Przejdź do głównej zawartości

"Rozważałem oddanie mandatu poselskiego" | Młodzi w Polityce

Wywiad z Panem Posłem
Zbigniewem Gryglasem (Porozumienie) 


(DS. – Dawid Szala): Czy nie uważa Pan, że posłowie, którzy odchodzą z ugrupowania, z którego list weszli do Parlamentu powinni automatycznie składać mandat?

(ZG. – Zbigniew Gryglas): Muszę powiedzieć, że długo się nad takim rozwiązaniem zastanawiałem, gdyż ta sytuacja dotyczy mnie osobiście. To jest z punktu widzenia posła bardzo trudna decyzja. Ja podjąłem ją wobec narastających różnic światopoglądowych ale ostatecznie o moim odejściu zadecydowała nagana za eksponowanie przeze mnie symboli narodowych. Rozważałem oddanie mandatu, lecz stwierdziłem, iż zostanę w Sejmie, ponieważ zdobyłem tu spore doświadczenie, jestem jednym z najbardziej aktywnych parlamentarzystów, pracuję w dwóch komisjach sejmowych, kilku grupach bilateralnych i wielu zespołach parlamentarnych. Mam wiele rozpoczętych spraw, które mam obowiązek doprowadzić do końca. Są to zadanie, których po porzuceniu mandatu siłą rzeczy nie mógłbym wykonywać.


(DS.): Jak pracuje się Panu w partii, która de facto jest połączeniem wszystkich nurtów politycznych?

(ZG.): To co łączy ludzi w Porozumieniu, to wartości, a jest to rzecz, która w polityce jest najlepszym spoiwem. Nas łączą wartości: rodzina, ojczyzna, wiara chrześcijańska. Drugim zaś czynnikiem jest podejście do kwestii gospodarczych. Mam na myśli zasadę swobody działalności gospodarczej. To, że Porozumienie powstało z połączenia wielu środowisk, wyznających te zasady, jest naszą wartością.

(DS.): Czy po swoich wojażach politycznych, Wicepremier Gowin może być dalej autorytetem politycznych? 

(ZG.): Jarosław Gowin jest człowiekiem budującym porozumienie. To wynika z jego charakteru. Jest to osoba posiadająca umiejętność osiąganiu kompromisu w polityce. Jest to niezwykle ważne w naszej pracy. 

Znalezione obrazy dla zapytania zbigniew gryglas

(DS.): Ostatnio Premier Gowin zaszedł wielu za skórę mówiąc, że nie starcza mu do pierwszego. Jak to ma się w kontekście zapowiedzi Prezesa PiS w sprawie obniżek wynagrodzeń parlamentarzystom i samorządowcom?

(ZG.): Premier Gowin przeprosił za tę niefortunną wypowiedź. Chciałbym podkreślić, że w polityce potrzeba wiele skromności, pokory, bo nie idziemy tu z powodów materialnych. Decyzję Komitetu Politycznego PiS odbieram, jako efekt właściwego przyjęcia opinii publicznej, która od polityków oczekuje rzeczonej skromności. Decyzja związana z obniżaniem wynagrodzeń samorządowcom jest faktycznie kontrowersyjna. Mimo tego, nie właściwym zjawiskiem jest dysproporcja związana z tym, że często wójt małej gminy zarabiał więcej, aniżeli wiceminister. Ten ruch ma na celu skorygowanie tego zjawiska.

(DS.): Jest Pan konserwatystą, był Pan posłem z ramienia Nowoczesnej. Mimo tego w partii Lubnauer nie widać zbyt wielu polityków o prawicowych poglądach…

(ZG.): W Nowoczesnej od zawsze istniało konserwatywne skrzydło, tej od początku centrowej partii. Tutaj można przypomnieć choćby wyniki głosowania w sprawie Ustawy Aborcyjnej. Należy wspomnieć, że ja nie byłem jedyną osobą, która zagłosowała przeciw liberalizacji aborcji. Podczas ostatniego głosowania nad liberalizacją aborcji dziesięcioro posłów nie wzięło udziału w głosowaniu.

(DS.): Jakie wydarzenie było punktem kulminacyjnym przesądzającym o Pana odejściu z Nowoczesnej? 

(ZG.): Na moje odejście składało się wiele czynników, ale wydarzeniem, które przesądziło o odejściu było, jak już wspomniałem, udzielenie mi nagany za eksponowanie barw narodowych. 

Podobny obraz

(DS.): Czy doświadczył Pan swoistego ostracyzmu związanego z Pana wcześniejszymi, często nie przychylnymi wypowiedziami skierowanymi w „Dobrą Zmianę”?

(ZG.): Nie miałem takich sytuacji, gdyż zwykle wypowiadałem się w sposób wyważony i nigdy nie atakowałem nikogo personalnie.

(DS.): Z definicji wynika, że celem partii politycznej jest zdobycie większości konstytucyjnej, w celu wprowadzania, jak najdalej idących reform. Czy uważa Pan, że ma szansę zdobyć taką większość w wyborach w przyszłym roku?

