Przejdź do głównej zawartości

Prawica vs Lewica | Młodzi w Polityce

Prawica czy lewica? Problem, w którym ciężko niekiedy rozróżnić te dwa pojęcia, zwłaszcza używając do tego podziału jednoosiowego. Podział ten należy rozumieć w inny sposób niż się ludziom wydaje.


Pierwotnie tego podziału używało się do określania światopoglądu.

Konserwatystów określano mianem prawicowców. To prawica dbała o tzw. stary porządek, system feudalny czy klerykalizm. Wszystkich zaś rewolucjonistów, zaburzający odwieczny ład, lewicą.

Czasami ciężko jest rozróżnić na tle światopoglądowym ten podział, na szczęście ewoluował. Im bardziej ktoś jest wolnorynkowy, tym bardziej jest on prawicowy, a im bardziej etatystyczny, tym bardziej lewicowy.


Problem pojawia się w momencie, gdy partia deklaruje się przeciwnie do wyznawanych przez siebie poglądów, jak np. SLD które mówiło, że jest partią lewicową, a była to partia najbardziej wolnorynkowa od 89’ (obniżali np. VAT) lub chociażby największa partia z koalicji rządzącej – PiS, które ewidentnie skręca w stronę etatyzmu (zwiększa świadczenia socjalne jak np. 500+ i rozrost biurokracji), czyli w lewo.

Wiadome jest, że jednoosiowy podział prawica – lewica jest już bardzo nieaktualny. Z pomocą przychodzi nam zatem druga oś.

W podziale dwuosiowym cytuję: ,,Uwzględnione są dwa typy poglądów – jedną oś stanowią poglądy gospodarcze oparte na stopniu ingerencji państwa "etatyzm – wolny rynek", drugą oś stanowią poglądy społeczne "konserwatyzm – liberalizm światopoglądowy"”.

Główny nurt polityczny i doktryny ich wyróżniające:

  • Prawo i Sprawiedliwość - Konserwatyzm, solidaryzm
  • Platforma Obywatelska – Chrześcijańska demokracja
  • .Nowoczesna – Liberalizm, wolny rynek
  • Kukiz’15 – Demokracja bezpośrednia
  •  Polskie Stronnictwo Ludowe – Agraryzm
  •  Wolność – Konserwatywny liberalizm; monarchizm, leseferyzm

Wykorzystując ten podział jesteśmy w stanie dosyć dobrze określić, zarówno swoje poglądy jak i poglądy danej partii. Przydatnymi narzędziami są różnej maści kompasy polityczne, m.in. najbardziej popularny (który doczekał się spolszczenia) – 8values.

Jest jeszcze trzeci podział, tzw. trójkąt ideologiczny

Najłatwiej jest zidentyfikować swoje poglądy na takim kompasie, chociaż nikiedy na pytania ciężko odpowiedzieć mając do wykorzystania dany zestaw odpowiedzi, który momentami jest bardzo mocno okrojony, a pytania są często niemal identyczne.


Jak ja definiuję swoje poglądy i odnajduję partie podobne?

Najłatwiejszym sposobem jest ustalenie poglądów danej partii poprzez zapoznanie się z jej postulatami. Często partie deklarują się jako prawicowe, a z prawicą, aż tak dużo wspólnego nie mają i vice versa. Niekiedy napotykamy problem, gdy partia głosi sprzeczne ze sobą poglądy lub mieszane. Takie partie z reguły nazywamy partiami centrowymi.

Znalezione obrazy dla zapytania left right

Definiując kim jestem pod względem politycznym patrzę na główne tematy związane ze światopoglądem, jak np. równość płci lub gospodarką – podnoszenie podatków, świadczenia socjalne. Na konkretnych przykładach łatwiej jest wytłumaczyć jakie mamy poglądy. Nawet szczegółowe kompasy polityczne nie dają idealnych rezultatów, więc musimy sami się zdefiniować i na podstawie tego poszukać partii która odpowiada im najbardziej/w największym stopniu.

Jakub Praszkowski 

Komentarze