Przejdź do głównej zawartości

Nagrody dla ministrów | Młodzi w Polityce

Nagrody dla ministrów

Przez ostatnie kilka dni uwaga mediów skupiona była na jednym temacie – na nagrodach dla ministrów zarówno tych konstytucyjnych, pracujących w Kancelarii Premiera, jak i Kancelarii Prezydenta. Ile budżet państwa wydał na premie dla tychże osób? Kto otrzymał największą gratyfikację?

Znalezione obrazy dla zapytania brejza

13 grudnia ubiegłego roku poseł Krzysztof Brejza złożył na ręce Marszałka Sejmu interpelację, prosząc o odpowiedź na następujące pytania:

1. W jakiej wysokości w 2017 roku nagrody otrzymał każdy z konstytucyjnych ministrów? 

2. W jakiej wysokości w 2017 roku nagrody otrzymali poszczególni ministrowie z KPRM? 

3. W jakiej wysokości w 2017 roku nagrody otrzymała Premier B. Szydło?


Tuż przed upływem terminu odpowiedzi, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedłużył termin odpowiedzi, a 7 lutego br. inny sekretarz stanu w tejże instytucji odpowiedział następująco:

Pytanie 1:

Lp.
Nazwisko i imię
Suma nagród brutto
1
Gliński Piotr
72 100 zł
2
Gowin Jarosław
65 100 zł
3
Morawiecki Mateusz
75 100 zł
4
Adamczyk Andrzej
70 100 zł
5
Bańka Witold
72 100 zł
6
Błaszczak Mariusz
82 100 zł
7
Gróbarczyk Marek
65 100 zł
8
Jurgiel Krzysztof
65 100 zł
9
Kamiński Mariusz
65 100 zł
10
Kempa Beata
65 100 zł
11
Kowalczyk Henryk
65 100 zł
12
Macierewicz Antoni
70 100 zł
13
Radziwiłł Konstanty
65 100 zł
14
Rafalska Elżbieta
70 100 zł
15
Streżyńska Anna
72 100 zł
16
Szyszko Jan
70 100 zł
17
Tchórzewski Krzysztof
70 100 zł
18
Waszczykowski Witold
72 100 zł
19
Witek Elżbieta
65 100 zł
20
Zalewska Anna
75 100 zł
21
Ziobro Zbigniew
72 100 zł
Pytanie 2:

Lp.
Nazwisko i imię
Suma nagród brutto
1.
Anders Anna Maria
51 400 zł
2.
Lipiński Adam
51 400 zł
3.
Małecki Maciej
51 400 zł
4.
Naimski Piotr
51 400 zł
5.
Pinkas Jarosław
39 800 zł
6.
Schreiber Grzegorz
51 400 zł
7.
Szefernaker Paweł
51 400 zł
8.
Szrot Paweł
56 400 zł
9.
Wąsik Maciej
51 400 zł
10.
Wild Mikołaj
39 800 zł
11.
Bochenek Rafał
36 900 zł
12.
Dowiat-Urbański Dobrosław
59 400 zł

Pytanie 3:

Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło w 2017 roku otrzymała nagrody w łącznej wysokości 65 100 zł. 

Jak można łatwo zauważyć, kwoty te są wręcz horrendalne, bowiem łączna ich wartość przekracza 2 miliony polskich złotych. 1 500 000 zł otrzymali konstytucyjni ministrowie, a prawie 600 000 zł ministrowie Kancelarii Premiera. Najwięcej wpłynęło na konto bankowe pana ministra Mariusza Błaszczaka (ok. 82 000 zł), a najmniej, choć nadal bardzo dużo, bowiem aż 65 100 zł, przekazano ośmiu ministrom. Poseł Krzysztof Brejza oświadczył, iż odpowiedź go nie zadowala, co skutkuje ponownym wysłaniem interpelacji do Prezesa Rady Ministrów. W tym momencie pytam pana posła: co w takim razie pana zadowoli? Otrzymał pan przecież pełną informację o gratyfikacjach w taki sposób, jak zażyczył sobie pan tego w interpelacji. 

Znalezione obrazy dla zapytania rada ministrów

Dla porównania przez 9 miesięcy swojego urzędowania w 2015 r. premier Ewa Kopacz rozdała w formie premii pracowniczych w podległym jej organie dokładnie 2 319 900 zł. 

Znalezione obrazy dla zapytania rada ministrów

Co ciekawe Gazeta Wyborcza doszła do informacji mówiących o tym, że pracownicy 14 resortów (dziennik nie otrzymał jeszcze odpowiedzi w sprawie premii od Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Sprawiedliwości), w tym wiceministrowie, w 2017 r. otrzymali nagrody o łącznej wartości ponad 76 milionów złotych. Dla porównania w 2014 roku, gdy premierem była pani Ewa Kopacz, pracownicy ministerstw otrzymali ponad 95 milionów złotych. Najwięcej rozdano wówczas urzędnikom podległym Grzegorzowi Schetynie (ówczesny minister spraw zagranicznych), bowiem aż 26 milionów polskich złotych. Nieco mniej otrzymali pracownicy Ministerstwa Finansów – łącznie około 17 milionów zł. I to teraz politycy jej partii mówią o marnotrawieniu pieniędzy przez PiS… 

Podobny obraz

W ostatni czwartek Fakt opublikował artykuł, w którym wykazał, iż prezydent Andrzej Duda również przekazał część budżetu Kancelarii Prezydenta na nagrody, choć o wiele, wiele mniejszą. Pracownikom tegoż organu przekazano zaledwie (porównując z ministrami) 256 tysięcy złotych. Najwięcej otrzymał szef gabinetu, pan minister Krzysztof Szczerski (ok. 41 tys. złotych). Nieco mniej jego zastępca, minister Paweł Mucha (38 600 zł). 

Znalezione obrazy dla zapytania kancelaria prezydenta

Jest to kwota mniejsza od tej, którą na gratyfikacje spożytkował poprzedni prezydent, Bronisław Komorowski. Za jego kadencji pracownicy Kancelarii Prezydenta otrzymali w przeciągu 3 miesięcy już po wyborach prezydenckich (od maja do lipca 2015 r.) ponad 825 000 zł, a łącznie prawie 17 milionów. Co ciekawe były prezydent ukrył przed opinią publiczną wysokość nagród dla najważniejszych osób w podległym mu organie, przez co można domniemywać, że kwota ta jest o wiele wyższa. Najwięcej otrzymał ówczesny szef KPRP Jacek Michałowski (14 tysięcy złotych), po 13 tys. zł otrzymali sekretarze stanu, a podsekretarze – „tylko” 11 tysięcy polskich złotych. Średnia wartość nagród dla pracowników wyniosła 3388 zł. 

Znalezione obrazy dla zapytania komorowski

Uważam, że tak wysokie nagrody to marnotrawienie publicznych pieniędzy, które można by spożytkować na przydatne dla społeczeństwa cele, a nie przydatne dla poszczególnych ministrów fundusze. Nie możemy jednak krytykować tylko i wyłącznie obecnych rządzących. Jak doskonale widać takie ekscesy miały miejsce również za rządów Platformy Obywatelskiej i prawdopodobnie mają miejsce od powstania III RP, a może nawet i wcześniej.

Nagrody w:
Rządy PiS-u (2017)
Rządy PO
Ministerstwach
ok. 77,5 mln zł
ok. 95 mln zł (2014)
KPRM
ok. 600 000 zł
ok. 2,3 mln zł (2015)
KPRP
ok. 256 000 zł
ok. 825 000 zł (2015)

Zresztą w samorządach terytorialnych sytuacja wygląda bardzo podobnie. Zdarza się, że jeden powiat czy jedna gmina wydaje na nagrody nawet 600 000 zł w ciągu jednego roku dla pracowników, których pensje są większe od uposażeń i diet polskich parlamentarzystów. Myślę, że każdy z nas może z tym walczyć poprzez wysyłanie choć wniosku o udostępnienie informacji publicznej do danej jednostki samorządu terytorialnego, a odpowiedź na niego opublikowanie w lokalnych mediach. 

Mikołaj Wolanin 

Komentarze