Przejdź do głównej zawartości

Euro w Polsce - kiedy? | Młodzi W Polityce

Od lat w Polsce toczy się dyskusja o wprowadzeniu wspólnej waluty. Zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy mają swoje argumenty, a podczas debaty bardzo szybko emocje biorą górę i staje się ona niemerytoryczna.

Euro - obowiązek Polski 

W czerwcu 2003 roku, w Polsce odbyło się referendum podczas, którego polskie społeczeństwo opowiedziało się za wejście do UE. Głosując za wejściem do Unii zgodziliśmy się na warunki zawarte w traktacie akcesyjnym, w którym była mowa o wprowadzeniu euro. Zaznaczając "TAK" na karcie referendalnej, społeczeństwo zgodziło się na euro. Na tym, moim zdaniem, należy zostawić debatę na sensem wprowadzenia nowej waluty i zacząć się zastanawiać kiedy to zrobić.


Dziś część partii sprzeciwia się wspólnej walucie. Wtedy większość największych partii popierało wejście do Unii Europejskiej.

Większa przejrzystość cen 

To, dla zwykłego Kowalskiego, będzie największa różnica. Konieczność ciągłego przeliczania cen jest uciążliwa dla osób, które muszą robić to cały czas. To niewątpliwie byłoby ułatwienie. To mała rzecz, ale na pewno nikomu nie zaszkodzi.


Ryzyko kursowe

Jedna z największych zmór osób, które mają do czynienia z transakcjami między walutami. Gdy zostanie wprowadzone euro problemy w większości krajów europejskich znikną. To ogromne ułatwienie, postęp i zwiększona integracja europejska. wszystko dlatego, że Polacy nie będą musieli przeliczać złotówek na euro.Korzystniejsze pożyczki

Regularnie w mediach pojawiają się informacje odnośnie ratingu Polski. Jest to ocena zdolności kredytowej danego podmiotu, w tym wypadku państwa. Im wyższy tym podmiot może dostać pożyczkę z niższym oprocentowaniem. Gdy nasza waluta wejdzie do ERM2 czyli mechanizmu kursów walutowych agencje podniosą rating kraju nad Wisłą co będzie się wiązało z wymienionymi korzyściami. Tak stało się w 2006 roku gdy ERM2 przystąpiła Litwa, Estonia i Słowacja. W Polsce jednak cały czas jest to odwlekane, a teraz zwolniło jeszcze bardziej.

   

Jakieś wady? 

Zwolenników jak i przeciwników jest równie dużo. Wśród przeciwników wspólnej waluty dominują stwierdzenia o utracie suwerenności, kontroli finansowej we własnym kraju. Ile z nich to prawda i realne zagrożenia, a ile zwykła demagogia, którą należy podkreślić, mogą stosować strony 

Równie często podnoszonym argumentem jest radykalna podwyżka cen, które mogą być niedostosowane do polskich pensji. Zwolennicy tego poglądu głoszą, że najpierw należy dążyć do wyrównania polskich pensji z zachodnimi dopiero później zająć się wprowadzaniem euro w naszym kraju.


W kwestii podnoszenia cen sprzedawca, na początku, będzie miał obowiązek podawania cen w obu walutach, co znacząco utrudni taki praktyki.

Jak wejść do strefy euro?

Wszystko zaczyna się od złożenia przez kraj chcący posiadać euro wniosku o przystąpienie do ERM2. Potem, przez okres dwóch lat kraj poddawany jest obserwacji oraz sprawdzane są inne kryteria. Ustalany jest również kurs wymiany starych pieniędzy na nową walutę.   

Znalezione obrazy dla zapytania EU Commision

Po szeregu raportów Komisja i Parlament Europejski opiniują przyjęcie euro przez państwo. Ostateczną decyzje takie jak kurs wprowadzenia i termin wejścia pieniędzy do obiegu ustala Rada Ecofin czyli ministrowie państw członkowskich.

Czy warto? 

Tutaj każdy musi sam odpowiedzieć sobie na to pytanie. Należy jednak pamiętać o naszych zobowiązaniach i szansie dla naszej gospodarki. Coraz częściej w UE pojawiają się pomysły Unii "dwóch prędkości" jeśli tak by było tylko posiadanie euro gwarantuje nam pozostanie w europejskiej czołówce a jeśli nie czeka nas bocznica. Wybór jak zawsze należy suwerena. 

Mateusz Onyszczuk

Komentarze

  1. Odpowiedzi
    1. EURo powinno obowiązywać w Polsce, dzięki temu każdemu zwykłemu obywatelowi od razu by było lepiej żyć, ale brak EURo służy nie uczciwym spekulacjom bankowym i potężnym koncernom, do zaniżania pensji itd. więc jest w interesie przede wszystkim wąskich grupek interesu, których stać na sponsorowanie kłamliwych kampanii.

      Usuń

Prześlij komentarz