(ZG.): Zdobycie wspomnianej większości – możliwości zmiany Konstytucji dla każdej partii byłoby ułatwieniem przy realizacji programu. Konstytucja wyznacza ramy, których nie wolno przekroczyć, lecz obowiązuje już 21 lat w związku z czym powinna być w kilku aspektach zmieniona. Widnieją w niej jeszcze zapisy, które przypominają poniekąd o słusznie minionym okresie Polski Ludowej. Należy zastanowić się także nad podziałem kompetencji między głową państwa, a rządem, bo tu często dochodzi do sytuacji konfliktowych. 

Znalezione obrazy dla zapytania zbigniew gryglas

(DS.): W ostatnich sondażach PiS odnotowuje spadek, natomiast czy warto w pełni wierzyć rzeczonym badaniom?

(ZG.): Sondaże są naprawdę bardzo różne. Nie jest to kwestia wiary, a narzędzi jakimi posługują się sondażownie. W związku z różnymi technikami – poziom dokładności nie jest jednolity. Myślę, że sondaże powinniśmy traktować pomocniczo, a nie jako główny wyznacznik w polityce. Warto zwracać na nie uwagę, lecz nikt nie powinien działać dla sondaży. Rzeczywistym i najlepszym sondażem – są nim wybory.

(DS.): Czy Pan, jako poseł z Warszawy uważa, że pomniki na Placu Piłsudskiego faktycznie połączą Polaków? Jak to się ma do pomysłów przeniesienia zbudowanego już pomnika?

(ZG.): Taką mam nadzieję. Warto przypomnieć tu słowa Kardynała Kazimierza Nycza, który w modlitwie poprzedzającej odsłonięcie pomnika wspominał o chęci połączenia Polaków za przyczyną tych monumentów. Przypomnę, że wiele rodzin ofiar, na przykład Pani Barbara Nowacka akceptowała pomysł wzniesienia w tym, rzeczywiście godnym miejscu. Mam nadzieję, że do Polski wróci ta atmosfera, która towarzyszyła nam w pierwszych dniach po tragedii. Pomysły przeniesienia pomnika odbieram bardzo negatywnie, gdyż upamiętnia on wielkich Polaków – w tym prezydenta naszego kraju. 

Znalezione obrazy dla zapytania zbigniew gryglas

(DS.): W związku ze swoimi działaniami, jest Pan poniekąd związany z Kresami Wschodnimi. Co sądzi Pan na temat relacji Polski i Ukrainy? W jakim kierunku powinny iść nasze stosunki?

(ZG.): Faktycznie z Kresami jestem związany, między innymi za przyczyną organizowania corocznych pobytów dzieci z Kresów w naszym kraju (przyp.red. Wakacje dla Małych Kresowian). W tym roku w Warszawie przyjmiemy czterdzieścioro dzieci z Litwy. Ten obszar działalności jest dla mnie naprawdę ważny. Jeśli zaś chodzi o stosunki Polski i Ukrainy, to uważam, że musimy je coraz bardziej umacniać poprzez różnego rodzaju porozumienia od szczebla regionalnego do poziomu europejskiego. Nasze stosunki muszą opierać się na prawdzie i dojść do swoistego rozliczenia się z naszą wspólną, ale i trudną historią. 

Znalezione obrazy dla zapytania wakacje dla małych kresowian

(DS.): Jak na dzień dzisiejszy ocenia Pan relacje Polski i USA, które zostały nadszarpnięte w związku z nowelizacją Ustawy o IPN?

(ZG.): Nie możemy patrzeć na nasze relacje z USA wyłącznie przez pryzmat wspomnianej noweli, gdyż jest to nieporównywalne z tym co nas łączy w kwestii bezpieczeństwa, czy współpracy gospodarczej. Nasze stosunki są bardzo dobre, co potwierdza między innymi fakt obecności żołnierzy amerykańskich na terenie naszego kraju. Polska, zaś dokonuje istotnych zakupów sprzętu obronnego w USA. Należy podkreślić, że władze USA wspierają koncepcję Trójmorza, zainicjowaną przez Polskę. Szereg porozumień pokazuje, że nasze stosunki są bardzo dobre. Wzburzenie związane z Ustawą o IPN jest spowodowane w dużej mierze w związku z istotnym wpływem diaspory żydowskiej na rząd USA

(DS.): Dziękuję za rozmowę. 

(ZG.): Również dziękuję. 

Komentarze

  1. Poco ta ściema? Kasa Misiu Kasa ! ! ! ! ! !

    OdpowiedzUsuń
  2. Na temat tego pana , szkoda gadac . Do sejmu wdrapal sie po plecach Petru ( otrzymal nieco ponad 1000 glosow) a teraz glosuje za odebraniem mu immunitetu. Jak dla mnie to typowy przyklad pazernego na kase i wladze oportunisty. Teraz jest u Gowina ale gdy bedzie to potrzebne i korzystne dla tego ,,pana" to pierwszy wbije mu noz w plecy. Wystarczy posluchac jego wypowiedzi gdy byl w Nowoczesnej z tym co mowi teraz. Brzydze sie takimi osobami.

    OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz