutyka – 48% mężczyzn
  • Matematyka i IT - 67% mężczyzn
  • Aeroinżynieria – 88% mężczyzn
  • Chemia – 72% mężczyzn
Natomiast dla najgorzej płatnych kierunków wyglądały tak:
  • Poradnictwo i psychologia – 74% kobiet
  • Pedagogika – 97% kobiet
  • Teologia – 34% kobiet
  • Human Services and Community Organisation – 81% kobiet
  • Prace Społeczne – 81% kobiet
Te statystyki pokazują, że kobiety wybierają najczęściej nisko płatne, związane z pomaganiem innym kierunki, a za to mężczyźni wybierają wysoko płatne kierunki związane z naukami ścisłymi. Na większości politechnik kobiety stanowią zdecydowaną mniejszość, np. na Politechnice Wrocławskiej kobiety stanowią zaledwie 33%. Także w obrębie samych kierunków mężczyźni mają tendencję do wybierania lepiej płatnych kierunków.

Znalezione obrazy dla zapytania wage gap


Poza tym, mężczyźni częściej wykonują słabo postrzegane (jako możliwe kariery) zawody, jak drwal, rybak, ślusarz, cieśla, dekarz, rzeźnik czy budowlaniec. W 25 (na 227 badanych) najgorzej postrzeganych zawodach, średnio zatrudnionych jest 90% mężczyzn. W takich zawodach warunki pracy są oczywiście gorsze niż w zawodach wybieranych przez kobiety, co prowadzi do wzrostu płac w nich. Warto też wspomnieć, że to na mężczyzn przypada potężna większość przypadków śmierci przy pracy – stanowią 92% ofiar śmiertelnych wypadków przy pracy.

Wynika z tego, że Wage Gap to tak naprawdę pusty slogan, a zjawisko nie wynika z dyskryminacji, a z naturalnych procesów społecznych.

Adam Wałach

Komentarze