Przejdź do głównej zawartości

"Zapisy ustawy o IPN są propagandowe..." | Młodzi w Polityce

Wywiad z Panem Senatorem Markiem Rockim
(Platforma Obywatelska) 


(DS.- Dawid Szala): SGH, której jest Pan rektorem to wedle wielu opinii najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce. Jak ocenia Pan projekt ustawy #KonstytucjaDlaNauki, autorstwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego? 

(MR – Marek Rocki) : W naszej uczelni, reforma struktur organizacyjnych, których możliwość stwarza projekt została przeprowadzona już 28 lat temu. SGH jest uczelnią bez-wydziałową, kierunki studiów prowadzone są przez uczelnię, a ich programy uchwala Senat. Studenci realizują spójny, kompletny programie studiów, ale w bardzo znaczącym stopniu jest on – studentów - ich autorskim programem. Organizacja studiów i programu daje studentom jednocześnie możliwość i obowiązek wybierania wykładów i wykładowców. Być może właśnie ta wolność i podejmowanie odpowiedzialności przy wybieraniu przedmiotów, powoduje to, że absolwenci Szkoły Głównej Handlowej są potem najwyżej opłacanymi absolwentami kierunków ekonomicznych w Polsce. To podkreślam: te płace są wielokrotnościami pensji absolwentów innych uczelni kształcących ekonomistów.

Znalezione obrazy dla zapytania marek rocki rektor sgh

(DS.): Biorąc pod uwagę całe szkolnictwo wyższe, to czy ta ustawa jest korzystna dla uczelni w naszym kraju?
(MR): Na pewno ustawa ta wprowadza daleko idącą autonomię dla uczelni, na poziomie statutu, co oznacza, że można konstruować struktury organizacyjne oraz programy studiów zgodnie z zapotrzebowaniem gospodarki i społeczeństwa, a jednocześnie zgodnie z wizją władz danej uczelni. W SGH uczyniliśmy to na początku lat 90., gdyż wiedzieliśmy, że należy dokonać takiej reformy. Myślę, że w wielu innych uczelnia podobne ruchy są jak najbardziej potrzebne. Warto podkreślić, że autorzy poprzednich nowelizacji Ustawy ustaw brali pod uwagę sukces SGH. W ustawie z 2005 roku, wprowadzono zapis, że wybór kierunku studiów musi nastąpić najpóźniej pod koniec pierwszego roku studiów. Jak sadzę wynikało to z tego, że – po reformie z początku lat 90-tych - studenci w ogóle nie deklarowali kierunku studiów i dlatego do końca studiów mieli możliwość kreowania swojej drogi do dyplomu. Ówcześnie władze uczelni dowiadywały się o ukończeniu danego kierunku studiów przez studenta w momencie składania pracy dyplomowej. Wracając do pytania: tak, moim zdaniem to korzystna, choć budząca dyskusje propozycja zmian.

(DS.): Pozostając przy ministrze Gowinie. Jak ocenia Pan jego współpracę rektorami szkół wyższych najważniejszych uczelni w naszym kraju?
(MR): Taka współpraca jest bardzo istotna i głęboka. Pan premier Gowin regularnie spotyka się z różnymi gremiami. Ja sam uczestniczyłem w spotkaniu Fundacji Rektorów Polskich z panem premierem. Pod koniec stycznia miało miejsce spotkanie z Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Kontakty Ministerstwa z rektorami są ścisłe, ciągłe i głębokie. Może to wynikać z faktu, że Premier Gowin był rektorem niedużej, dobrej uczelni (przyp. Red.. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera). 

Znalezione obrazy dla zapytania marek rocki rektor sgh
(DS.): Jest Pan szefem senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Jak ocenia Pan stosunki Polski z Izraelem, które obecnie są często poruszaną sprawą w mediach? Jakie skutki może mieć wejście w życie sławetnej ustawy o IPN?
(MR): Generalnie stosunki te są dobre. To co w tej chwili obserwujemy, to incydent, który jest z pewnością bolesny, lecz mamy świadomość, że z pewnością obydwie strony są zainteresowane rozwiązaniem konfliktu – tak szybko, jak to tylko możliwe. Nie jest to łatwe z powodu sytuacji politycznej w Izraelu, czy Polsce. Pod względem dyplomatycznym, skutki ustawy będą niewielkie. Wejście w życie powoduje krytykę, a to, że ustawą zajmie się Trybunał Konstytucyjny nie zmieni jej skutków. Ważnym źródłem informacji był dla mnie wywiad z Panem Premierem Olszewskim, który jasno stwierdził, że dokument ten jest po prostu bublem prawnym. Zapisy tej ustawy są propagandowe – skierowane do wyborców w kraju, a nie do egzekwowania na forum międzynarodowym. Te patologie, które się pojawiały miały miejsce poza granicami Polski i były sprawnie zwalczane przez służby dyplomatyczne.
 
Znalezione obrazy dla zapytania marek rocki rektor

(DS.): Nowy minister spraw zagranicznych to Pana „Kolega po fachu”. Jacek Czaputowicz to absolwent SGH, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Czy mieli Panowie okazję rozmawiać na tematy szeroko pojętych spraw zagranicznych?
(MR.): Minister Czaputowicz, jeszcze jako wiceminister pojawił się kilka razy na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu, gdzie przedstawiał stanowiska rządu na w sprawach, które były przedmiotem obrad komisji. Nasza współpraca była bezkonfliktowa.

(DS.): Jak ocenia Pan współpracę z Ministrem Waszczykowskim? Czy jego pełnienie funkcji szefa Polskiej dyplomacji przez ostatnie dwa lata przyniosło Polsce coś dobrego?
(MR): Minister Waszczykowski, nigdy nie pojawiał się na posiedzeniu komisji – zawsze zastępował go ktoś inny. Myślę, że jego kierowanie MSZ nie było najlepszym czasem dla Polski. Skutki jego działań dyplomatycznych widać i można jasno stwierdzić, że nie są one korzystne. Niewłaściwe były między innymi nominacje ambasadorów, którzy wcześniej nie znajdowali się w korpusie dyplomatycznym i co za tym idzie nie byli przygotowani do pełnienia odpowiedzialnych funkcji.
Znalezione obrazy dla zapytania marek rocki senat komisja
(DS.): Kończąc, jak praca w Senacie ma się do pracy na uczelni? Które zajęcie pochłania więcej czasu?
(MR): Na uczelni jestem „starym rektorem”. Funkcję tę pełniłem już wcześniej – w latach 1999-2005. Jestem również „starym senatorem”. Potrafię pogodzić te dwie funkcje i dobrze zorganizować sobie czas. Jako senator z Warszawy nie tracę wiele czasu na dojazdy na Wiejską. W o wiele gorszej sytuacji był na przykład Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który również pełnił mandat senatorski i na dojazdy do Warszawy potrzebował o wiele więcej czasu niż ja. A SGH miała już takiego rektora, Bolesława Miklaszewskiego, który również pełnił mandat Senatora.

(DS.): Dziękuję bardzo za świetną – ciekawą rozmowę.
(MR): Również Dziękuję.

Komentarze