Przejdź do głównej zawartości

Zapomniane Kresy | Młodzi w Polityce

Mieszkańcy Kresów, potomkowie ofiar pogromów etnicznych na Ukrainie czy działacze kresowi od wielu lat upominają się o miejsca pamięci ofiar Ukraińskich bandytów, między innymi na Wołyniu, czy chociażby ich godny pochówek. Jednak przez lata słowa rodaków zza wschodniej granicy są ignorowane przez polskie władze, zarówno przez te liberalne jak i obecne, w których Kresowianie pokładali ogromne nadzieje ze względu na patriotyczny „płaszczyk” jaki obecna władza ubrała w 2015 roku. W poniższym artykule pragnę przybliżyć nierozwiązane od lat problemy Kresowian oraz brak reakcji ze strony polskich władz.

Znalezione obrazy dla zapytania ołyka duda

Problemy Kresowian

Kresowianie mają wiele zarzutów odnośnie polityki prowadzonej wobec Litwy. Jako główny problem przedstawia się przedkładanie relacji z litewskimi władzami nad dobro naszych rodaków, którzy zachowali swą polskość i przekazują ją kolejnym pokoleniom, mającym coraz większe trudności by walczyć o polskość. Przykrym zjawiskiem, które możemy dostrzec głównie na Litwie jest ograniczanie możliwości nauki języka polskiego przez litewskie władze. Porównując sytuację litewskiej młodzieży w Polsce do polskiej młodzieży na Litwie zauważymy że Polacy są w zdecydowanie gorszej sytuacji z powodu np. likwidowania polskich szkół w małych miejscowościach na Litwie czy ograniczania możliwości nauki języka ojczystego. Smutnym jest fakt, że do tej sytuacji przyczynia się bierność rządzących. Kolejną przeszkodą, którą napotykają polscy działacze na Litwie to brak wsparcia politycznego dla działań Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, które niewątpliwe pomogłoby w dążeniu do założonych wcześniej celów. Niewątpliwie Polakom na wschodzie brakuje funduszy na działanie, lecz i tutaj nie widać pomocy od władzy. Ogromnym problemem jest również obecna polityka zagraniczna naszego kraju, która w dużej mierze opiera się na uległym stosunku wobec krajów powstałych po upadku Związku Radzieckiego. Działania, które podejmuje obecnie polska dyplomacja często porównywane są do tych podejmowanych w latach 90. a opartych na doktrynie Giedroycia, co negatywnie odbiło się na życiu Kresowian. Ponownie jesteśmy świadkami pozostawienia polskich mniejszości samych sobie, zapominania zbrodni, wydarzeń historycznych czy braku oferty pomocy polskim przedsiębiorcom na Ukrainie czy Litwie. Kolejnym znaczącym problemem jest brak typowo polskich szkół we Lwowie, które wychowywałyby kolejne pokolenia Kresowian w duchu polskości oraz przywiązania do tradycyjnych polskich wartości.

Znalezione obrazy dla zapytania wołyń

Bierność władz

Kresowianie od wielu lat stawiają władzom zarzut bierności w ich sprawie. Jak to jest, że Sejm RP potrafi w 8 godzin zmienić ustawę tak aby odpowiadała ona Izraelowi a od wielu lat, pomimo wielu próśb nie potrafi pomóc polskim rodzinom na Kresach, czy zainterweniować w przypadku zakłamywania historii na Ukrainie. W tym właśnie kraju dochodzi często do aktów antypolonizmu jak niszczenie polskich tablic upamiętniających osoby czy wydarzenia, a także do dewastacji polskich grobów. Świeżym przykładem takiego aktu wandalizmu dokonywanego na polskich miejscach pamięci jest zniszczenie tablicy poświęconej Wojciechowi Kilarowi, na co nie zareagowały polskie władze. Osobą, na której zawiedli się nie tylko Kresowianie, lecz także całe środowisko kresowe, wraz z ludźmi działającymi na rzecz Kresów Wschodnich w Polsce, niewątpliwie jest Prezydent RP Andrzej Duda. Oprócz jawnego braku zainteresowania Prezydenta corocznym Zjazdem Kresowian, smutnym faktem jest niedotrzymanie przez niego obietnic złożonych mieszkańcom Kresów. Andrzej Duda obiecywał bowiem prawdę i pamięć o Kresach lecz złożonej obietnicy niestety nie dotrzymał. Zostając przy osobie Pana Prezydenta, do ciekawych wniosków można dojść porównując ilość wieńców złożonych pod pomnikami ofiar Holocaustu czy listów napisanych do rodzin Żydowskich oraz czasu im poświęconego do czasu poświęconego Kresowianom oraz ich potomkom. Zapraszam do szerszej analizy oraz wyciągnięcia wniosków po jej dokonaniu.

Znalezione obrazy dla zapytania duda ołyka

Czy dla władz ważniejsza jest pamięć o ofiarach Holocaustu niż o rodakach na Kresach? Czy Polska bardziej zaangażuje się w obronę interesów Polaków na wschodzie? Czy PiS dowiedzie swojego patriotyzmu? Miejmy nadzieję, że tak właśnie się stanie.

Szymon Turek

Komentarze