Przejdź do głównej zawartości

"Cud nad Wisłą" — 98 lat od wielkiej Bitwy | Młodzi w Polityce

To już dziś. Kolejna rocznica powstrzymania Bolszewików w trakcie Bitwy Warszawskiej. Pomimo że trwała ona jeszcze następne 10 dni, to datę 15 sierpnia uważa się za przełomową. Samą bitwę zresztą Edgar D'Abernon zaliczył jako osiemnastą w poczcie przełomowych w historii świata. Jak przebiegała? Kto walczył przeciw komu? Jakie straty poniosły obie strony? Dlaczego jest ona tak ważną, że w jej rocznicę ustanowiono Święto Wojska Polskiego?

Znalezione obrazy dla zapytania bitwa warszawska kossak

14 lutego 1919 roku. Wtedy to wybucha wojna polsko-bolszewicka, której celem jest podbicie przez Sowietów m.in. terenów nowo utworzonej II Rzeczypospolitej. Walki trwają już ponad rok. Polacy w międzyczasie fantastycznie wypełniają swoje działania. W przeciągu 3 dni zdobywają Lidę, Nowogródek oraz Wilno. 14 maja 1920 r. sowieci postanawiają zaatakować. Nasi rodacy uderzenie jednak odparli. 

Na przełomie maja i czerwca Rosjanie znajdują jednak lukę w naszym rozmieszczeniu, przez co polska obrona została złamana. Spowodowało to odwrót. Na początku lipca żołnierze Rzeczypospolitej znajdowali się już ok. 300 kilometrów na zachód od wcześniejszych wydarzeń.

Po kilku innych wydarzeniach wojna przeniosła się pod Warszawę. Tam też 13 sierpnia, Sowieci zdobywają Radzymin. Dzień później armia generała Sikorskiego poprzez atak znad Wkry zdobywa Nasielsk, co otwiera im drogę do przejścia np. do Pułtuska. Na innej stronie frontu widać jednak przewagę Rosjan nad Polakami. Idą one na Płock, Brodnicę oraz Włocławek, a koło Nieszawy próbują przejść przez Wisłę.

Znalezione obrazy dla zapytania bij bolszewika

Nadchodzi jednak uroczystość Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny. Wtedy to żołnierze II Rzeczypospolitej przejmują sowieckie magazyny, a także dwie radiostacje, poprzez które kontaktowano się z dowództwem. Do 16 sierpnia raczej się broniliśmy. W ten dzień nastąpił przełom.

Marszałek Józef Piłsudski wyprowadził bowiem wtedy kontratak aż pięcioma dywizjami, w skład których wchodziło prawie 28 000 piechoty, 1000 kawalerzystów, 460 karabinów maszynowych i 90 dział. Armia pokonała front obronny Bolszewików, a następnie zaatakowała ich tyły. To spowodowało odwrót. Trwające kilka dni bitwy spowodowały śmierć około 4500 Polaków, a także poranienie ponad 22 tysięcy obywateli tejże narodowości. Druga strona odniosła znacznie poważniejsze straty. Tutaj bowiem aż 25 tysięcy osób poległo. Poza tym kilkanaście tysięcy wzięto do niewoli. Część także internowano do Prus Wschodnich z powodu przekroczenia niemieckiej granicy.

Znalezione obrazy dla zapytania bitwa warszawska

Już 15 października podpisano zawieszenie broni. W marcu roku kolejnego zawarto traktat pokojowy wytyczający granicę polsko-rosyjską. Jego postanowienia złamano już w 1939 roku, gdy ZSRR napadł na Rzeczpospolitą.

Do jednego z najważniejszych wydarzeń Bitwy należy zdecydowanie zdobycie sowieckiej radiostacji. Po tym zdarzeniu dowódca bolszewicki wydał bowiem rozkaz natarcia na Nasielsk zdobyty 14 sierpnia. Polacy zdecydowali się na próbę zakłócenia sygnału pochodzącego z Mińska, przez co radiostacja znajdująca się w posiadaniu Rosjan nie odbierała rozkazów. Dlaczego? Ponieważ z Warszawy (znajdującej się od miejsca zdarzenia bliżej niż Mińsk) nadawano bez żadnej przerwy fragmenty Pisma Świętego przez okres 2 dni. To spowodowało tak daleki marsz armii bolszewickiej, że nie była ona w stanie wrócić w okolice stolicy Polski.

Podobny obraz

Bitwę Warszawską bardzo często określa się także mianem "Cudu nad Wisłą". Dlaczego? Stanisław Stroński (późniejszy wicepremier na uchodźstwie) porównał ją bowiem do cudu nad Marną mającego miejsce podczas I wojny światowej. Wtedy to pod Paryżem Francuzi odparli wojska niemieckie.

Jedna kwestia pozostaje jeszcze niewyjaśniona. Dlaczego żołnierze obchodzą swe święto 15, a nie 16 sierpnia? Ponieważ kontrofensywa rozpoczęła się już wcześniej, w godzinach nocnych. Wtedy to część oddziałów forsowała tereny Wieprza. W związku z tym podjęto decyzję o wyborze tego właśnie, a nie kolejnego, dnia.

Uważam, że Bitwa Warszawska jest jedną z najważniejszych w historii zarówno Polski, jak i świata. Pokazuje nam, że nawet z najcięższych przepraw wyjść można zwycięsko. Ciekawym jest fakt, że zaledwie kilka dni przed walkami marszałek Piłsudski złożył dymisję z funkcji Naczelnego Woda oraz Naczelnego Państwa. Premier Witos rezygnacji jednak nie przyjął. Może przewidział późniejszy triumf? Kto wie...

Mikołaj Wolanin

Komentarze