Przejdź do głównej zawartości

Depresja wśród młodzieży, a pomoc psychologa | Młodzi w Polityce

Depresja jest jedną z najpopularniejszych chorób XXI wieku. Dotyka ona wielu ludzi, także dzieci i młodzieży, jak sobie z tym radzić? Na pewno potrzebna jest szczera rozmowa oraz wizyta u psychologa, ale czy młodzi ludzie mogą łatwo umówić się do psychologa? 

Znalezione obrazy dla zapytania depresja u młodzieży

Ryzyko depresji dotyczy w jednakowym stopniu chłopców i dziewcząt. Kiedy jednak wchodzą oni w wiek młodzieńczy, prawdopodobieństwo to szybko podwaja się u dziewcząt – i tak już pozostaje aż do średnich lat dorosłości.

Jak sugerują badania, na zwiększenie depresji u nastolatek może wpływać zespół różnych czynników: genetycznych, hormonalnych, psychologicznych i społecznych. Szczególnie ważną rolę zdaje się odgrywać czynnik genetyczny, ponieważ depresja obejmuje często dzieci rodziców, którzy w ich wieku sami na nią cierpieli. Częściej też chorobę stwierdza się u innych członków rodzin chorych nastolatków

Znalezione obrazy dla zapytania depresja u młodzieży.

Poza obciążonym wywiadem rodzinnym szczególne zagrożenie depresją dotyczy nastolatków, które:
  • przeżywają silny stres,
  • doświadczyły przemocy, wykorzystywania lub zaniedbania emocjonalnego,
  • przeżyły śmierć któregoś z rodziców lub innej bliskiej osoby,
  • przeżyły rozstanie z kimś ważnym w ich życiu,
  • cierpią na przewlekłą chorobę, np. cukrzycę,
  • mają za sobą inne traumatyczne przeżycia,
  • przejawiają zaburzone zachowania lub mają trudności w nauce.
Znalezione obrazy dla zapytania rozwód

Depresji w okresie dorastania często towarzyszą inne zaburzenia psychiczne, do których należą: zaburzenia łaknienia, zaburzenia lękowe, nadużywanie substancji psychoaktywnych, zaburzenia stresowe pourazowe.

Jak leczyć depresję u dziecka?

Wiadomo, że im wcześniej nastąpi rozpoznanie i leczenie depresji, tym lepiej dla człowieka. Mimo znacznych szans na całkowite wyleczenie nastolatka z epizodu depresji, ryzyko nawrotu pozostaje jednak wciąż wysokie. W leczeniu stosuje się przede wszystkim leki przeciwdepresyjne, psychoterapię lub połączenie obu tych metod. Pytanie, od której z nich zacząć, budzi nadal wiele sporów wśród specjalistów. Coraz więcej danych przemawia jednak za największą skutecznością skojarzenia leku przeciwdepresyjnego z terapią poznawczo-behawioralną – jedną ze specyficznych form psychoterapii. Leczenie skojarzone ma szczególne znaczenie w przypadku ciężkiej depresji.

Znalezione obrazy dla zapytania depresja lekarz

Jednak wiadomo, że w pokonaniu depresji pomagają też psychologowie, którzy nie są tak ogólnodostępni jakby się tego chciało… Gdy nastolatek chciałby skorzystać z porady specjalisty MUSI posiadać odpowiednie skierowanie od lekarza oraz OBOWIĄZKOWĄ zgodę rodziców (opiekunów prawnych).

Moim zdaniem to niedorzeczne, by osoba nieletnia zobowiązana jest do posiadania zgody rodziców na terapię. Według mnie psycholog powinien być dostępny dla każdego bez względu na wiek. Nie zawsze dzieci chcą rozmawiać z bliskimi o swoich problemach, a brak dostępu do psychologa tylko zagłębia problem, co wiąże się z ryzykiem prób samobójczych u nastolatków, a chyba nie o to w tym chodzi…

Mateusz Ogara

Komentarze