Przejdź do głównej zawartości

Ustrój Korei Południowej w pigułce | Młodzi w Polityce

Korea Południowa jest jednym z najlepiej rozwiniętych państw azjatyckich oraz jedną z największych gospodarek na świecie. Republika Korei od dłuższego czasu przoduje w rankingach rozwoju społecznego, wolności prasy czy demokracji. Jednakże, dlaczego jej system polityczny działa tak dobrze?

Historia państwowości Korei sięga już czasów starożytnych, jednakże Republika Korei w obecnej formie, istnieje dopiero od roku 1945, kiedy uzyskała niepodległość od Japonii. Korea Południowa, w przeciwieństwie do swego północnego sąsiada, znalazła się w amerykańskiej strefie wpływów. 

Niestety ogromna destabilizacja państwa doprowadziła do inwazji dokonanej przez Koreę Północną. Mimo początkowych porażek wojska południowe wraz z amerykańskim wsparciem odparły ataki z północy. Wojna zakończyła się zawieszeniem broni oraz utworzeniem linii demarkacyjnej pomiędzy Koreą Północną a Południową. 

Konstytucja

Konstytucja Republiki Korei powstała już w 1948 roku. Była ona jednak wielokrotnie poprawiana. Ostania i jednocześnie całościowa zmiana została przeprowadzona w roku 1987. Ustawa zasadnicza składa się z preambuły i 10 rozdziałów, co daje łącznie 130 artykułów. Konstytucja określa Republikę Korei jako państwo demokratyczne, suwerenne i prawne, w którym władza zwierzchnia należy do narodu. 

Znalezione obrazy dla zapytania south korean soldiers

Ustawa zasadnicza formułuje ponadto podstawowe zasady działania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, prawa i obowiązki obywatela, postanowienia ekonomiczne oraz reguły dotyczące wielu innych instytucji. Konstytucja Republiki Korei kładzie ogromny nacisk na zachowanie neutralności politycznej w dziedzinach wojskowości, administracji oraz edukacji. 

Do konstytucyjnych praw obywatelskich należy między innymi prawo do wolności, równego traktowania, prywatności, tajemnicy korespondencji czy wolności wyznania. Obowiązkami obywatela Korei Południowej są płacenie danin, obrona ojczyzny oraz przestrzeganie prawa.

Ustrój terytorialny

Korea Południowa jest państwem unitarnym, składającym się z jednego miasta specjalnego, jednego miasta autonomicznego, sześciu metropolii i dziewięciu prowincji. Ponadto wszystkie te jednostki są również podzielone na mniejsze części jak chociażby miasta, powiaty czy dystrykty.

Władza ustawodawcza


Władzę ustawodawczą w Republice Korei sprawuje wybrany na czteroletnią kadencję jednoizbowy parlament zwany Zgromadzeniem Narodowym. Zgromadzenie składa się z 300 parlamentarzystów – 253 wybieranych jest w systemie większościowym, a 47 w proporcjonalnym. Sesjom parlamentu przewodniczy spiker, a w razie jego nieobecności jeden z dwóch wicespikerów. Zajmuje się między innymi uchwalaniem budżetu, tworzeniem prawa oraz kontrolą nad władzą wykonawczą. Obecnie większość w zgromadzeniu należy do liberalnej Demokratycznej Partii Korei. 

Władza wykonawcza

Egzekutywa w Korei Południowej należy do prezydenta, premiera oraz rządu. Ten pierwszy wybierany jest w głosowaniu powszechnym, równym, tajnym i bezpośrednim na jedną, pięcioletnią kadencję. Głowa państwa, dzięki zadeklarowanemu w konstytucji systemowi prezydenckiemu, dysponuje szeregiem praw zarówno wykonawczych, jak i ustawodawczych. Jest on szefem rządu, głównodowodzącym koreańskich sił zbrojnych (co za tym idzie, ma możliwość wypowiadania wojny) oraz dysponuje inicjatywą ustawodawczą. Prezydent jest również przewodniczącym Rady Państwa – koreańskiego rządu. Głowa państwa kieruje pracami administracji za pośrednictwem mianowanego przez siebie, za zgodą zgromadzenia, premiera. 

W skład rządu, oprócz premiera, wchodzą wicepremierzy oraz ministrowie. Rada Państwa odpowiada za planowanie i kierowanie podstawowymi działaniami państwa, sprawy budżetowe, politykę zagraniczną, sprawy wojskowe czy udzielanie amnestii. Rząd może również zażądać zwołania nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Narodowego.

Władza sądownicza

Znalezione obrazy dla zapytania sąd najwyższy korea południowa

Na judykatywę Republiki Korei składają się niezawisłe sądy. Naczelnym organem władzy sądowniczej jest Sąd Najwyższy. Jego członkowie wybierani są przez Prezydenta za zgodą Zgromadzenia Narodowego. W Korei funkcjonuje również Sąd Konstytucyjny, którego zadaniem jest badanie zgodności prawa z ustawą zasadniczą. Co ciekawe Republika Korei nigdy nie przyjęła jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. 

Na tym kończymy artykuł o ustroju politycznym Korei Południowej. Głęboko wierzę, że udało mi się go przedstawić jak najlepiej. Następnym razem opuścimy Półwysep Koreański, aby poznać zawiłości ustrojowe w jeszcze ciekawszej części świata.

Jakub Sewehli

Komentarze