Przejdź do głównej zawartości

Czy w Polsce możemy czuć się bezpiecznie? | Młodzi w Polityce

Mówi się, że Polska to jeden z najbezpieczniejszych krajów w Europie, a aż 93% obywateli czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Jak jest naprawdę? Czy nasze poczucie bezpieczeństwa jest uzasadnione, a może powinniśmy zwiększyć naszą czujność? 


Za nasze bezpieczeństwo w Polsce odpowiada wiele instytucji, a także organizacji, do których należymy. Jedną z kluczowych i najważniejszych jest NATO. Do Traktatu Północnoatlantyckiego Polska dołączyła w 1999 roku, a w ciągu tych 19 lat udało się znacznie poprawić sytuację Sił Zbrojnych RP. 

Co nam dało NATO?

Przystąpienie Polski do tej organizacji spowodowało konieczność dostosowania się do standardów NATO. Przyspieszyło to proces transformacji Sił Zbrojnych, przez co m.in. wprowadzono cywilną kontrolę nad armią, zapoczątkowano reformę struktury organizacyjnej i modernizacji technicznej. W latach 1999-2013 dzięki uczestnictwie Polski w programie NSIP zrealizowano modernizację lotnisk, baz morskich, zbudowano stanowisko dowodzenia systemem obrony powietrznej czy przygotowano system łączności dla Marynarki Wojennej. Wzięliśmy udział w ponad 13 misjach i operacjach sojuszniczych, dzięki czemu zwiększyliśmy nasze zdolności współdziałania z sojusznikami w różnych warunkach. 

Znalezione obrazy dla zapytania pl in nato

Mimo to doświadczeni historią niektórzy twierdzą, że samo członkostwo w NATO na nic się zda w momencie, kiedy faktycznie nasz kraj będzie w niebezpieczeństwie. Z prawnego punktu widzenia Polska, jak i każdy inny kraj członkowski ma gwarancję bezpieczeństwa zawartą w art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego - "Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub kilka z nich w Europie lub, Ameryce Północnej będzie uważana za napaść przeciwko nim wszystkim; wskutek tego zgadzają się one na to, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, każda z nich, w wykonaniu prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego przez Artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy stronie lub Stronom tak napadniętym, podejmując natychmiast indywidualnie i w porozumieniu z innymi Stronami taką akcję, jaką uzna za konieczną, nie wyłączając użycia siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego". 

O ile o wsparcie nie powinniśmy się martwić, to kwestia podniesienia standardów polskich sił zbrojnych stoi pod znakiem zapytania. Jednym z wymogów Sojuszu jest osiągnięcie co najmniej 2 proc. PKB w kwestii wydawanych pieniędzy na obronę. W 2017 roku, według danych NATO Polska osiągnęła wynik 1,99 proc. PKB, niestety liczba ta zdaje się maleć. Co prawda, inne kraje członkowskie nie wydają się być na lepszej pozycji, ponieważ w ubiegłym roku wymóg spełniły tylko 4 kraje (Grecja, Wielka Brytania, Estonia i Stany Zjednoczone). 

Zbrojenie w Polsce

Do potęgi zbrojnej USA bardzo dużo nam brakuje, ale jak się okazuje nie jest źle. Nasz kraj zajął 19. miejsce w rankingu 133 krajów, analizując ponad 50 czynników, w celu określenia tzw. indeksu siły. O pozycji w pierwszej dwudziestce zadecydował budżet obronny na poziomie 9,36 mld dolarów oraz stan uzbrojenia armii, dysponując m.in. 83 statkami, 210 helikopterami oraz ponad 1000 czołgów. Na tle krajów sąsiedzkich, pomimo że Niemcy wiodą prym w wielu kategoriach, to nadal możemy czuć się lepsi pod tym względem, chociażby od Czech lub Ukrainy. 

Znalezione obrazy dla zapytania wojsko polskie

Lokalne bezpieczeństwo

Badania przeprowadzone wśród mieszkańców dowiodły, że aż 93 proc. z nich czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Również statystyki wskazują na to, że przestępczość w Polsce maleje. Niestety, tych danych nie odzwierciedla stan Policji, która zmaga się, chociażby ze złym stanem sprzętu. Okazuje się, że okres użytkowania sprzętu transportowego w znacznym stopniu przekracza 20 lat, a w niektórych przypadkach nawet 40 lat. Co siódmy radiowóz powinien zostać wycofany. Taki stan rzeczy jest niebezpieczny nie tylko dla osób wykonujących służbę, ale także dla tych, którzy mogą potrzebować pomocy. Umiejętności policjantów również stoją pod wielkim znakiem zapytania, ponieważ w komendach wojewódzkich ponad połowa, a w powiatowych 1/3 funkcjonariuszy nie miała zezwoleń, które są konieczne do wykonywania pracy (np. jazda z użyciem sygnałów dźwiękowych i świetlnych). 

Czy możemy czuć się bezpieczni?

Znalezione obrazy dla zapytania wojsko polskie

Nasz kraj nie dysponuje najlepszym sprzętem, nie przeznacza też największych kwot na zbrojenie, a wiele problemów związanych ze służbami nadal czeka na rozwiązanie. Pomimo to, na co dzień nie dochodzi do tragicznych wydarzeń, a sami Polacy przyznają, że czują się bezpiecznie w naszym kraju. Na tle innych państw europejskich faktycznie możemy czuć się bezpiecznie, ale nie należy zapominać o wszystkich niedociągnięciach i zachowywać czujność.

Oliwia Wyrzykowska

Komentarze

  1. Polska nazwa dla helikoptera to śmigłowiec lub formalnie wiropłat , natomiast jednostki marynarki wojennej to okręty że szczególnym uwzględnieniem okrętów podwodnych. Łódź podwodna to rusycyzm zniesiony w 1924 roku.

    OdpowiedzUsuń
  2. Nie czuję się mniej bezpiecznie dlatego że gość z drogówki niema świstka uprawniającego do używania koguta. Bardziej mnie niepokoi zmanierowanie policjanow, pijaństwo i tumiwisizm . A mam wielu kolegów w tej służbie.

    OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz