Przejdź do głównej zawartości

Udział młodzieży w życiu publicznym | Młodzi w Polityce

Znalezione obrazy dla zapytania młodzież

Chociaż jeszcze nie tak dawno polityka i działalność społeczna kojarzona była głównie, a czasem nawet wyłącznie z dorosłymi, obecnie przestaje być ich wyłączną domeną. Coraz więcej przedstawicieli młodego pokolenia angażuje się w życie publiczne poprzez wolontariat, działalność w organizacjach młodzieżowych, a nawet tzw. "młodzieżówki partyjne". Jakie możliwości ma w Polsce pokolenie przyszłych wyborców? Czy faktycznie mają oni wpływ na władzę?

Wolontariat

Jedną z najbardziej podstawowych form działalności młodzieży na rzecz społeczeństwa jest wolontariat. Nazwa ta wywodzi się od łacińskiego słowa voluntarius - dobrowolny, co od razu przybliża nam jego charakter. Według definicji wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Polska młodzież najchętniej angażuje się w działalność fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP), która od 26 lat, na początku każdego roku organizuje wielką kwestę na ulicach miast oraz wsi całej Polski. Tradycją WOŚP jest też granie "wielkiej orkiestry", czyli organizacja wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, z których dochód przeznaczany jest na cele związane z ochroną zdrowia, szczególnie dzieci oraz osób starszych.

Znalezione obrazy dla zapytania wośp

Samorząd Uczniowski

Samorządy Uczniowskie to pierwsze organy z jakimi młodzi stykają się już w szkołach podstawowych. Najczęściej składają się one z przewodniczącego, jego zastępcy oraz skarbnika i członków, będących np. przedstawicielami każdej z klas. Coraz częściej jednak wiele szkół organizuje je na inne sposoby. Członkostwo w SU pozwala młodym uczyć się podstaw organizacji życia grup społecznych - w tym przypadku jest to społeczność uczniowska, organizacji wydarzeń, a także współpracy na polu międzyszkolnym. Członkowie samorządów często biorą też udział w warsztatach czy konferencjach, pozwalającym im doskonalić swoje umiejętności na polu działalności społecznej.
Znalezione obrazy dla zapytania samorząd uczniowski

Młodzieżowe Rady

Kolejną możliwością dla młodych są młodzieżowe rady miast/gmin/dzielnic/powiatów. Są to organy samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym. Tworzą je młodzi ludzie wybierani w demokratycznych wyborach, najczęściej w swoich szkołach. Młodzieżowi radni to najczęściej uczniowie oddziałów gimnazjalnych oraz szkół średnich, rzadziej szkół podstawowych. Mimo, iż rady te mają wyłącznie charakter konsultacyjny, wiele organów decyduje się na ich powołanie, często działają one bardzo prężnie i realizują wiele ważnych projektów.

Pierwsza młodzieżowa rada została powołana w 1990 roku w Częstochowie, jednak dopiero w 2001 roku do ustawy o samorządzie gminnym dodano art. 5b formalizujący kwestię powołania młodzieżowych rad. Członkowie młodzieżowych rad często biorą udział w ogólnopolskich konferencjach i kongresach, gdzie podejmują kwestie ważne dla młodzieży w całym kraju, wzajemnie wymieniają się doświadczeniami, a także uczą jak działać w lokalnych społecznościach.

Organem podobnym do MR, jednak mniej popularnym, są istniejące w niektórych województwach Młodzieżowe Sejmiki Wojewódzkie.

Znalezione obrazy dla zapytania młodzieżowe rady

Sejm Dzieci i Młodzieży

Sejm Dzieci i Młodzieży (również SDiM, Sejm DiM) to organizowana od 1994 r. akcja dla młodzieży mająca na celu propagowanie parlamentaryzmu. Liczba posłów SDiM jest taka jak w Sejmie RP - 460 posłów. Są oni wybierani spośród dwuosobowych zespołów z całej Polski, a rekrutacja polega na wykonaniu zadania rekrutacyjnego związanego z tematem danej edycji. Kadencja posłów trwa rok, a sesja odbywa się 1 czerwca - w Międzynarodowy Dzień Dziecka w sali plenarnej Sejmu RP. Podczas sesji młodzi posłowie dyskutują, a także głosują nad przygotowaną wcześniej przez najlepsze zespoły z całego kraju uchwałą. 

