Przejdź do głównej zawartości

Co wolno Posłowi? | Młodzi w Polityce

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu 9 listopada poseł Sławomir Nitras miał zostać nazwany "pajacem" przez Marszałka Ryszarda Terleckiego. Na tym samy posiedzeniu poseł Krzysztof Truskolaski został nazwany, również przez pana Marszałka, "głupkiem". Pomijając kontekst i słuszność, wobec częstych przypadków gdy z mównicy padają słowa ostre używanych słów należy sobie odpowiedzieć na pytanie: Co wolno posłowi na Sejm RP? A także jakie konsekwencje grożą mu za podobne słowa?


Komisja Etyki Poselskiej

Jest to komisja do której zgłaszane są przypadki zachowania niezgodnie z godnością posła. W kontekście wypowiedzi posłów szczególnie znacząc są artykuły 6 i 7 uchwały z dnia 17 lipca 1998r. "Zasady Etyki Poselskiej":

Art. 6.

Poseł powinien unikać zachowań, które mogą godzić w dobre imię Sejmu. Powinien szanować godność innych osób. (Zasada dbałości o dobre imię Sejmu).

Art. 7.

Poseł odpowiada za swoje decyzje i działania. Powinien poddać się obowiązującym go procedurom wyjaśniającym i kontrolnym. (Zasada odpowiedzialności).


Z tych punktów wynika jasno, że poseł odpowiada za swoje działanie i nie może czuć się bezkarny. Dodatkowo komisja ma upowszechniać wśród posłów prawidłowe wzorce zachować. Na razie z marnym skutkiem bo od wielu lat, w mojej opinii, poziom polskiej dyskusji politycznej stoi na bardzo niskim poziomie.

W tym wypadku niestosowanie przez posłów "Zasad Etyki Poselskiej" może mieć wpływ jeszcze jeden czynnik. Wysokość kary. Zgodnie z Regulaminem Sejmu RP wobec posła można wyciągnąć naprawdę małe i często niewspółmierne do wypowiedzianych słów konsekwencje.

Art.147.

1. Komisja, po rozpatrzeniu sprawy i stwierdzeniu naruszenia przez posła "Zasad etyki poselskiej", może w drodze uchwały:
1) zwrócić posłowi uwagę,
2) udzielić posłowi upomnienia, 
3) udzielić posłowi nagany.


Znalezione obrazy dla zapytania law

Tak więc komisja nie ma tak znaczących sankcji aby przekonać posłów do zmiany kultury wypowiedzi.

Artykuł 212 K.K.

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.


Znalezione obrazy dla zapytania kodeks karny

Jest to przestępstwo zniesławienia, czyli działanie na szkodę innej osoby poprzez postępowanie, które ma jej zaszkodzić w przestrzeni publicznej, narazić na szkodę. Tak więc wypowiedzi w mównicy sejmowej wyczerpują definicję takiego działania. Czy zatem można skierować do sądu sprawę z oskarżenia prywatnego i pozwać posła z tego artykułu? I tak, i nie. Z jednej strony mamy przepisy, z drugiej mamy immunitet parlamentarny, który chroni posłów przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu. Zanim jednak poseł stanie przed sądem musi mieć w tej sprawie uchylony immunitet poselski. Taką decyzję wydaje...

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych


Ta komisja ma prawo do wyrażenia zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności za przestępstwa lub wykroczenia. Póki więc komisja nie wyda takiej uchwały nie ma możliwość dalszego postępowania. Przykładem może być wniosek o uchylenie immunitetu dla Bartosza Kownackiego przez posłów Mariusza Witczaka, Jana Grabca i Marcina Kierwińskiego. Ten wniosek komisja uznała za bezzasadny i nie można było podjąć dalszych działań. Oznacza to, że o uchyleniu immunitetu poselskiego decydują posłowie.

Znalezione obrazy dla zapytania sejm

Czy jest szansa na zmianę?

To pytanie stawia sobie wielu ludzi patrząc na ekscesy posłów. Martwi tutaj fakt, że dotyczy to wielu ugrupowań. Wydarzenia z 9 listopada pokazują, że nawet interwencja Marszałka Sejmu niewiele pomaga i prowadzi do zaogniania się sytuacji na sali plenarnej.

Znalezione obrazy dla zapytania sdim

Bardziej martwiący jest fakt iż podczas Sejmu Dzieci i Młodzieży również wystąpiły takie zachowanie za co należy obwinić polityków, którzy taki przykład. Pozostaje mieć nadzieję, że młodzi ludzie wchodzący do polityki nie będą kopiować wzorców od ludzi którzy teraz często, w mojej opinii, czują się bezkarni.

Mateusz Onyszczuk

Komentarze