Przejdź do głównej zawartości

Jak to się zaczęło? — PSL | Młodzi w Polityce

Polskie Stronnictwo Ludowe jest najstarszą istniejącą partią w Polsce i jedną z najstarszych formacji politycznych w Europie. Zapraszam na artykuł o historii Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli od Stronnictwa Ludowego, przez okres komunizmu, aż po dziś dzień. 


Znalezione obrazy dla zapytania polskie stronnictwo ludowe

O powstaniu pierwszej polskiej partii ludowej możemy mówić już w roku 1895, kiedy to na ziemiach Galicji, która w tamtym czasie była pod austriackim zaborem, powstało Stronnictwo Ludowe. Głównym ich celem było uzyskanie przez Polskę niepodległości wraz z wprowadzeniem reform, których mottem przewodnim było: "Ziemia, władza i oświata dla ludu".

Dzięki temu, że budziło ono ogromne zaufanie wśród mieszkańców tego regionu, podobne ugrupowania zostały założone na ziemiach zaboru pruskiego i rosyjskiego. Ugrupowania te zdecydowały się w 1904 roku na założenie Polskiego Związku Ludowego. Przeciwdziałał on germanizacji Polaków na ziemiach polskich należących do Niemiec.

W 1915 roku Polski Związek Ludowy połączył się z ugrupowaniami, które również działały na rzecz chłopów oraz odzyskania niepodległości przez Polskę. Stworzyli oni Polskie Stronnictwo Ludowe, które, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, włączyło się w tworzenie struktur państwa polskiego. 

II Rzeczpospolita

Polskie Stronnictwo Ludowe w pierwszych kadencjach Sejmu II Rzeczypospolitej Polskiej stanowiło najliczniejsze ugrupowanie. Wincenty Witos, ówczesny prezes partii, sprawował funkcję premiera w latach 1920–1921, 1923 i 1926. Wincenty Witos po dziś dzień jest chlubą PSL-u.

Znalezione obrazy dla zapytania maciej rataj

Drugim najważniejszym, według PSL-u, politykiem był Maciej Rataj, który, po morderstwie Gabriela Narutowicza, pełnił funkcję prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W latach 1922–1928 był on marszałkiem sejmu.

Po roku 1931 Polskie Stronnictwo Ludowe uważane było za największą partię opozycyjną, która reprezentowała interesy chłopów i wsi. Jednym z największych przeprowadzonych przez nich protestów, przeciwko ówczesnym rządom, był Wielki Strajk Chłopski. 

II wojna światowa

Podczas II Wojny Światowej Polskie Stronnictwo Ludowe rozpoczęło budowę Polskiego Państwa Podziemnego. Zorganizowani przez PSL chłopi stanęli do walki z okupantami oraz bronili wysiedlaną ludność. W oddziałach organizowanych przez Stronnictwo walczyło 157 tys. żołnierzy oraz 20 tys. sanitariuszy. 

Po wyzwoleniu Polski władzę przejęli w Polsce komuniści, z czym członkowie PSL nie mogli się pogodzić. Sprzeciwiali się oni władzom oraz kierownictwu partii robotniczej, której polityka była kierowana przeciwko polskim rolnikom. Uzyskiwali oni ogromne poparcie społeczeństwa, którego udzielał również Kościół.

Znalezione obrazy dla zapytania stanisław mikołajczyk

Wybory w 1947 r. zostały jednak sfałszowane i Polskie Stronnictwo Ludowe przegrało wybory. Po wyborach rozpoczęły się represje w stosunku do członków ugrupowania. Ówczesny przywódca partii Stanisław Mikołajczyk został zagrożony aresztowaniem, przez co musiał uciekać z Polski. Ruch Ludowy przerodził się w Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, które na blisko 40 lat stało się jednym miejscem, gdzie działali politycznie ludowcy.

ZSL, pomimo ograniczeń stawianych przez komunistów, starało się walczyć na rzecz mieszkańców wsi. Dzięki działalności ZSL-u polska wieś została zaopatrzona w kanalizację, prąd oraz nowe drogi. Kolejnym sukcesem było wprowadzenie ubezpieczeń zdrowotnych oraz emerytur dla rolników. Udało im się znieść obowiązkowe dostawy żywności oraz, co najważniejsze, wprowadzić konstytucyjną możliwość zakładania prywatnych gospodarstw rolnych. 

Od komunizmu po dziś dzień

Po obaleniu komunizm w 1989 r. doszło do zjednoczenia środowisk ludowych. Na ich czele stanął młody działacz Związku Młodzieży Wiejskiej Waldemar Pawlak. Wystartowali oni w wyborach w 1991 roku. Ludowcy zdobyli wtedy 8,67% poparcia, co przeliczało się na 48 mandatów poselskich.

Dzięki temu, że PSL zagłosowało za wotum nieufności dla rządu Jana Olszewskiego, na stanowisko Prezesa Rady Ministrów został wybrany Waldemar Pawlak poparty przez PSL, SLD oraz UD. Niestety nie udało mu się utworzyć rządu, przez co Stronnictwo ponownie znalazło się w opozycji.

Znalezione obrazy dla zapytania pawlak rzÄ…d

Ich sytuacja zmieniła się już w 1993 roku, kiedy w wyborach parlamentarnych PSL zdobyło 15,4% poparcia, co oznaczało drugi najwyższy wynik po Sojuszu Lewicy Demokratycznej, z którym to PSL zdecydowało się wejść w koalicję. Na stanowisko premiera ponownie powołany został Waldemar Pawlak, któremu tym razem udało się już utworzyć rząd, a na fotelu marszałka senatu zasiadł Adam Struzik (obecny marszałek województwa mazowieckiego).

Dzięki ogromnemu zadowoleniu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z działalności koalicji SLD–PSL, Stronnictwo w wyborach samorządowych w 1994 r. uzyskało ponad 10 tys. mandatów. Niestety wynik kolejnej elekcji nie był dla PSL-u tak kolorowy. Zdobyli oni 7,3% głosów i z tego względu Waldemar Pawlak musiał ustąpić z funkcji premiera oraz prezesa partii.

Jego następcą został Jarosław Kalinowski, który objął także funkcję wicemarszałka sejmu. Dzięki jego polityce Stronnictwo uzyskało w wyborach samorządowych blisko 4600 mandatów. Jego działania przełożyły się również na 9%-owe poparcie w wyborach w 2001 roku. W tej samej elekcji 42% głosów otrzymał koalicjant partii, Sojusz Lewicy Demokratycznej, co spowodowało, że udało im się utworzyć rząd wraz z Unią Pracy, na którego czele stanął Leszek Miller. Jednak już po 2 latach PSL został usunięty z koalicji SLD–PSL–UD ze względu na głosowanie przeciwko projektom rządowych ustaw. 

Znów u władzy

W przedterminowych wyborach w 2007 r. Polskie Stronnictwo Ludowe otrzymało 9%-owe poparcie i zdecydowało się na wejście w koalicję z Platformą Obywatelską, która zdobyła 41,5% głosów. Otrzymali oni stanowiska wicepremiera oraz ministra gospodarki, którym został Waldemar Pawlak, a także ministra rolnictwa i rozwoju wsi, którym został Marek Sawicki.

Dzięki pomyślnej działalności w koalicji z Platformą Obywatelską Stronnictwo, po otrzymaniu 16% wyniku w wyborach samorządowych, zdecydowano się na wejście w koalicję z PO we wszystkich sejmikach wojewódzkich, co doprowadziło do uzyskania władzy przez koalicję PO-PSL oraz w dwóch województwach PO–PSL–SLD we wszystkich organach stanowiących województwa.

Znalezione obrazy dla zapytania piechociński

W wyborach w 2011 roku ludowcy uzyskali 8,3% poparcia, dzięki czemu ponownie mogli oni wejść w koalicję z Platformą Obywatelską. Przed wyborami samorządowymi, które odbyły się w 2012 roku, w partii nastąpiła zmiana prezesa. Janusz Piechociński zwyciężył w głosowaniu z Waldemarem Pawlakiem, przez co przejął on także funkcję wicepremiera oraz ministra gospodarki.

Poprowadził partię do ogromnego sukcesu w wyborach samorządowych, gdzie PSL zdobyło 24% poparcia. Dzięki tak wysokiemu wynikowi Stronnictwu udało się ponownie wejść w koalicję z Platformą Obywatelską i zdobyć władzę w 15 z 16 sejmików wojewódzkich. 

Porażka

W wyborach w 2015 r. Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 5,13% głosów poparcia, ledwo wchodząc do sejmu. Nawet prezesowi partii Januszowi Piechocińskiemu nie udało się uzyskać mandatu, przez co musiał on zrezygnować z funkcji. Szefem ugrupowania został Władysław Kosiniak-Kamysz, który stawia na nowoczesność partii, tworząc akcję "Nowe PSL". 

Znalezione obrazy dla zapytania psl unia europejska

Polskie Stronnictwo Ludowe ma ogromne zasługi dla naszego kraju. To właśnie dzięki ich staraniom Polska wstąpiła do NATO oraz Unii Europejskiej. Za ich kadencji w latach 2007–2015 polska wieś została zmodernizowana oraz zmieniła się na lepsze. PSL obecnie walczy o przetrwanie, co pokazują sondaże wyborcze, w których ich wynik waha się pomiędzy 4 a 5%.

Ich przyszłość będzie zależeć od wyniku w najbliższych wyborach samorządowych, w których Stronnictwo zawsze uzyskiwało jeden z najlepszych wyników wśród startujących partii. Ich przyszłość to zagadka, lecz miejmy nadzieję, że najbliższa elekcja pokaże prawdziwą pozycję partii. 

Piotr Borczyński

Komentarze