Przejdź do głównej zawartości

Świat, a prawa człowieka | Młodzi w Polityce

Żadne państwo na świecie nie jest do końca suwerenne. Samo na siebie nałożyło ono ograniczenia poprzez członkostwo w różnych organizacjach i ratyfikację umów międzynarodowych. Szczególne miejsce zajmują tu umowy chroniące ludzi, a w szczególności te mające chronić przed konsekwencjami wojny. Mimo tego, warto zastanowić się, co dane dokumenty znaczą w obliczu faktycznego łamania praw człowieka...

Podobny obraz

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Uchwalona 10 grudnia 1948 w Paryżu. Niestety "martwa" od początku. Jako rezolucja ONZ nie ma wpływu na prawo międzynarodowe - jest jedynie prawem zwyczajowym, przez co obecnie pojawiają się problemy z interpretacją. Zawiera w sobie trzy generacje praw człowieka, czyli m.in: prawo do pokoju, wolność wyznania, prawo do życia, prawo do wolności itp. Dlaczego więc tak rzadko łamanie praw człowieka spotyka się z karą? Na to pytanie ciężko jest odpowiedzieć ponieważ nie ma zgodności wśród pozostałych członków organizacji...

Znalezione obrazy dla zapytania umowa międzynarodowa

Paradoksalnie, warto dodać, że w Afryce ONZ wspiera rządy autorytarne, które zawsze ograniczają część tych wolności tak dzieję się np. w Egipcie, gdzie autorytarnym rządom mało kto się sprzeciwia. Dzieje się tak, ponieważ demokracja rzadko sprawdza się w krajach słabo rozwiniętych, a autorytaryzm gwarantuje pewne i stabilne rządy. Tak więc czasami wygrywa chłodna kalkulacja.

Konwencje Genewskie

Znacznie gorzej, gdy chłodna kalkulacja wygra z łamaniem Konwencji Genewskich. Te podpisane na neutralnym gruncie miały zagwarantować bardziej cywilizowane warunki wojny. Oczywiście pomysł ten był z góry skazany na porażkę, gdyż fizycznie nie ma możliwości chronienia cywili, czy jeńców, gdy obie strony walczą ze sobą.

Znalezione obrazy dla zapytania jeńcy wojenni

Każda kolejna wojna, czy nawet regionalny konflikt pokazuje, jakie zbrodnie może popełnić człowiek. Od atakowania szpitali w Syrii, przez obiekty cywilne na Ukrainie, po humanitarne traktowanie jeńców. Przypadki można mnożyć szczególnie, gdy cierpią osoby spoza stron konfliktu. Przykładem może być tu zestrzelenie holenderskiego samolotu nad Ukrainą, kiedy różne organizacje reprezentowały stanowisko "najwyższego zaniepokojenia" i 'potępienia". Niestety, tylko na takich pustych słowach się skończyło, oficjalnie żadnych sankcji z powodu złamania konwencji nie było. 

Broń Atomowa 

Już po pierwszym użyciu najpotężniejszej broni w historii ludzkości wszyscy wiedzieli, że dalej będzie tylko gorzej. Po 1945 roku, rozpoczął się wyścig zbrojeń, który realnie zagroził życiu na Ziemi. W związku z tym 01 lipca 1968 roku podpisano Układ o Nierozprzestrzenianiu Broni Atomowej. Podpisany i ratyfikowany przez naprawdę dużą liczbę państw. Niestety obecnie nie wszystkie państwa-strony stosują się do jego zapisów. Przykładami takich państw są między innymi, Korea Północna, czy Państwo Izrael.

Znalezione obrazy dla zapytania broń atomowa

Dzisiaj, wszelakiego typu "dżentelmeńskie umowy międzynarodowe", możemy uznać za przeżytek. Nie wynika to w całości z faktu, że w ostatnich dekadach świat stał się bardziej podzielony i nieufny, lecz z istnienia organizacji monitorujących i pokazujących hipokryzję państw "cywilizowanych", czy "rozwiniętych".Czy będzie szansa na zmiany? Tego nie wie nikt...

Mateusz Onyszczuk

Komentarze