17. maja 2018 r., czyli zaledwie kilkanaście dni przed planowaną XXIV sesją SDiM, Kancelaria Sejmu ogłosiła odwołanie tegorocznej sesji, a następnie po wielu reakcjach niezadowolonej młodzieży, zdecydowano o przeniesieniu tejże sesji na wrzesień. Swoją decyzję Marszałek Sejmu Marek Kuchciński tłumaczył zagrożeniem bezpieczeństwa, najprawdopodobniej związanym z obecnością w sejmie protestujących rodzin osób z niepełnosprawnością. Nie wyjaśniono jednak kto miałby komu zagrażać, być może sam Kuchciński bał się o swoje bezpieczeństwo, tego się już raczej nie dowiemy.
Znalezione obrazy dla zapytania sejm dzieci i młodzieży

Parlament Dzieci i Młodzieży

Po ogłoszeniu decyzji Kancelarii Sejmu o odwołaniu XXIV sesji SDiM, grupa byłych marszałków i posłów SDiM postanowiła zorganizować alternatywę, mającą na podtrzymanie tradycję debaty młodzieży w dniu 1. czerwca. W kilkanaście dni zorganizowali Parlament Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Warszawskim, który odbył się pod patronatem Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa oraz Rzecznika Praw Dziecka. 

W wydarzeniu udział wzięło ok. 400 osób. Zorganizowane zostało w sposób podobny do SDiM. Młodzież miała okazję spotkać niektórych polityków, wicemarszałkinie sejmu, Rzecznika Praw Dziecka, a także do niedawna protestujące w sejmie osoby z niepełnosprawnością. Przede wszystkim jednak był to dzień, w którym młodzież dyskutowała, głosowała nad uchwałą oraz kolejny raz pokazała, że ma głos.
Zdjęcie użytkownika Parlament Dzieci i Młodzieży.


Rada Dzieci i Młodzieży RP przy MEN

W 2016 roku podjęto decyzje o utworzeniu Rady Dzieci i Młodzieży działającej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Składa się ona z 16 członków oraz ich zastępców reprezentujących poszczególne województwa. Kadencja rady trwa rok, a jej członkowie wybierani są na podstawie CV, osiągnięć oraz listów polecających i referencji. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań. 

W 2018 roku RDiM zorganizowała ogólnopolski konkurs "Młodzieżowa Rada 2018".
Podobny obraz

Młodzieżowa Rada Doradcza Rzecznika Praw Dziecka

Bardziej nietypowym jest organ doradczy Rzecznika Praw Dziecka – Pana Marka Michalaka. Jego członkowie nie są wybierani na podstawie ściśle zorganizowanej rekrutacji, a w zupełnie różnym czasie, przez samego Rzecznika. Liczba Młodzieżowych Doradców Rzecznika Praw Dziecka zamyka się w kilkunastu młodych osobach z całej Polski. 

Zakres działań Młodzieżowych Doradców RPD to przede wszystkim promocja działań Rzecznika, bezpośredni kontakt z jego biurem, reprezentowanie jego kampanii w swoich społecznościach, czy udział i pomoc w organizacji wydarzeń objętych jego honorowym patronatem.
Znalezione obrazy dla zapytania rzecznik praw dziecka


Przedstawione przeze mnie przykłady pokazują, że młodzież w Polsce ma duże pole do działania, pod warunkiem, że chce aktywnie brać udział w życiu publicznym. Możliwości dla młodych w Polsce wciąż rosną, a powyższe przykłady to jedne z wielu. Rozwinięta polityka młodzieżowa jest ważna, ponieważ to właśnie w rękach pokolenia młodych już wkrótce znajdą się losy naszego państwa. 

Aleksandra Klicka

Komentarze