Przejdź do głównej zawartości

Czym jest RODO? | Młodzi w Polityce

W ostatnich dniach jednym z gorącym tematów jest wejście w życie RODO, czyli Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych. W poniższym artykule wyjaśniamy czym w praktyce jest wchodzące w życie 25 maja br. RODO.


RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie to wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a stosowane będzie od dnia 25 maja 2018 r. Nakłada ono wiele nowych obowiązków na administratorów tj. wszelkie firmy, strony internetowe, urzędy. Nie mogą już tak swobodnie jak wcześniej dysponować danymi swoich klientów itp.

Podstawowe zmiany jakie zostaną wprowadzone dzięki RODO:

  • Wszystkie komunikaty służące do pozyskiwania danych muszą być sformułowane w sposób jasny i czytelny dla użytkownika. Musi mieć on łatwą możliwość oceny do czego wykorzystane zostaną jego dane. 
  • Minimalizacja danych – firmy, strony internetowe, urzędy itp. będą pobierać jedynie najważniejsze w danej kwestii dane. 
  • Prawo do bycia zapomnianym - każdy użytkownik ma możliwość usunięcia poszczególnych zasobów dotyczących swojej osoby. 
  • Przenoszenie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych między usługodawcami (administratorami); 

Jakie kary za nieprzestrzeganie RODO?

Zgodnie z art. 83 RODO, naruszenie RODO, wiąże się z ryzykiem wymierzenia przez organ nadzoru kary sięgające 20 mln EUR lub 4% obrotu.

Natomiast projekt ustawy o ochronie danych osobowych przewiduje również odpowiedzialność karną.

Zgodnie z art. 107 za przetwarzanie danych osobowych, których przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo za przetwarzanie danych osobowych przez osobę nieuprawnioną grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat trzech.

Zgodnie z art. 108 za udaremnianie lub utrudnianie kontrolującemu prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat dwóch 


Mimo wielu obaw związanych z wprowadzeniem Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, jest to sytuacja bardzo korzystna dla konsumentów. Ich dane będą o wiele lepiej zabezpieczone, a w razie potrzeby dana instytucja zobligowana jest przekazać je innej na życzenie klienta. 

Aleksandra Klicka
Komentarze