Przejdź do głównej zawartości

Czym jest ruch Alt - Right? | Młodzi w Polityce

Sformułowanie “Alternative Right”, czyli alternatywna prawica, zostało sformułowane przez Richarda Spencera w roku 2010 i szybko stało się szerokim terminem opisującym amerykański neo-konserwatywny ruch, który sprzeciwiał się dominacji polityki i społeczeństwa przez progresywny liberalizm. Dość istotny jest fakt iż Alt Right nie jest monolityczną organizacją skupiającą ludzi o jednolitych poglądach, a raczej szyldem pod którym gromadzą się ludzie wyznający różnorodne poglądy, lecz dzielący kilka kluczowych postulatów, w sprawie których obowiązuje w ruchu mocny konsensus. Jak wspomniałem już wcześniej, Alt-Right funkcjonuje głównie w Ameryce, i raczej nie ma w Polsce swojego odpowiednika.


Znalezione obrazy dla zapytania alt right

1. Biała/Nacjonalistyczna polityka tożsamościowa

Najczęstszym tematem pojawiającym się w całym spektrum Alt Right jest koncept internacjonalnej białej genetycznej i społecznej tożsamości. Białas rasa jest też często uważana za rozszerzoną jednostkę rodziną, więc tak jak adoptuje się kolektywistyczne podejście do rodziny, tak powinno się podchodzić do narodu, i białej rasy jako całości.

Znalezione obrazy dla zapytania nationalism


2. White Genocide

W ruchu Alt Right częstym jest pogląd, który głosi iż trwa obecnie szeroka akcja przeciwko białej rasie mająca na celu jej eliminację. To oczywiście jest kluczowym elementem budowania przez Alt Right narracji ucisku białych, która jest wodą na młyn dla białej nacjonalistycznej polityki tożsamościowej.

Znalezione obrazy dla zapytania alt right


3. Anty-Imigrantyzm

W świetle powyższych paragrafów nie dziwi chyba fakt, że Alt Right kategorycznie sprzeciwia się imigracji nie-białych ludzi na dużą skalę do zachodnich krajów. Ma ona powodować „rozwadnianie” kultury i cywilizacji zachodniej/europejskiej przez inne kultury które tacy imigranci przenoszą ze sobą.

Znalezione obrazy dla zapytania stop islam


4. Autorytaryzm

Alt-Right posiada silny prąd autorytarny, i wiele rozwiązań które ruch ten propaguje wymaga takiego sposobu sprawowania władzy. Promowana jest postawa silnego przywódcy który mógłby prowadzić naród i stawić czoła wrogom cywilizacji zachodniej.

Podobny obraz


5. Tradycjonalizm

Alt-Right jest przywiązane do tradycji, i niemal wszystkie jego odłamy są w większym lub mniejszym stopniu tradycjonalistyczne, chociaż oczywiście występuje tam duża różnorodność pomiędzy poszczególnymi zwolennikami i ludzie nie będący tradycjonalistami też czasami są częścią społeczności. Wielu pragnie systemu który uważany jest za faktyczną patriarchię i uważa jej upadek za istotny czynnik powodujący upadek społeczeństwa.

Powszechnym poglądem w szeregach Alt-Right jest to, że feminizm odegrał dużą rolę w zniszczeniu tradycyjnej rodziny, i jest to duży uszczerbek dla zachodniej cywilizacji. Niektórzy działacze wierzą że jest to część Żydowsko-masońskiej konspiracji, a powrót do tradycyjnych wartości powstrzyma upadek. Stopień w jakim zwolennicy Alt-Right chcą cofnąć czas w sprawie feminizmu różni się w zależności od osoby, jedni chcą tylko zakończyć demonizację mężczyzn w popkulturze, a inni chcą odebrać wszystkim kobietom prawa wyborcze.


6. Religia

Większość działaczy uważa religie inne niż Chrześcijaństwo, a zwłaszcza Islam, za wroga zachodniej cywilizacji. Chrześcijaństwo jest w Alt-Right powszechnie uważane za tradycyjną relgiię zachodniej kultury i białych ludzi, i jako węzeł kulturalny sięgający wgłąb historii i łączący białych ludzi z ich przeszłością. Głębokość wiary w ten pogląd waha się w zależności od religijności danego działacza Alt-Right (w ruchu spotkać można zarówno zagorzałych ateistów, jak i Chrześcijańskich 
fundamentalistów).

