Przejdź do głównej zawartości

Ekolodzy vs Myśliwi | Młodzi w Polityce

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu, izba niższa przyjęła wszystkie poprawki zgłoszone przez senatorów do noweli Prawa Łowieckiego. Jest to kolejny krok w batalii między ekologami a biurokracją i myśliwymi. Nowelizacja oczekuje na podpis prezydenta. 


Sejm głosował między innymi nad obowiązkowymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi dla posiadaczy broni myśliwskiej. Według zatwierdzonej poprawki, badania te wykonywane muszą być co pięć lat. 

Znalezione obrazy dla zapytania sejm głosowanie

Osoby lubujące się w spacerach po lasach, ucieszyć może zapis który mówi, iż zniesione zostają kary dla umyślnie przeszkadzających w polowaniu. Oznacza to, że podczas przechadzki po lesie można przeszkodzić myśliwym którzy utrudniają ludziom spokojny wypoczynek. 

Dodatkowo zwiększono minimalną odległość od zabudowań mieszkalnych ze 100 do 150 metrów jaka wymagana będzie dla myśliwych chcących zorganizować polowanie. 

Znalezione obrazy dla zapytania myśliwi

Przepis, który budził wiele wątpliwości i rozgrzewał emocje przy dyskusyjnym stole do czerwoności, to bez wątpienia kwestia udziału niepełnoletnich w polowaniach. Decyzją Sejmu, niedozwolonym będzie uczestnictwo w polowaniach przez osoby niepełnoletnie. 

Mimo przepisów, które wzmacniają pozycję zwykłego obywatela niebiorącego udziału w polowaniach, to znalazły się zapisy, które wzmacniają pozycję ministerstwa i myśliwych. Projekt, który już od półtora roku znajduje się w Sejmie mówi, że myśliwi będą mogli korzystać z pól i posesji należących do obywateli. Jedynym sposobem, by właściciel nieruchomości mógł zakazać wstępu i wyłączyć swój grunt z polowań jest uzasadnienie przed sądem, że takowe nie jest zgodne z jego przekonaniami. Obecnie, właściciel posesji może skorzystać z opcji i złożyć oświadczenie w Starostwie Powiatowym, w którym nie wyraża zgody na przeprowadzenie polowania na jego terenie. 

Znalezione obrazy dla zapytania polowanie

Jak portalowi "Młodzi w Polityce" opowiedział przedstawiciel ekologów, badacz przyrody Filip Jarzyński wypracowane zapisy są tym, o co ekolodzy walczyli od lat stając na za bezpieczeństwem zwykłego obywatela. Wymieniał, że to właśnie zapis o 150 metrach i obowiązkowe badania są tym, co wyraźnie uspokaja wielu Polaków. Nadal jednak myśliwi będą mogli korzystać z amunicji ołowianej która jest trująca dla środowiska mimo tego iż mogą skorzystać z amunicji stalowej, która stanowiłaby bezpieczniejszy zamiennik.

Znalezione obrazy dla zapytania myśliwi

Nowelizacja prawa łowieckiego jest efektem długich rozmów i dyskusji w salach sejmowych i kuluarach. Nie jest to jednak rozwiązanie z którego każda ze stron byłaby zadowolona i jak zapowiadają ekolodzy, jest jeszcze kilka kwestii o które zamierzają nadal walczyć. Wiele zostało do poprawienia i mamy nadzieję że prawodawcy zadbają o bezpieczeństwo i spokój obywateli.

Adam Górecki

Komentarze