Przejdź do głównej zawartości

Państwo, a moralność | Młodzi w Polityce

Podobny obraz 
Analizę państwa z rozbudowanym systemem opieki socjalnej należy zacząć od moralności i etyki danego społeczeństwa, ponieważ w gruncie rzeczy te dwa czynniki są powszechnie uznawane jako fundamentalne oraz graniczne. Państwo opiekuńcze rozpatruje się często przez pryzmat wpływu na dobrobyt materialny poszczególnych jednostek bądź grup, tymczasem może mieć ono wpływ na produktywność danego kraju, a tym samym na standard życia wszystkich obywateli. Co więcej, konsekwencje państwa opiekuńczego wykraczają poza sferę materialną, oddziałując także na postawę i zachowania społeczne zarówno odbiorców korzyści socjalnych, osób mających z nimi styczność, jak i podatników, którzy to poprzez drenaż podatkową (pod wpływem wyidealizowanej wizji zwalczania rozbieżności dochodowych) takie przedsięwzięcie opłacają. Tutaj należy skłonić się ku stwierdzeniu, iż polityka państwa opiekuńczego zmienia całościową wizję społeczną ludzi na otaczający ich świat.
Znalezione obrazy dla zapytania państwo opiekuńcze 
W kraju rządzonym w sposób demokratyczny polityka państwa opiekuńczego nie może zostać wdrożona bez uprzedniego stworzenia wizji państwa oraz zaakceptowania jej przez społeczeństwo. Ponadto analizując skutki państwa opiekuńczego, trzeba wziąć też pod uwagę długoterminowe konsekwencje tejże wizji. Innymi słowy – wielu ludzi żyje w biedzie tak okrutnej, że prosperujące społeczeństwo może i powinno im pomóc, a wielu ubogich nigdy nie miało takich samych szans na lepsze życie jak ci, którzy wyrośli na członków klasy średniej i wyższej.
Znalezione obrazy dla zapytania bieda

Nawet w społeczeństwie opartym na sprawiedliwych zasadach – w którym wszystkich obywateli ocenia się, nagradza i karze według jednakowych standardów – prawdą jest, że na prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu ekonomicznego wpływają miejsce urodzenia i społeczność, w jakiej się dorasta; i tak, osiągnięcie sukcesu przez osobę urodzoną w biednym rejonie jest zdecydowanie niższe, niż gdyby urodziła się ona w eleganckiej dzielnicy. Sprawiedliwość pojęta jako zapewnienie równych szans na sukces ludziom urodzonym w różnych okolicznościach społeczno-ekonomicznych to coś zupełnie innego – w tym rozumieniu żadne społeczeństwo w historii ludzkości nie zapewniło ludziom sprawiedliwości.

Uwarunkowania społeczne, w których ludzie rodzą się i dorastają, nie są, we wszystkich przypadkach takie same – dokładnie tak jak uwarunkowania geograficzne, demograficzne i kulturowe, w których funkcjonują jednostki, grupy i kraje, nie oferują równych szans ekonomicznych. Było tak od początku historii ludzkości. Oczywiście większość z nas wolałaby, żeby los nie był dla niektórych tak okrutny, i wielu chciałoby „coś z tym zrobić”. Czym miałoby jednak być to „coś”? Państwo opiekuńcze to tylko jedna z wielu możliwości.

Znalezione obrazy dla zapytania państwo opiekuńcze

Ludzie często krytykują innych z powodu ich uprzywilejowania, majątku, zdolności, etc… Ponadto oskarża się ich o małoduszność w poglądach politycznych, czy o brak empatii dla potrzebujących – co przejawia się w sprzeciwie wobec ekspansji państw w sektorze opieki zdrowotnej, długoterminowych zasiłków dla bezrobotnych czy systematycznego podwyższania płacy minimalnej. Inaczej mówiąc, w odpowiedzi na niesprawiedliwość życia zwolennicy państwa opiekuńczego proponują państwowe transfery zasobów od ludzi lepiej prosperujących do ludzi gorzej prosperujących – bez obaw o dalsze konsekwencje takiej polityki socjalnej i towarzyszącej jej ogólnej wizji społecznej oraz bez względu na to, czy przyczynią się one do poprawy czy do pogorszenia sytuacji ludzi gorzej prosperujących, a także całego społeczeństwa.Lekkomyślne założenie, że jedyną przyczyną sprzeciwu wobec płacy minimalnej jest brak empatii wobec ubogich, ignoruje się mnóstwo badań dowodzących jej negatywnych konsekwencji. Jedną z nich jest wzrost liczby bezrobotnych, co rzadko bywa korzystne dla jakiejkolwiek społeczności.

Michał Gonciarz

Komentarze