Znalezione obrazy dla zapytania catholicism


7. Ekonomia

Wielu ludzi którzy identyfikują się jako Alt Right dołączyło do ruchu przychodząc z libertariańskich stron polityki, w związku z czym przynosząc ze sobą mniej lub bardziej leseferystyczne poglądy na gospodarkę. Jednak wielu innych działaczy Alt Right po prostu nie jest zainteresowanych tym tematem i nie poświęca mu większej uwagi. Oczywiście istnieją też silne grupy centrystów i keynesistów. 


Znalezione obrazy dla zapytania economy

8.Kolektywizm


Jako że Alt Right jest kolektywistycznym (oczywiście nie chodzi tutaj o odłam komunistów a o mentalność zbiorową), radykalnym, tożsamościowym ruchem występuje w nim duży nacisk aby myśleć w kategoriach grup, a nie jednostek, i podejmować osądy i decyzje na tej podstawie. Użycie statystycznych średnich jest kluczem do niemal każdego argumentu Alt Right i zastosowanie tych średnich do zdecydowania które rozwiązanie powinno być powszechnie promowane jest generalnie uważane za dopuszczalną metodę podejmowania decyzji. Są przypadki kiedy działacze są chętni do pójścia na kompromis w tej sprawie, jednak zazwyczaj dla ich kluczowych poglądów, tak się nie dzieje.

Podobny obraz

Indywidualne prawa są uważane za mniej istotne niż prawa grupowe ze względu na zagrożenie “white genocide” i podbojem zachodu przez Islam. Nie chcę przez to powiedzieć że Alt Right nie ceni praw jednostki, tylko że uznają iż prawa te są dobre, jednak zagrożenie jest zbyt duże by stosować cokolwiek innego niż autorytarne podejście do problemu.


9.Fanatyzm

Wielu ludzi którzy uważają się za częśc Alt-Right można opisać jako fanatyków. Uwielbiają bycie częścią swojej zamkniętej grupy, lubią walkę z innymi grupami ideologicznymi na mediach społecznościowych przez memy i shitposting, i są przekonani bez cienia wątpliwości że ich poglądy są słuszne a metody trafne.

Technicznie rzecz biorąc, tacy działacze nie różnią się od wojowników sprawiedliwości społecznej. W wielu sprawach Alt Right jest ideologicznym lustrzanym odbiciem Progresywnej Lewicy, wierząc że te same sprawy są istotnymi politycznymi tematami do poruszenia używając tych samych metod, jak kolektywizm i autorytaryzm.

Podobny obraz

Ci szczególnie oddani swojej sprawie używają wielu taktyk których używają też wojownicy sprawiedliwości społecznej. Wyzywanie, błędne określanie, cherrypicking, tworzenie narratyw, zmasowane ataki na mediach społecznościowych i ekstremalna stronniczość mogą być spotkane u bardziej zagorzałych aktywistów Alt Right.

Jednakże, nie jest to opis całego, ani niekoniecznie nawet większości, ruchu Alt Right. Ciężko oceniać jak wielu ludzi jest zaangażowanych w tego rodzaju aktywizm, lecz jest to prawdopodobnie niewielka, a za to bardzo głośna mniejszość zagłuszająca większość bardziej rozsądnych głosów swoją wyjątkowo spolaryzowaną i podżegającą retoryką. Często te metody są celowo stosowane aby zdobyć uwagę i sprawić aby ludzie słuchali, jednak w długim czasie zazwyczaj i tak przynosi to więcej strat niż zysków.


Podsumowanie

Alt Right to organizacja ludzi którzy myślą że walczą za słuszną sprawę. Jest póki co poza ideologicznym mainstreamem debaty ideologicznej. Zyskała siłę głównie przez wszechobecne lewicowe poglądy u zachodniej klasy politycznej, zwłaszcza w Europie, I jest popularnym nurtem sprzeciwu wobec mainstreamu i poprawności politycznej.

Znalezione obrazy dla zapytania justice

Ironicznie, wojownicy sprawiedliwości społecznej, najbardziej zagorzali zwolennicy poprawności politycznej, otwierają drogą dla Alr Right do mainstreamu. Walcząc jako progresywna lewica o prawa mniejszości przeciwko białym otworzyli miejsce po drugiej stronie sceny dla grupy która stałaby się ich antagonistami, czym dokładnie jest Alt Right.

Adam Wałach

Komentarze