Przejdź do głównej zawartości

CETA = wolny handel? | Młodzi w Polityce

Ostatnio do polityki wrócił temat porozumienia Kanadyjsko-Europejskiego (CETA). Samo podjęcie decyzji o podpisaniu CETA przez długi czas pozostawało pod dużym znakiem zapytania. Działo się tak za sprawą licznych protestów i często przerywanym rokowaniom w tej sprawie. Jednak jak pokazują wyliczenia możemy zyskać w eksporcie do Kanady z Polski około 450 mln dol. Ponadto przedsiębiorstwa znajdujące się na terenie Unii Europejskiej oszczędzą blisko 500 milionów euro w skali roku. Suma ta wynika z likwidacji ceł nakładanych na europejskie towary wysyłane do Kanady. 

Znalezione obrazy dla zapytania CETA kanada

Trzeba pamiętać również o tym, że CETA to nie tylko liberalizacja handlu. Umowa ta otwiera rynki obustronnie, co pozwala częściowo osłabić rolę kanadyjskich monopolistów i oligopolistów na rynku przez europejskie przedsiębiorstwa. Nawet jednostronne otwarcie rynku jest korzystne z perspektywy konsumentów, ponieważ otrzymują oni dostęp do szerokiej gamy produktów. My jednak możemy się cieszyć tym, że rynek zostanie otwarty obustronnie.

Poniżej przedstawię kilka najważniejszych terminów w odniesieniu do porozumienia Lanadyjsko-Europejskiego. Zapraszam do przeczytania artykułu. 

Znalezione obrazy dla zapytania CETA kanada

CETA, a GMO.

W umowie pomiędzy Unią Europejską a Kanadą znalazły się zapiski o tym, że proces dopuszczania produktów biotechnologicznych na rynki europejskie, powinien być sprawdzony. W unijnych regulacjach priorytetem jest bezpieczeństwo żywności, a nie sprawność dopuszczania nowych produktów. Duże wątpliwości wzbudziła możliwość przedostania się na nasz rynek żywności z hormonami. Jednakże fakty są takie, że CETA na nic takiego nie pozwala. Ponadto według tego porozumienia normy dotyczące GMO, zakazu stosowania hormonów w żywności zostają i ta umowa tego nie zmieni.

Znalezione obrazy dla zapytania GMO NO

CETA, a polskie firmy

Gdy analizujemy potencjalne plusy i minusy związane z CETA, warto pamiętać o tym, że na razie wchodzi w życie tylko handlowa część tego porozumienia. Dopiero po ratyfikacji przez wszystkie kraje UE, wejdzie w życie część związana z inwestycjami. W związku z wprowadzeniem „części inwestycyjnej” mogą nastąpić korzyści dzięki eliminacji barier celnych.

Znalezione obrazy dla zapytania CETA POLSKA

Całkowita liberalizacja handlu?

Część handlowa przewiduje całkowitą lub częściową liberalizację handlu produktami z Kanadą, a tam, gdzie pełna liberalizacja nie nastąpi, umowa przewiduje stopniowe obniżanie ceł. Liberalizacja handlu obejmuje jedynie takie produkty, które pochodzą odpowiednio z UE lub Kanady. Zasady, zgodnie z którymi określa się pochodzenie produktów, wskazane są w odpowiednich protokołach.

Znalezione obrazy dla zapytania złote polskie

Niewątpliwie CETA liberalizuje handel oraz rynki. Społeczeństwa nie mogą się bogacić bez otwierania rynków oraz intensywnej współpracy. Przy wszystkich zastrzeżeniach co do tej umowy, posiada ona z pewnością zdecydowanie więcej plusów niż minusów. Pokazują to wszystkie wyliczenia unijne. Patrząc na spór wokół CETA, warto zastanowić się, czy nie bierze się on po prostu z braku zaufania do instytucji unijnych. W świetle obecnych zapisów to właśnie od ich reakcji będzie zależeć, czy CETA nie odbije nam się czkawką (jak twierdzą przeciwnicy umowy).

Michał Gonciarz

Komentarze