Przejdź do głównej zawartości

Młodzi w wyborach europarlamentarnych | Młodzi w Polityce

Wybory do Parlamentu Europejskiego powoli się zbliżają. Elekcja w 2014 pokazała, że tylko niewielka liczba młodych ludzi bierze udział w głosowaniu, biernie i czynnie w nim uczestnicząc. Przyjrzyjmy się więc bliżej, jak sytuacja młodych wyglądała w ostatnich wyborach europejskich.
Znalezione obrazy dla zapytania europarlament

Młodzież to niewątpliwa przyszłość Europy. Odgrywa ona kluczową rolę we wszystkich ważnych zmianach i decyzjach. Dlatego też potencjał wkładu młodzieży w zrównoważony rozwój społeczny nie może być ignorowany. Demokracja jest jednym z filarów, na których stoi Unia Europejska. Jednak ostatnie kilka lat pokazało, iż istnieje tendencja do mniejszego uczestnictwa młodych ludzi w procesach demokratycznych. 

W 2017 r. tylko 66% osób w wieku od 18 do 24 lat wzięło udział w holenderskich wyborach, będąc najmniej reprezentowaną grupą wiekową ze wszystkich. Zgodnie z wynikami Brexitu, zainteresowania młodzieży znacznie różnią się od zainteresowań innych grup wiekowych. Jeśli przyjrzymy się bliżej statystykom, 75% osób w wieku 18-24 lat głosowało za pozostaniem w UE. Byli oni jednak niedostatecznie reprezentowani. Tymczasem 60% osób w wieku powyżej 65 lat, najbardziej reprezentowanej grupy w referendum UE w Wielkiej Brytanii, głosowało za jej opuszczeniem, podczas gdy tylko 25% grupy w wieku 18-24 lat uczyniło to samo. Zaangażowanie polityczne młodych ludzi jest nadal ograniczone. Większość millenialsów w dużej mierze wciąż pozostaje nie do końca reprezentowanymi, jeśli mówimy o wyborach w całej Unii Europejskiej. Systemy polityczne mogą być reprezentacyjne tylko wtedy, gdy obejmują wszystkie części społeczeństwa. Kiedy młodzi ludzie są oderwani od polityki, znaczna część populacji ma niewiele do powiedzenia i nie ma wpływu na decyzje mające wpływ na ich życie. W konsekwencji podważa to reprezentatywność wspomnianych wcześniej systemów politycznych. 

Znalezione obrazy dla zapytania millennials

Niektórzy młodzi ludzie nie czują, że ich głosy są słyszane przez polityków. Powoduje to, iż pomijają oni wybory, będąc przekonanymi, że nic nie zmienią. Dzieje się tak dlatego, iż stanowią zaledwie 11,1% ludności UE w wieku od 15 do 24 lat, co czyni z nich najmniej preferowaną grupę wiekową, do której politycy kierują swoje programy wyborcze. Jednak takie wstrzymanie się od głosu sprawia, że są oni uwięzieni w niekończącym się kręgu wyobcowania z życia politycznego. Politycy wiedzą, iż osoby starsze są bardziej skłonne do głosowania tylko dlatego, że jest ich więcej. To sprawia, iż politycy w mniejszym stopniu dostosowują swoje działania na rzecz młodych pokoleń, czasami nawet całkowicie ich ignorując. Dobrym tego przykładem może być holenderska partia 50+, która koncentruje się na problemach emerytów, całkowicie lekceważąc interesy młodszej części populacji. 

Ponadto, osoby powyżej 65 roku życia są bardziej zaangażowane w życie polityczne. Wyniki referendum UE w Wielkiej Brytanii pokazują, że ponad 90% osób w wieku powyżej 65 lat oddało swój głos. Można to wytłumaczyć faktem, że tylko trzy na dziesięć osób poniżej 24 roku życia oglądają telewizję, czytają gazety lub słuchają radia – głównych źródeł agitacji politycznej, podczas gdy dziewięć na dziesięć osób starszych to robi. Uważają, że nie ma godnych kandydatów, którzy mogliby przynieść pożądane zmiany. Są zbyt rozczarowani, aby wyrazić swoją opinię. 

Znalezione obrazy dla zapytania no radio no television

W skali europejskiej sytuacja również wymaga poprawy. Pomimo szerokiego wachlarza działań podejmowanych zarówno przez UE, jak i Radę Europy, sfera polityki dotyczącej młodzieży nadal pozostaje w gestii jedynie wsparcia, co uniemożliwia UE bezpośrednie wywieranie wpływu na ustawodawstwo krajowe państw członkowskich lub kierowanie ich w celu jego harmonizacji. Jak wynika z badania ankietowego dotyczącego wyborów europejskich w 2014 r., jedynie 28% osób w wieku 18-24 lat wyraziło swoje demokratyczne opinie i wzięło udział w europejskich procesach demokratycznych. Ponadto młodzi ludzie są bardzo słabo reprezentowani w instytucjach europejskich. Spośród 751 posłów do Parlamentu Europejskiego tylko 1,9% ma mniej niż 30 lat. Ze względu na brak reprezentacji w organach decyzyjnych głosująca młodzież nie ma bezpośredniego wpływu na decyzje, które będą kształtować ich przyszłość, sprawiając, że młodzi ludzie będą jeszcze bardziej rozczarowani demokratycznym systemem Unii. 

Tak czy inaczej, młodzież jest obojętna politycznie, głównie dlatego, że nie widzi, jak działa dla nich demokracja. Ich interesy są ledwie reprezentowane w poszczególnych rządach, jak i w samej Unii Europejskiej, a jak na razie nikt nie dostrzega sposobu, aby to zmienić. 

Barbara Łabędzka

Komentarze