Przejdź do głównej zawartości

Komisja Śledcza ds. VAT | Młodzi w Polityce

Ostatnio miało miejsce II czytanie uchwały powołującej Komisję Śledczą dot. wyłudzeń VAT. Na jakim etapie znajdują się aktualnie prace legislacyjne? Ile miliardów złotych straciło nasze państwo? Jak na tę kwestię zapatruje się Najwyższa Izba Kontroli?

6 kwietnia br. do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt uchwały podpisany przez członków klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów, i instytucji publicznych w zakresie zapewniania dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego.  Projekt zakłada, że Komisja zajmować się będzie ewentualnymi zaniedbaniami występującymi od grudnia 2007 do listopada 2015 roku. Co ciekawe jest to okres rządów Platformy Obywatelskiej. Zarówno w listopadzie 2007, jak i grudniu 2015 r. krajem rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Otrzymawszy 2475 numer druku, projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Znalezione obrazy dla zapytania vat

Opisując proces legislacyjny tegoż aktu, nie możemy pominąć drugiego, wniesionego już we wrześniu ubiegłego roku przez posłów Kukiz'15. Dotyczył on tej samej materii. Okres badania prawidłowości działań był jednak nieco inny – rozpoczynał się w 2007 r. i trwał cały czas. Jak można łatwo zauważyć, obejmował on również część rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej

Znalezione obrazy dla zapytania marcin horała

Z racji, że na posiedzeniu plenarnym żaden z projektów nie został odrzucony, trafiły one do Komisji Ustawodawczej w celu przygotowania sprawozdania. Już na początku jej przewodniczący, poseł Marek Ast, zapytał Biuro Legislacyjne Sejmu, czy możliwym jest rozpatrywanie łączne tychże druków. Legislator stwierdził, iż nie widzi problemu i decyzja o łącznym lub oddzielnym rozpatrywaniu powinna zostać podjęta przez Komisję.

Poseł Marek Jakubiak będący sprawozdawcą projektu Kukiz'15 powiedział, że jak najbardziej zgadza się, by projekty Sejm rozpatrywał łącznie. Odmiennego zdania był jednak autor drugiego dokumentu, poseł Marcin Horała. Niespodziewanie poseł z klubu PiS, Waldemar Buda, złożył wniosek o odrzucenie projektu Kukiz'15. Za nim było 10 posłów, przeciw 9, a 1 wstrzymał się. To spowodowało, że Komisja na posiedzeniu Sejmu wygłosi wobec projektu propozycję jego nieuchwalenia. Następnie odbyła się dyskusja nad projektem autorstwa posła Marcina Horały.

Posiedzenie Sejmu

Znalezione obrazy dla zapytania sejm

14 czerwca miało miejsce drugie czytanie projektu Prawa i Sprawiedliwości. Wiele z wygłaszanych przez kluby i koło oświadczeń zawierało informację mówiącą o tym, że okres badania ewentualnych zaniedbań w kwestii VAT-u i podatku akcyzowego jest zdecydowanie za krótki i powinien on obejmować również kolejne po listopadzie 2015 roku miesiące. Dlatego też niektórzy posłowie wnieśli do projektu poprawki, które niedługo zostaną rozpatrzone przez Komisję Ustawodawczą. Po dokonaniu tej czynności dokument trafi do III czytania, co jest równoznaczne z głosowaniem nad nim.

W uzasadnieniu do projektu autorstwa Prawa i Sprawiedliwości przeczytać możemy, że jeszcze w 2007 r. luka dochodów z podatku VAT wynosiła około 8,8% i od tego momentu zaczęła rosnąć, dochodząc do około 26% w roku 2015, a dopiero zmiana rządu w tymże roku przyniosła odwrócenie się trendu, dzięki czemu obecna luka dochodów utrzymuje się na poziomie około 15%, co nie wykracza poza średnią unijną. Analitycy podają, iż w przeliczeniu na złotówki, manko to było równe około 250 miliardów złotych!

Znalezione obrazy dla zapytania nik

W czerwcu Najwyższa Izba Kontroli wydała raport, w którym stwierdza, że VAT ściągany jest coraz lepiej. Dochody z tego podatku w 2017 r. były aż o 24% (30 mld zł) wyższe niż w roku ubiegłym. Dokument jednak przypomina o sytuacji mającej miejsce za poprzedniego rządu, mówiąc: "W latach 2013-2015 zjawisko wyłudzania VAT występowało na szeroką skalę. Nasiliło się wykorzystywanie fikcyjnych faktur. Groźne były także tzw. karuzele podatkowe, czyli tworzone przez oszustów struktury pozorujące przepływ towarów pomiędzy państwami Unii Europejskiej, służące wyłudzeniu podatku VAT. Administracja podatkowa i skarbowa nie była wówczas wystarczająco skuteczna w zwalczaniu oszustw związanych z VAT". Izba zwróciła również uwagę na to, że Ministerstwo Finansów "konsekwentnie wdrażało zmiany legislacyjne i organizacyjne, mające przeciwdziałać wyłudzeniom podatku od towarów i usług".

Z pewnością powołanie Komisji Śledczej, która wyjaśniłaby zjawisko fatalnej ściągalności VAT-u, jest potrzebne. Zastanawiająca jest jednak niechęć Prawa i Sprawiedliwości do rozszerzenia okresu badania ewentualnych nieprawidłowości o końcówkę 2015 roku i lata kolejne. Czyżby partia ta bała się podania do informacji publicznej działań podejmowanych przez nią? Czy możliwym jest, że za nowych rządów VAT również był wyłudzany, lecz na mniejszą skalę? Tego z pewnością nie dowiemy się w ciągu kilku najbliższych lat.

Mikołaj Wolanin

Komentarze