Przejdź do głównej zawartości

Młodzi tracą miejsca pracy | Młodzi w Polityce

Dlaczego?

Rośnie liczba firm, które zatrudniają i tych, które w najbliższym czasie zatrudnią pracowników 50+. Powód jest oczywisty: brakuje rąk do pracy. Poza tym przedsiębiorcy zaczynają doceniać starszych za ich dyspozycyjność i większe przywiązanie do zajmowanego stanowiska, niż osoby młode, które nie zawsze są gotowi do pracy.


Podobny obraz

Osoby po 50-tym roku życia mają jeszcze coś, czego brakuje młodszym. Stoi za nimi państwo gwarantujące preferencje dla firm, które zechcą ich zatrudnić. Brak składek na Fundusz Pracy, zwolnienie z wpłat na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, krótszy czas wypłaty wynagrodzenia chorobowego i co najważniejsze – dofinansowanie do wynagrodzenia takiego pracownika. Oprócz modyfikacji sposobu obsługi osób bezrobotnych i pracodawców wprowadziła ona bowiem również wiele nowych instrumentów, z których część była lub nadal jest adresowana do osób 50+. Pierwotnie to właśnie dla pracowników powyżej 45. roku życia przeznaczone były szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dzięki którym mogli oni aktualizować swoje umiejętności. Ponadto to właśnie nowelizacja przepisów z 2014 r. dała firmom m.in. możliwość pozyskania specjalnych dofinansowań do wynagrodzeń pracowników 50+.

Znalezione obrazy dla zapytania osoba 50+

Kolejnym bardzo ważnym argumentem dla pracodawcy jest fakt dofinansowania wynagrodzeń. Jak to działa? Pracodawcy, którzy zatrudnią osobę bezrobotną powyżej 50. roku życia, po uprzednim złożeniu wniosku w urzędzie pracy, mogą liczyć na dofinansowanie części wynagrodzenia. Wymagany okres zatrudnienia oraz okres refundacji uzależnione są od wieku zatrudnianej osoby, maksymalnie wynosi on 24 miesiące. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Znalezione obrazy dla zapytania job

Młodzi ludzie muszą się nieźle „nagimnastykować”, by zdobyć zatrudnienie, ale powodem nie tylko jest łatwość zatrudnienia osoby 50+, ale również małe doświadczenie lub jego brak. Niewielu pracodawców decyduje się na osobę młodą, mając wybór między nim, a osobą doświadczoną. Niestety, ale dla młodzieży powinny wystarczyć na początek tylko prace zlecone i płatne staże, które także mogą być finansowane z Urzędu Pracy.

Znalezione obrazy dla zapytania urząd pracy

Jedyną barierą w podjęciu współpracy z dojrzałymi ludźmi nie jest już nawet rychłe wejście w okres ochrony przedemerytalnej, co wcześniej było przecież jednym z czynników najbardziej zniechęcających przedsiębiorców do zatrudniania osób z tej grupy wiekowej. Jak to się mówi, „punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”. A ten z perspektywy pracodawcy na rynku pracy nie wygląda teraz najlepiej. Otwierając jednak drzwi dla pracowników 50+, warto przy okazji otworzyć te do urzędu pracy. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A dowodem na to będą wymierne korzyści.

Podobny obraz

Uważam, że w Polsce brakuje możliwości większego rozwoju młodego człowieka i brak wsparcia ze strony państwa. Wsparcie to natomiast widać przy osobach dojrzałych i bardziej doświadczonych, a chyba nie tędy ta droga prowadzi…

Mateusz Ogara

Komentarze