Przejdź do głównej zawartości

Co daje nam Unia? | Młodzi w Polityce

Maj, to niewątpliwie miesiąc powiązany z Unią Europejską. Pierwszego dnia tego miesiąca, wspominamy akces naszego kraju do wspólnoty. Dziś, 9 maja - obchodzimy Dzień Unii Europejskiej. W związku powyższym, często możemy zastanawiać się jakie korzyści przynosi nam uczestniczenie w tym przedsięwzięciu. O tym i o innych kwestiach możecie przeczytać w poniższym tekście. 

Przed akcesją...

Relacja na linii Polska - Wspólnota Europejska zaczęły się już w roku 1988. Rok później przemiany ustrojowe tylko potwierdziły proeuropejski kierunek. Podjęte zostały działania mające zacieśniać naszą współpracę, która miała zapoczątkować długą drogę do UE. Przemiany ustrojowe zapoczątkowały również zmianę prawa i różnych norm, dostosowując je do standardów europejskich. Jednocześnie otrzymaliśmy wsparcie, materialne lub niematerialne, które pomogło przetrwać trudny czas transformacji. Dzięki temu Polska stała się jednym ze wzorów trwałej i pokojowej demokratyzacji życia publicznego.

Podobny obraz

8 kwietnia 1993 roku był dniem w, którym nasz kraj formalnie zaczął ubiegać się o członkostwo w UE. W grudniu tego roku państwa członkowskie nowo powstałej Unii wyraziły chęć poszerzenia wspólnoty o byłe kraje socjalistyczne. Jednocześnie w kolejnym roku została opracowana "Biała Księga", która opisywała dostosowanie rynku wewnętrznego do norm unijnych. Aby ułatwić Polsce te działania uruchomiono programy, które przekazały pieniądze tak potrzebne państwu zadłużonemu po epoce PRL-u. Jednocześnie kandydowanie do UE zwiększyło wiarygodność Polski na rynkach finansowych. 

Zmiany przeprowadzono nie tylko na gruncie gospodarczym ale i politycznym. Konstytucja z 1997 roku była przygotowywana, aby spełniać demokratyczne standardy. Zmieniono również inne ustawy, czy rozporządzenia gwarantujące praworządność i przestrzeganie praw człowieka. Łącznie zmieniono ponad 250 przepisów prawnych. 

Unia czterech swobód: osoby i towary

Te dwie swobody łączy jedno słowo: Schengen. Układ w Schengen podpisany w 1985 roku zniósł kontrole na granicach między państwami członkowskimi. Należą do niego 22 kraje UE i 4 państwa spoza granic wspólnoty. Jako obywatele Unii każdy polski obywatel może, posiadając tylko dowód osobisty, udać się do innego kraju w strefie Schengen.

Znalezione obrazy dla zapytania schengen układ

Bardzo podobnie działa swobodny przepływ towarów. Dzięki porozumieniom celnym zniesione zostały m.in: cła między państwami członkowskimi, a część ceł na granicach UE zasila jej budżet. Unijne pojęcie towaru jest jednak nieprecyzyjne i stwarza pole do działania dla grup przestępczych np. "karuzel podatkowych". Podobnie jest z cłami. Do skarbu państwa nie wpływają dochody z ceł nałożonych na państwa członkowskie, równocześnie wspólna taryfa celna nie pozwala na zmianę wysokości ceł. 

Unia czterech swobód: usługi i kapitał 

Przepis korzystny dla państw bogatych, trochę mniej dla biedniejszych. Zapewnia ona możliwość zakładania przedsiębiorstw na terenie całej Unii. Likwidacja tych barier zwiększa konkurencyjność firm, lecz jednocześni może powodować braki w biedniejszych krajach, gdzie lokalne firmy przeniosą się do korzystniejszych miejsc.

Znalezione obrazy dla zapytania european union wallpaper

Przepływ kapitału zdejmuje natomiast ograniczenia w transferowaniu środków między krajami członkowskimi. Zyski, jak i pieniądze przeznaczone na inwestycje mogą być bez przeszkód przekazywane między krajami członkowskimi. 

Korzyści polityczne

Członkostwo w UE daje Polsce silniejszą pozycję na arenie międzynarodowej. Przynależność do tak dużej i wpływowej organizacji międzynarodowej zwiększa pozycję naszego kraju na świecie. Dodatkowo promuje Polskę, chociażby poprzez prezydencję w UE, w 2011, czy obecność Donalda Tuska, jako Szefa Rady Europejskiej.

Znalezione obrazy dla zapytania eu parliament

Korzyści gospodarcze 

Oprócz korzyści wizerunkowych, znacznie łatwiej wyliczyć korzyści materialne - w szczególności te finansowe. Polska wchodząc do wspólnoty była jednym z biedniejszych krajów Starego Kontynentu, dlatego podczas planowania kolejnego budżetu otrzymała najwięcej pieniędzy. Praktycznie w każdej gminie jest coś co zostało wykonane przy wsparciu pieniędzy z Unii.

Znalezione obrazy dla zapytania european union wallpaper

Należy jednak pamiętać, że nieprzestrzeganie prawa UE może skończyć się karami -  również finansowymi. Rozwój gospodarczy niektórych państw był hamowany poprzez różne ograniczenia, takie jak kwoty mleczne, czy ograniczenia połowu ryb w Bałtyku. Wszystko to może rodzić swoiste niezadowolenie.Mimo wszystko, należy na to popatrzeć całościowo i zastanowić się, czy pieniądze otrzymane na mocy różnych programów wsparcia nie przewyższają strat spowodowanych przez te ograniczenia. 

Wyjść, czy zostać?

 Coraz częściej pojawia się pytanie o pozostawanie Polski w strukturach unijnych. Z jednej strony, dostrzegamy dużo głosów za pozostaniem w UE. Mimo tego, nie brakuje głosów wtórujących za "Polexitem". Osobiście uważam, że Polska powinna pozostać w UE, jednak ostateczna decyzja zawsze powinna należeć do narodu...

Mateusz Onyszczuk

Komentarze