Przejdź do głównej zawartości

Pracownicy delegowani, a Unia | Młodzi w Polityce

Dyrektywa o pracownikach delegowanych przyjęta mimo sprzeciwu Polski i Węgier.

Delegaci państw członkowskich Unii Europejskiej w środę 11 kwietnia przyjęli ostateczny test dyrektywy o pracownikach delegowanych.

Znalezione obrazy dla zapytania dyrektywa ue

W styczniu tego roku prezydencję w Radzie Unii Europejskiej objęła Republika Bułgarii. Za jeden podstawowych celów tej rundy ustanowiono dojście do kompromisu w sprawie pracowników którzy pracować będą poza granicami własnego państwa. Po konsultacjach i zatwierdzeniu tekstu z Parlamentem Europejskim, misję uznać można za wykonaną.

Wypracowana ugoda zatwierdzona była niemal przez wszystkie państwa członkowskie. Głos wstrzymały: Wielka Brytania, Litwa, Łotwa oraz Chorwacja a zawetować przejście próbowały Polska i Węgry.

Znalezione obrazy dla zapytania poland and hungary

Pracownikiem delegowanym jest czasowo wysyłany przez pracodawcę w celu wykonania usługi w innym państwie UE. Polska reprezentacja i polskie władze twierdzą że przegłosowana dyrektywa tylko osłabi konkurencyjność polskich firm i spowoduje dodatkowe obciążenia. Okres delegowania wyznaczono na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia go o sześć miesięcy w określonych przypadkach. Gdy zostanie przekroczony ten czas pracownik delegowany zostaje objęty prawem pracy kraju przyjmującego go. Wiąże się to nie-tylko z legislacyjnymi różnicami między państwami ale także różnicami w płacy minimalnej. Dotyczy to również wszystkich bonusów i dodatków czy też dni wolnych jakimi cieszą się pracownicy lokalni. 

Zwolennicy tej dyrektywy zwracają uwagę, że jest to kolejny krok w celu unifikacji systemów prawa pracy i można jasno stwierdzić następnym dużym krokiem w celu stworzenia jednego tworu europejskiego ze wspólnym powiązanym rynkiem. 

Znalezione obrazy dla zapytania ue

Nowe przepisy będą stosowane dopiero za dwa lata po wejściu w życie. Głosowanie nad nowelizacją ustalono na 21 czerwca tego roku 2018 i jeszcze w tym samym miesiącu odbędzie się głosowanie w Parlamencie Europejskim tzn. że państwa członkowskie będą musiały stosować od lipca lub  sierpnia 2020 roku. 

Znalezione obrazy dla zapytania pracownicy delegowani

Przejście tej Dyrektywy faktycznie zmniejszy możliwości konkurencyjne jakimi dzisiaj cieszą się polscy pracodawcy. Outsourcing ( czyli oddawanie własnych pracowników innym podmiotom gospodarczym oraz zagranicznym), czy firmy transportowe z pewnością ucierpią z powodu zwiększonych opłat jakie będą musiały ponieść. 

Adam Górecki

Komentarze