Przejdź do głównej zawartości

Powojenna myśl ludowa | Młodzi w Polityce

Początków polskiej myśli ludowej powojennej należy doszukiwać się w Stronnictwie Ludowym "Roch". Ta konspiracyjna agencja powstała na bazie przedwojennego Stronnictwa Ludowego oraz Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici". Tymczasem jak się okazało, Stronnictwo Ludowe "Roch" było podstawą tzw. PSL mikołajczykowskiego. 

Stanisław Mikołajczyk to bardzo ważna postać, o ile nie najważniejsza, jeśli chodzi o sprawę wprowadzania w Polsce demokracji ludowej. Otóż PSL i PPR były dla siebie oponentami w tej nierównej z wielu względów walce. PPR miało przewagę w postaci Moskwy oraz wojska, natomiast PSL miało zdecydowaną przewagę poparcia obywateli. Działania bezpieki skutecznie utrudniły działanie PSL-u licznymi aresztowaniami.

Znalezione obrazy dla zapytania stanisław mikołajczyk

Wybory, jak można się domyślić, sfałszowano. Historykom udało się odtworzyć fragment wyników, na podstawie głosów z jednego okręgu. Większość zdobył PSL, ale nikogo to raczej specjalnie nie obchodziło.
Po wyborach Stanisław Mikołajczyk musiał emigrować, zagrożony aresztowaniem. Władzę w partii przejęli opozycyjni wobec niego działacze. 

Powstało PSL-Lewica, które w połączeniu z prokomunistycznym Stronnictwem Ludowym utworzyło Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL). Niestety, partia ta stała się satelitą PZPR, właściwie nie stawiała oporu polityce prowadzonej przez komunistów. Dopiero po powstaniu NSZZ "Solidarność" ZSL zaczęło dopominać się np. o prawa ekonomiczne chłopów. Mimo kilku różnic, ZSL utrzymywało poparcie dla ustroju socjalistycznego oraz sojusz z ZSRR.

Znalezione obrazy dla zapytania zjednoczone stronnictwo ludowe

W 1988 roku w opozycji do ZSL powstał Ogólnopolski Społeczny Komitet Odrodzenia Ruchu Ludowego, a rok później powstało tzw. PSL wilanowskie, nawiązujące w swoim programie do PSL mikołajczykowskiego.

Z końcem listopada 1989 ogłoszono rozwiązanie ZSL; utworzone zostało PSL "Odrodzenie", które niedługo później połączyło się z PSL wilanowskim, tworząc partie, która trwa do dzisiaj. Współczesne Polskie Stronnictwo Ludowe kieruje się poglądami takimi, jak neoagraryzm, chrześcijańska demokracja, czy centryzm. Od powstania III RP trzy razy wchodził w skład rządu. Z list PSL, do Sejmu VIII Kadencji weszło 16 posłów, a do Senatu jedna osoba. W chwili obecnej PSL wraz z UED tworzy federacyjny klub poselski. Z ramienia PSL do Europarlamentu weszły 4 osoby. Partia posiada 150 radnych wojewódzkich, pięciu marszałków województw oraz trzech prezydentów miast. Obecnym prezesem PSL jest Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, który zastąpił na tym stanowisku Janusza Piechocińskiego.


Andrzej Mandryka

Komentarze