Przejdź do głównej zawartości

Parlament Dzieci i Młodzieży | Młodzi w Polityce

Decyzją Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM), które odbywało się nieprzerwanie od 23 lat każdego dnia 1 czerwca, zostało odwołane. Decyzja ta nie przeszkodziła jednak 400 młodym działaczom społecznym z całej Polski, aby w Dzień Dziecka spotkać się na wspólnym posiedzeniu „Parlamentu Dzieci i Młodzieży” (PDiM).

Gdy w połowie maja na oficjalnej stronie Kancelarii Sejmu pojawiła się informacja o odwołaniu sesji SDiM, ze względu na odbywający się w budynku Sejmu protest osób z niepełnosprawnościami, młodzież ze wszystkich województw postanowiła kontynuować w/w tradycję i stworzyli PDiM. W bardzo krótkim czasie tj 14 dni młodzi działacze społeczni na czele z byłym marszałkiem SDiM – Błażejem Papiernikiem zorganizowali miejsce obrad Parlamentu, którym została Aula Uniwersytetu Warszawskiego. Dodatkowo dzięki współpracy z marszałkami województw udało im się zorganizować transport młodych posłów z całej Polski.
 
Znalezione obrazy dla zapytania parlament dzieci i młodzieży

Posłami w I kadencji PDiM zostali posłowie 24 kadencji SDiM oraz Radni Młodzieżowych Rad gmin, miast, powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Obrady poprowadzili ci sami marszałkowie, którzy będą marszałkami podczas SDiM. Wypowiedzi młodych posłów były apolityczne i skupiały się głownie na osobach z niesprawnościami oraz nad demokracją w naszym kraju. Temat osób z niepełnosprawnościami był bardzo ważny dla młodych parlamentarzystów, głównie z powodu obecności Adriana Glinki i Jakuba Hartwicha ich rodziców oraz Pani Karoliny Hamer, osób związanych z protestem w budynku Sejmu. . Obrady rozpoczęli swoim przemówieniem, w którym poruszyli temat protestu i potwierdzili, iż dalej będą walczyć o minimum socjalne dla niepełnosprawnych.

Znalezione obrazy dla zapytania parlament dzieci i młodzieży

Oprócz nich głos zabierali przedstawiciele patronów Parlamentu w tym Wiceprezydent m.st Warszawy Michał Olszewski oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Dr Adam Bodnar. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w swoim wystąpieniu poruszył kwestie ważności młodzieży życiu politycznym Polski. Pomimo tego, iż zaproszenia otrzymali posłowie wszystkich opcji politycznych, to na Parlamencie mogliśmy zobaczyć tylko posłów Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej z Wicemarszałkami Małgorzatą Kidawą – Błońską i Barbarą Dolniak. Swoje wystąpienia mieli również posłowie ruchu Kukiz 15, w tym najmłodszy polski poseł Łukasz Rzepecki.Uchwała Parlamentu

Najważniejszym punktem obrad Parlamentu, tak jak to co roku na SDiM, było przegłosowanie, przygotowanej wcześniej przez komisje parlamentarną, uchwały dotyczącej polskiej młodzieży. W uchwale młodzi parlamentarzyści domagają się przeciwdziałania dyskryminacji osób ze względu na: ubóstwo, niepełnosprawność, niski poziom wykształcenia, nieodpowiednią opiekę rodziców, wyznawaną wiarę lub jej brak, orientację seksualną, tożsamość płciową, odmienny kolor skóry i odmienne poglądy polityczne. W uchwale podkreślono również konieczność podjęcia działań mających na celu przeciwdziałaniu lekceważenia głosu i roli młodych w społeczeństwie. Według uczestników PDiM, ze względu na „brak zrozumienia sytuacji osób wykluczonych i dyskryminowanych ze strony społeczeństwa” należy m.in. promować sylwetki i działalność osób, które swoim postępowaniem niwelują zjawisko wyobcowania społecznego, a także organizować i brać udział w akcjach charytatywnych, których celem jest pomoc osobom wykluczonym i dyskryminowanym.

Warszawa, 01.06.2018. XXIV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Warszawskim, 1 bm. Sejm Dzieci i Młodzieży zebrał się, jak co roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Główne tematy tegorocznej sesji to demokracja i wrażliwość społeczna. (sko) PAP/Adam Guz

Do innych działań zaliczono także ustanowienie państwowego dnia „niwelowania podziałów społeczeństwa i jego poszczególnych grup społecznych”. Nazwany przez uczestników parlamentu Dzień Jedności przypadałby na dzień 28 maja, ponieważ tego właśnie dnia zawieszona została akcja protestacyjna osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów w Sejmie.

Dla mnie, jako uczestnika PDIM, bardzo ważne jest to, iż my jako młodzi, nie pozwalamy na odebranie nam głosu pomimo tego, że koalicja rządząca starał się jak najbardziej uniemożliwić organizację tego wydarzenia. Liczę na to, że PDiM będzie odbywać się co roku i że głos młodych będzie mógł być wyrażany w kolejnych jego edycjach!

Piotr Borczyński

Komentarze

Prześlij komentarz