Przejdź do głównej zawartości

Walka o referendum trwa | Młodzi w Polityce

Konstytucja to najwyższy akt prawny w danym kraju, który określa główne zasady funkcjonowania państwa oraz organów władzy i jest głównym źródłem prawa. My, Polacy, możemy poszczycić się tym, że jako drudzy na świecie, a pierwsi w Europie napisaliśmy takową ustawę zasadniczą. Dzisiejsza konstytucja jednak, pochodząca z roku 1997 jest dla wielu osób nieodpowiednia i źle skonstruowana. Również sam prezydent to zauważył, rok temu zgłaszając potrzebę zmiany jej, po uprzedniej konsultacji z narodem.

Dwudziestego lipca, roku 2018, prezydent Andrzej Duda przeszedł od słów do czynów i w pałacu prezydenckim wydał oświadczenie, w którym orzekł m.in. o potrzebie zmiany Konstytucji (najwyższego aktu prawnego w kraju), jednocześnie konsultując ją z narodem, poprzez referendum. Choć sam projekt o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego został już złożony w Senacie, to samo referendum ma według wstępnych planów odbyć się dopiero w dniach 10-11 listopada. Jednakże, znamy już pytania, gdyż zostały one umieszczone na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta RP.

Znalezione obrazy dla zapytania andrzej duda referendum

Głowa państwa na samym początku podkreśliła, że Konstytucja z 1997 roku jest efektem działania ze strony elit prawniczych i po prostu dana ludziom i czuję głęboką potrzebę zmiany tego, konstruując nowy dokument prawny, tym razem poddając to konsultacji społeczeństwu. Społeczeństwu, które jego zdaniem zyskało na przestrzeni wielu lat wysoką kulturę polityczną i które „powinno móc wziąć sprawy w swoje ręce”. 

Pytań natomiast jest dziesięć, a dotyczą m.in. ustroju państwa, rozdziału Kościoła od państwa, przynależności do międzynarodowych organizacji, praw socjalnych czy zabezpieczenia rolnictwa. Coś co może budzić kontrowersje to chęć wprowadzenia konstytucyjnego zabezpieczenia 500+ czy unormowania naszej przynależności w UE czy NATO. Krytycy wskazują też, że niektóre z pytań są skonstruowane tendencyjnie i niejasno. Trudno na nie odpowiedzieć inaczej niż twierdząco. Jednocześnie otwiera to furtkę rządzącym do rozszerzenia zakresu swojej władzy na polu gospodarczym, co może mieć w dalszym rozrachunku negatywne skutki. 
Przykładem jest pytanie:


„Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski"?Znalezione obrazy dla zapytania andrzej duda referendum

Co ciekawe, choć trochę niemrawa, krytyka pojawiła się także ze strony rzeczniczki PiSu – stwierdziła ona bowiem na Twitterze, że pomimo tego, że pytania są dobre to 11 listopada, czyli Święto Niepodległości nie jest dobrym terminem na przeprowadzenie referendum. Może to podzielić Polaków. Wielką niewiadomą jest także to, na ile grupa rządząca będzie spełniać zawarte w Konstytucji postanowienia, wynikające z woli narodu, a na ile to wszystko jest populizmem, który ma na celu ugruntowanie poparcia elektoratu. Moim zdaniem raczej nie powinniśmy oczekiwać pozytywnych skutków, głównie ze względu na tendencyjność pytań, czyli coś co doprowadzi do etatyzacji życia, ale odpowiedzi na wszystkie wątpliwości udzieli nam dopiero czas, więc pozostaje nam tylko mieć nadzieję i czekać, jak to wszystko się potoczy. Czy referendum odbędzie się w proponowanym terminie? Zobaczymy jak zadecyduje Senat, który pochyli się nad propozycję w przyszły wtorek, lub środę. 

Paweł Kuderski

Komentarze