Przejdź do głównej zawartości

Chrześcijańska demokracja | Młodzi w Polityce

W wielu momentach współczesnej polityki możemy natknąć się na sformułowanie: katolicka nauka społeczna, czy też nauka społeczna Kościoła; bezpośrednio wiązane z nią są ugrupowania chrześcijańsko-demokratyczne oraz chrześcijańsko-społeczne, oraz rzadziej – konserwatywne. W moim artykule chciałbym opisać główne założenia tego właśnie, nieco w Polsce zapomnianego nurtu.


Historia chadecji zaczyna się w XIX wieku, już po opublikowaniu Manifestu Komunistycznego. Kościół poszukując rozwiązania, które przeciwstawiłoby się dążeniom anarchistycznym i socjalistycznym znalazł ją w przeniesieniu ewangelicznych zasad, na zachowania społeczne. Nazwa „chrześcijańska demokracja” została użyta pierwszy raz przez belgijskiego księdza, Antoine’a Pottiera; tytuł ten został później przyjęty przez papieża Leona XIII.

Znalezione obrazy dla zapytania Antoine’a Pottiera


Matrycą - o ile można to tak określić – chrześcijańskiej demokracji są encykliki papieskie. I tak głównymi są: Rerum Novarum, papieża Leona XIII (przez partie reformistyczne nazwany ‘papieżem robotniczym’), następnie napisana w czterdziestolecie pierwszej Quadragessimo Anoo, Piusa XI, a dalej Mater et Magistra, Pacem In Terris (św. Jan XXIII), Populorem progressio, Humanae vitae (bł. Paweł VI) oraz wiele encyklik św. Jana Pawła II. Następcy św. Piotra niejako tworzą katolicką naukę społeczną pisząc kolejne encykliki.

Znalezione obrazy dla zapytania leon xiii

Chrześcijańska demokracja opiera się na kilku głównych założeniach, m.in. godność i wolność osoby ludzkiej, idea dobra wspólnego, a przede wszystkim rodzina i tradycja. Chadecy z założenia popierają również decentralizację, a w ideach gospodarczych są zwolennikami solidaryzmu społecznego. Solidaryzm społeczny to idea, która głosi wspólnotę interesów każdego obywatela państwa, niezależnie od jego statusu majątkowego, czy społecznego; solidaryzm to również współodpowiedzialność za wszystkich członków społeczeństwa.

Chadecy nigdy nie poparli stuprocentowej gospodarki rynkowej, zresztą moim zdaniem chrześcijańska demokracja stara się wskazać trzecią drogę, między socjalizmem, a kapitalizmem. Oba te ustroje gospodarcze są (moim zdaniem słusznie) krytykowane przez KNS, a sama chadecja postuluje za społeczną gospodarką rynkową, czyli opartą na prywatnej własności, lecz z zachowaniem interwencji państwa, jako strażnika, by nie dopuścić do wyzysku pracowników.

Znalezione obrazy dla zapytania adenauer

Z nurtem chrześcijańsko-demokratycznym związane są postacie, które budowały Unię Europejską (Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi), a także Ci, którzy ją kontynuują (Helmuth Kohl, Angela Merkel). W Polsce, coś z chrześcijańskiej demokracji posiada Prawo i Sprawiedliwość, a także po części PO. PiS jest jednak bardziej konserwatywny, a PO bardziej liberalne. Na polskiej scenie politycznej niestety ruch chadecki jest mocno zmarginalizowany i właściwie się nie liczy, nad czym bardzo ubolewam. Mam nadzieję, że niedługo to się zmieni.

Andrzej Mandryka

Komentarze