Przejdź do głównej zawartości

Młodzież, a wybór Rzecznika Praw Dziecka | Młodzi w polityce

Rada Dzieci i Młodzieży to organ doradczy Ministerstwa Edukacji Narodowej, zrzeszający młodzież z całej Polski, gdzie każde województwo jest reprezentowane przez dwóch przedstawicieli. 


Obecna III kadencja to okres od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku. Rada w trakcie dwóch kadencji, mimo zróżnicowania poglądów, potrafiła zjednoczyć się w różnorodności, jednak ostatnimi czasy, już na początku nowej kadencji, dwie osoby złożyły mandat RDiM, m.in. w związku z biernością Rady w kwestii wyboru nowego Rzecznika Praw Dziecka, którym, z czasem, został Mikołaj Pawlak Nie chodzi tu jednak o kwestie ideologiczne, tylko o jawne łamanie prawa.

Wymogi

Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka z dnia 6 stycznia 2000 roku, tekst ujednolicony z dnia 11 maja 2017 roku, Art. 1. ust 4. podpunkt 5, głosi: ”Rzecznikiem może być ten, kto: [...] ma co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub na ich rzecz”. Jak łatwo możemy się zorientować, doświadczenie pana Mikołaja Pawlaka zapewne jest dość duże, jednakże w wąskim zakresie dotyczy ono dzieci. Pan Pawlak nie jest idealnym kandydatem z innego względu, mianowicie jest współautorem ustawy zmniejszającej wiek karalności z lat 13 do 10. Zarzuca się mu też ideowość, jako iż jest silnie związany z kościołem katolickim, był m.in. adwokatem w sądach kościelnych. W związku z tym jest przeciwnikiem polityki in vitro, do czego ma oczywiście niezaprzeczalne prawo, ale najwięksi tego świata muszą być wolni od wszelkich uprzedzeń, aby pisać historię, a nie dramat klasy B, parafrazując słowa cesarza francuzów Napoleona Bonaparte.

Młodzież, pojmując to słowo jako ogół ludzi młodych, jako ogół przyszłości Polski, podjęła działania takie, jakie mogła. Napisano list otwarty do Parlamentarzystów, który podpisało ponad 150 młodych działaczy, aby odrzucić kandydaturę pana Mikołaja Pawlaka. Niestety, młodzi dostali porządną nauczkę, że z parlamentarzystami łatwo się nie rozmawia. Był to dość mocny cios i nic się w kwestii wyboru RPD nie zmieniło. Jak młodzież ma reprezentować osoba niekompetentna, która obsadzona została bez posłuchu środowisk młodzieżowych?

Obraz może zawierać: tekst

Rada Dzieci i Młodzieży zachowywała względną neutralność w tej kwestii. Co więcej, brak zdecydowanej reakcji RDiM w sprawie wyboru rzecznika, pokusiła młodzież do wstawiania filtrów na zdjęcie profilowe, na Facebook’u, które ośmieszały RDiM, nazywając ją "Radą Dzbanów". Działanie bardzo proste, zostało podchwycone przez część nastolatków, jednak jeżeli jest to przejaw mowy nienawiści, tak jak w tym przypadku, to nie prowadzi to do niczego dobrego. Oczywiście skutkuje to bzdurnymi podziałami wewnątrz społeczeństwa i wewnątrz młodzieży, a przecież młodzi powinni działać razem. Jedyne co można zrobić to stanąć ramię w ramię przeciwko nieprzychylnościom i je przezwyciężyć.

Zniszczony dorobek

Dorobek Polskich organizacji młodzieżowych, jak i Chęć zwrócenia uwagi na nasze problemy — pokazanie dorosłym, że też potrafimy być dojrzali w dyskusji i mówimy mniej więcej jednym głosem, prysnął w jednej chwili. Wielkim błędem byłoby to tak po prostu pogrzebać i zostawić w zapomnieniu.

Coś nowego

Mówi się o tym, że jeżeli to niedorośli dorośli zniszczyli pracę młodzieży, to młodzież już więcej im powiernictwa nad swoją organizacją nie powierzy. Ma powstać coś nowego, coś niezależnego, coś wyjątkowego. Organizacja, która ma na celu podjąć jedyne możliwe działania, tj. wystosować prośby, o zaprzestanie robienia z siebie wrogów, a chociaż o pozwolenie na współbiesiadnictwo — niechaj tylko jedna ze stron odnosi korzyść, a druga będzie w pełni neutralna.

Podsumowując

Ślubowanie pana Mikołaja Pawlaka na Rzecznika Praw Dziecka miało miejsce 14.12.18 roku, i spoglądając na całą sytuację, jest to, nie owijając w bawełnę, dramat, że głos środowisk młodzieżowych nie został wzięty pod uwagę w tej jakże ważnej kwestii, dotyczącej każdego z młodych. Pytanie pozostaje, dlaczego tak się dzieje? Co stoi na przeszkodzie, by zwyczajnie i po ludzku, w duchu idei chrześcijańskiej, rozwiązać spór rozmową?

Łukasz Piłat

Komentarze